Скарга начальнику митниці за бездіяльність при розмитненні товару

Скарга начальнику митниці за бездіяльність при розмитненні Товару

Скарга начальнику митниці за бездіяльність при розмитненні товару є офіційним документом, що використовується для вирішення конфліктних ситуацій, які виникають між митними органами та суб’єктами господарювання чи фізичними особами в процесі розмитнення товарів. Такий вид скарги є важливим інструментом правового захисту інтересів імпортерів та експортерів на митниці.

Цей документ зазвичай є письмовим і адресується безпосередньо керівнику митниці, де виникли проблеми з розмитненням. Він може бути також поданий в електронній формі, якщо така можливість передбачена митним законодавством та внутрішніми процедурами митниці.

Головна мета цього документа – привернути увагу керівництва митниці до проблем або затримок, які виникли під час процедури розмитнення товарів. Це може стосуватися, наприклад, надмірно тривалої перевірки товарів, неправомірної відмови у розмитненні, невиправданих затримок у наданні відповідних дозволів чи інших дій, які перешкоджають нормальному ввезенню або вивезенню товарів.

Скаргу складають у випадках, коли існують докази бездіяльності або неналежної діяльності митного органу, яка заважає або ускладнює процес розмитнення товару. У документі вказується конкретна ситуація, яка склалася на митниці, включаючи дати, назви товарів, деталі інциденту та відповідні юридичні аргументи.

Стосовно сторін у цьому документі, з одного боку виступає особа або компанія, яка подає скаргу (заявник), а з іншого – керівництво митного органу, дії або бездіяльність якого оспорюється.

Щодо вимог до оформлення, скарга повинна містити повні реквізити заявника, чіткий опис обставин справи, посилання на відповідні норми митного законодавства, конкретні вимоги до керівництва митного органу та наявність відповідних документів, які підтверджують обставини справи. Скарга має бути підписана заявником або його уповноваженим представником.

Зазвичай скаргу готує сам заявник або його юридичний представник. Важливо, щоб документ був складений грамотно та містив всі необхідні аргументи та докази, щоб забезпечити ефективний захист прав заявника в процесі розмитнення товару.

Приклади

Шаблон скарги начальнику митниці за бездіяльність при розмитненні товару може бути наступним:


Скарга начальнику [назва митного органу] митниці

Від:
[Повне ім’я заявника або назва компанії]
[Адреса заявника або юридичної адреси компанії]
[Контактний телефон]
[Електронна пошта]

Дата: [дд.мм.рррр]

До:
Начальника [назва митного органу] митниці
[Адреса митниці]

Шановний [Ім’я начальника митниці],

Відповідно до статті 511 Митного кодексу України та інших застосовних норм законодавства, я, [ім’я заявника або назва компанії], висловлюю свою скаргу через бездіяльність співробітників [назва митного органу] митниці щодо розмитнення товару, а саме:

[Детальний опис ситуації, що склалася при розмитненні товару. Важливо вказати назву товару, дату подачі документів на розмитнення, опис затримок чи інших проблем, з якими зіткнувся заявник, а також будь-які вже здійснені спроби вирішити проблему.]

З огляду на вищевказане, прошу Вас:

 1. Розглянути дану скаргу в найкоротші терміни.
 2. Вжити заходів щодо усунення порушень та забезпечення належного розмитнення товару.
 3. Проінформувати мене про результати розгляду скарги.

До цього листа додаю копії наступних документів:

 • [Перелік документів, що додаються, наприклад, копія документів на товар, копія заяви на розмитнення та інші відповідні документи].

З повагою,

[Підпис]
[Повне ім’я заявника або печатка компанії]


Приклад заповнення:

Скарга начальнику Київської митниці

Від:
ТОВ “УкрТрейд”
вул. Торгова, 10, м. Київ, 01000
Тел: 044 123 4567
Email: info@ukrtrade.com

Дата: 17.01.2024

До:
Начальника Київської митниці
вул. Митна, 1, м. Київ

Шановний пане директоре,

Відповідно до статті 511 Митного кодексу України, я, директор ТОВ “УкрТрейд”, висловлюю скаргу через бездіяльність співробітників Київської митниці при розмитненні партиди електроніки, що була імпортована 10.01.2024. Незважаючи на повний пакет документів, наданих для розмитнення, процес не був завершений, і ми не отримали жодного пояснення причин затримки.

З огляду на вищевказане, прошу Вас:

 1. Розглянути дану скаргу якнайшвидше.
 2. Вжити заходів щодо усунення порушень та забезпечення належного розмитнення партиди електроніки.
 3. Проінформувати мене про результати розгляду скарги.

Додаю копії наступних документів:

 • Копія декларації на імпорт;
 • Копія комерційної інвойсу.

З повагою,

[Підпис]
Сергій Іванович Петров, директор ТОВ “УкрТрейд”


Цей шаблон є орієнтовним, і його можна адаптувати до конкретної ситуації, з урахуванням специфіки випадку та вимог законодавства.

Скарга начальнику митниці за бездіяльність при розмитненні товару

[Найменування товариства]

[Код ЄДРПОУ]

[Місцезнаходження]

[Найменування митниці]

[Код ЄДРПОУ митниці]

[Дата]

Підпишіться на наш Телеграм. Там ви знайдете анонси нових матеріалів та приємні бонуси

Шановний [прізвище, ім’я, по батькові]!

Я, [прізвище, ім’я, по батькові], [дата народження] року народження, паспорт [серія, номер] виданий [органом, який видав паспорт], [адреса реєстрації], [ідентифікаційний код], звертаюся до Вас із скаргою за бездіяльність митного органу при розмитненні товару.

[Вказується дата прибуття товару на митну територію України].

[Вказується дата подання митної декларації].

[Вказується дата закінчення строку для проведення митного контролю та оформлення товару].

[Вказується дата звернення до начальника митниці з проханням вчинити дії, необхідні для проведення митного контролю та оформлення товару].

[Вказується дата отримання відповіді від начальника митниці].

[Вказується, які дії вчинив (не вчинив) начальник митниці].

Я вважаю, що бездіяльність начальника митниці є незаконною та необґрунтованою, оскільки [зазначити підстави для визнання бездіяльності незаконною].

На підтвердження своїх доводів я додаю до скарги наступні документи:

 • [перелік документів].

Прошу Вас розглянути скаргу та прийняти рішення про визнання бездіяльності начальника митниці незаконною та зобов’язання його вчинити дії, необхідні для проведення митного контролю та оформлення товару.

З повагою,

[Підпис] [Прізвище, ім’я, по батькові]

Приклади заповнення

Вказується інформація про скаржника:

 • прізвище, ім’я, по батькові скаржника;
 • дата народження скаржника;
 • паспортні дані скаржника;
 • адреса реєстрації скаржника;
 • ідентифікаційний код скаржника.

Вказується інформація про товар:

 • вид товару;
 • кількість товару;
 • вартість товару.

Вказується інформація про бездіяльність митного органу:

 • дата звернення до начальника митниці;
 • дата отримання відповіді від начальника митниці;
 • опис дій (бездіяльності) начальника митниці.

До скарги додаються документи, що підтверджують доводи скаржника:

 • копія митної декларації;
 • копія відповіді начальника митниці;
 • інші документи.

**Відповідно до статті 247 Митного кодексу України, митний орган зобов’язаний провести митне оформлення товарів та інших предметів, що переміщуються через митний кордон України, у строк, що не перевищує:

 • п’яти робочих днів – для товарів, що підлягають письмовому декларуванню;

 • одного робочого дня – для товарів, що не підлягають письмовому декларуванню.**

У разі невиконання або неналежного виконання митним органом вимог Митного кодексу України, скаржник має право звернутися зі скаргою до начальника митниці, а в разі незгоди з прийнятим рішенням – до суду.

Скарга на бездіяльність митного органу може бути подана протягом одного року з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення її прав.

Скаргу розглядає начальник митниці протягом десяти днів з дня її надходження.

У разі задоволення скарги начальник митниці зобов’язує митний орган вчинити необхідні дії.

Ось ще приклад Скарги начальнику митниці за бездіяльність при розмитненні Товару відповідно до законодавства України:

Начальнику Київської митниці Державної фіскальної служби

Скаржник: ТОВ «Промінь» Код ЄДРПОУ 34527899
Адреса: м. Київ, вул. Шевченка, буд. 5

СКАРГА на бездіяльність при розмитненні товару

10 січня 2023 року ТОВ “Промінь” було подано митну декларацію No 123456 та усі необхідні документи для митного оформлення товару – обладнання, що ввозиться на митну територію України.

Відповідно до ст. 257 Митного кодексу України митне оформлення повинно бути здійснене протягом 4 робочих годин з моменту подання митної декларації та документів.

Однак станом на 13 січня 2023 року митне оформлення товару так і не було здійснене, товар перебуває на митному складі.

Бездіяльність посадових осіб митниці призвела до затримки митного оформлення товару ТОВ «Промінь», що є порушенням митного законодавства.

На підставі викладеного, керуючись ст. 7 Митного кодексу України, ПРОШУ:

 1. Вжити невідкладних заходів щодо прискорення митного оформлення товару – обладнання згідно митної декларації No 123456 від 10.01.2023 р.
 2. Притягнути винних посадових осіб до відповідальності.
 3. Повідомити про результати розгляду скарги протягом місяця з дня її надходження.

Додатки:

 1. Копія митної декларації No 123456 від 10.01.2023 р.
 2. Копія повідомлення про прибуття товару.

Директор

Іваненко І.І. 13.01.2023 р.

Завантажити шаблон документа ворд з прикладом заповнення

Скачати на комп’ютер без реєстрації заповнений українською приклад у форматі док (.doc)

Вам потрібен інший зразок? Оберіть онлайн необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: