Витяг з протоколу профспілки

Витяг з протоколу профспілки

Витяг з протоколу профспілки в Україні є документом, що відображає важливі аспекти обговорень та рішень, прийнятих під час засідань профспілкових організацій. Цей документ є важливим для документування діяльності профспілки, включаючи прийняття внутрішніх рішень, планування заходів, обговорення прав та інтересів членів профспілки, а також інших питань, які мають значення для профспілкових членів.

Що стосується видів або форм витягу, він може варіюватися в залежності від структури та внутрішніх правил конкретної профспілки. Однак, в загальному випадку, витяг з протоколу включає основну інформацію про засідання: дату та місце проведення, порядок денний, список присутніх членів профспілки, обговорені питання, прийняті рішення та результати голосувань.

Цей документ потрібен для забезпечення прозорості та відкритості діяльності профспілок. Він служить офіційним записом прийнятих рішень, що може бути необхідним для внутрішнього використання профспілкою, юридичного обґрунтування дій та рішень, а також для надання інформації членам профспілки та іншим зацікавленим сторонам.

Вимоги до складання витягу з протоколу профспілки включають точність, повноту та об’єктивність інформації. Важливо, щоб він точно відображав обговорення та прийняті рішення, а також містив підписи осіб, які відповідають за ведення протоколу.

Складають витяг зазвичай секретар засідання або інша відповідальна особа. В документі як сторони фігурують присутні на засіданні члени профспілки, а також можуть включатися представники адміністрації чи інші особи, запрошені на засідання.

Щодо оформлення, витяг з протоколу профспілки повинен бути чітко структурованим та оформленим відповідно до внутрішніх стандартів профспілки та законодавства України. Важливо також забезпечити належне зберігання цього документу для можливого використання в майбутньому.

Таким чином, витяг з протоколу профспілки є важливим документом, який сприяє прозорості, відповідальності та ефективності в управлінні профспілковою діяльністю.

Приклади

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ засідання профспілкового комітету

Номер протоколу: _________________

Дата проведення: _________________

Голова профспілкового комітету: _________________

Секретар профспілкового комітету: _________________

Присутні: _________________

Порядок денний:
Розгляд питань порядку денного:

1. _________________

Заслухано:


Обговорено:


Ухвалено:


2. _________________

Заслухано:


Обговорено:


Ухвалено:


3. _________________

Заслухано:


Обговорено:


Ухвалено:


Інше:


Рішення профспілкового комітету довести до відома всіх членів профспілки.

Секретар профспілкового комітету _//

Відповідно до Закону України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності” від 15.09.1999 р. № 1045-XIV профспілковий комітет є колегіальним органом профспілкової організації, який приймає рішення з питань діяльності профспілкової організації та захисту прав та інтересів членів профспілки.

Рішення профспілкового комітету є обов’язковими для виконання всіма членами профспілкової організації.

Приклади заповнення:

1. Розгляд питання про надання матеріальної допомоги

Заслухано:

 • Доповідь голови профспілкового комітету про звернення члена профспілки про надання матеріальної допомоги.

Обговорено:

Підпишіться на наш Телеграм. Там ви знайдете анонси нових матеріалів та приємні бонуси
 • Учасники засідання профспілкового комітету обговорили звернення члена профспілки. Було відзначено, що член профспілки потребує матеріальної допомоги у зв’язку з важкою хворобою.

Ухвалено:

 • Надати матеріальну допомогу члену профспілки в розмірі __________.

2. Розгляд питання про проведення акції протесту

Заслухано:

 • Доповідь голови профспілкового комітету про необхідність проведення акції протесту.

Обговорено:

 • Учасники засідання профспілкового комітету обговорили необхідність проведення акції протесту. Було відзначено, що акція протесту є необхідним заходом для захисту прав та інтересів працівників.

Ухвалено:

 • Провести акцію протесту 20.07.2023 р. біля будівлі підприємства.

3. Розгляд питання про укладення колективного договору

Заслухано:

 • Доповідь голови профспілкового комітету про стан переговорів щодо укладення колективного договору.

Обговорено:

 • Учасники засідання профспілкового комітету обговорили стан переговорів щодо укладення колективного договору. Було відзначено, що сторонам вдалося досягти згоди з більшості питань.

Ухвалено:

 • Затвердити проект колективного договору.

Цей шаблон може бути використаний для підготовки витягів з протоколів засідань профспілкових комітетів будь-якого підприємства. При заповненні шаблону необхідно враховувати особливості підприємства та конкретні питання, які розглядалися на засіданні профспілкового комітету.

Особливості оформлення витягів з протоколів засідань профспілкових комітетів

 • Витяги з протоколів засідань профспілкових комітетів оформляються на папері формату А4.
 • Текст витягів пишеться від руки чорним чорнилом або друкується.
 • Витяги підписуються секретарем профспілкового комітету.
 • Витяги доводяться до відома всіх членів профспілкової організації.

Створення шаблону “Витягу з протоколу профспілки” передбачає включення важливих деталей, які відображають основну інформацію про проведені засідання та прийняті рішення. Такий документ є важливим для забезпечення прозорості та відповідальності діяльності профспілки. Ось приклад шаблону для витягу з протоколу профспілки:


ШАБЛОН: ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ ПРОФСПІЛКИ

Назва профспілки:
[Повна назва профспілки]

Дата проведення: [день/місяць/рік]
Місце проведення: [адреса або місце проведення засідання]

Протокол №: [номер протоколу]

Головуючий: [П.І.Б. головуючого]
Секретар: [П.І.Б. секретаря]

Порядок денний:

 1. [Питання №1: Тема питання]
 2. [Питання №2: Тема питання]

Список присутніх:
[П.І.Б. та статус (член профспілки, запрошена особа тощо) усіх присутніх учасників]


Витяг з протоколу

Питання №1: [Текст питання]
Обговорення: [Короткий зміст обговорення питання]
Рішення: [Прийняте рішення]
Голосування: [Результат голосування, наприклад, “за” – 20, “проти” – 5, “утримались” – 3]

Питання №2: [Текст питання]

[Аналогічно для кожного питання порядку денного]

Примітки: [Додаткові відомості, якщо є]

Підписи:
______________________________ (головуючий)
______________________________ (секретар)


Відповідно до законодавства України:
[Тут можна вказати відповідні статті законів України, наприклад, “Закон України про профспілки”, “Закон України про колективні договори та угоди” та інші нормативні акти, що регулюють діяльність профспілок].


Цей шаблон може бути адаптований до різних умов та потреб конкретної профспілки. Він допомагає в упорядкуванні та чіткому документуванні прийнятих рішень, сприяючи ефективному та прозорому управлінню профспілковою діяльністю.

Ось ще один приклад шаблону витягу з протоколу профспілкових зборів:

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ No___
профспілкових зборів
первинної профспілкової організації [назва організації]

м.[назва населеного пункту] “__” _______ 20__ р.

ПРИСУТНІ: [перелік присутніх членів профспілки]

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання голови та секретаря профспілкового комітету.
2. Звіт голови профкому про роботу за [період].
3. [інші питання]

УХВАЛИЛИ:
1. Обрати головою профспілкового комітету [ПІБ особи] строком на [термін].
2. Обрати секретарем профспілкового комітету [ПІБ особи] строком на [термін].

Голова зборів [підпис] [ПІБ голови]
Секретар зборів [підпис] [ПІБ секретаря]

Вірно:
Голова профкому [підпис] [ПІБ голови]

Сподіваюсь, цей шаблон витягу з протоколу профспілкових зборів стане у нагоді. Готовий надати додаткові роз’яснення за потреби.

Завантажити шаблон ворд з прикладом заповнення

Скачати без реєстрації приклад у форматі док (.doc)

Вам потрібен інший зразок? Оберіть онлайн необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: