Скарга на рішення реєстратора щодо права власності

Скарга на рішення реєстратора щодо права власності

Скарга на рішення реєстратора щодо права власності в Україні є правовим механізмом, який дозволяє особам оскаржити дії або бездіяльність державних реєстраторів, пов’язані з реєстрацією прав на нерухоме майно або інші об’єкти власності. Цей документ важливий для захисту прав і інтересів осіб у сфері реєстрації прав власності.

Скарга може бути представлена в різних формах, залежно від конкретної ситуації та вимог законодавства. Найчастіше це письмова скарга, яка подається до відповідного органу, наприклад, до Міністерства юстиції, вищестоящого реєстратора, або суду. Скарга може бути подана також в електронній формі, якщо існують відповідні електронні сервіси та можливості.

Цей документ потрібен для вирішення конфліктів або спорів, що виникають під час реєстрації прав власності. Він дозволяє оскаржити рішення реєстратора, яке, на думку заявника, було прийнято з порушенням законодавства, або якщо реєстратор не вчиняє дій, необхідних для реєстрації права власності.

Скаргу складають у ситуаціях, коли особа вважає, що її права були порушені внаслідок дій або бездіяльності реєстратора. Це може стосуватися відмови в реєстрації, помилок у реєстраційних записах, незаконного анулювання реєстрації та інших ситуацій.

Стосовно сторін у цьому документі, з одного боку виступає особа (фізична або юридична), яка подає скаргу, з іншого боку – реєстратор або орган, до якого подається скарга.

Скарга має відповідати певним вимогам до оформлення. Вона має містити повні реквізити заявника, опис обставин справи, посилання на конкретні правові норми, які, на думку заявника, були порушені, вимоги заявника, а також перелік доданих документів. Важливо, щоб скарга була підписана заявником або його уповноваженим представником.

Зазвичай скаргу готує сам заявник або його представник, що може бути юристом або адвокатом. Важливо, щоб документ був складений компетентно та обґрунтовано, щоб збільшити шанси на успішне вирішення ситуації.

Приклади

Шаблон скарги на рішення реєстратора щодо права власності може виглядати так:


Скарга на Рішення Реєстратора

До: [Назва органу, до якого подається скарга, наприклад, Міністерство юстиції України, відділ реєстрації прав на нерухоме майно, і т.д.]

Від: [Повне ім’я та контактні дані заявника]
Адреса: [Адреса проживання або реєстрації заявника]
Телефон: [Контактний телефон]
E-mail: [Електронна адреса]

Дата: [дд.мм.рррр]

Шановні пані та панове,

Я, [Повне ім’я заявника], відповідно до статті 13 Закону України “Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно” та статті 22 Закону України “Про захист прав споживачів”, висловлюю своє незадоволення та подаю цю скаргу в зв’язку з рішенням реєстратора [ім’я реєстратора або назва установи], прийнятим [дата прийняття рішення] щодо [конкретне рішення, наприклад, відмови в реєстрації права власності, помилки в реєстраційних даних і т.д.].

[Опис обставин справи, викладення фактів та аргументів, що свідчать про неправомірність дій реєстратора.]

На підставі вищевказаного, прошу:

 1. Переглянути рішення реєстратора [ім’я реєстратора або назва установи].
 2. Вжити відповідних заходів для усунення порушень моїх прав.
 3. [Інші конкретні вимоги заявника].

До цієї скарги додаю копії наступних документів:

 • [Перелік доданих документів].

З повагою,

[Підпис]
[Повне ім’я заявника]


Приклад заповнення:

Скарга на Рішення Реєстратора

До: Міністерство юстиції України, відділ реєстрації прав на нерухоме майно

Від: Іван Іванович Іванов
Адреса: вул. Прикладова, 10, м. Київ, 01000
Телефон: 044 123 4567
E-mail: ivanov@example.com

Дата: 17.01.2024

Шановні пані та панове,

Я, Іван Іванович Іванов, відповідно до статті 13 Закону України “Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно” та статті 22 Закону України “Про захист прав споживачів”, висловлюю своє незадоволення та подаю цю скаргу в зв’язку з рішенням реєстратора Олени Петрівни Сидоренко, прийнятим 10.01.2024, щодо відмови в реєстрації права власності на квартиру за адресою вул. Прикладова, 10, м. Київ.

[Детальний опис ситуації, докази неправомірності дій реєстратора.]

На підставі вищевказаного, прошу:

 1. Переглянути рішення реєстратора Олени Петрівни Сидоренко.
 2. Вжити відповідних заходів для усунення порушень моїх прав.
 3. Провести повторну перевірку документів та реєстрацію права власності на вказану квартиру.

Додаю копії наступних документів:

 • Копія відмови реєстратора;
 • Документи, що підтверджують моє право власності.

З повагою,

[Підпис]
Іван Іванович Іванов


Цей шаблон є орієнтовним і може бути адаптований до конкретної ситуації та специфіки справи. Важливо, щоб у скарзі були чітко викладені факти, аргументи та вимоги.

Скарга на рішення реєстратора щодо права власності

[Найменування товариства]

[Код ЄДРПОУ]

[Місцезнаходження]

Підпишіться на наш Телеграм. Там ви знайдете анонси нових матеріалів та приємні бонуси

[Найменування територіального органу Міністерства юстиції України]

[Код ЄДРПОУ територіального органу Міністерства юстиції України]

[Дата]

Шановний [прізвище, ім’я, по батькові]!

Я, [прізвище, ім’я, по батькові], [дата народження] року народження, паспорт [серія, номер] виданий [органом, який видав паспорт], [адреса реєстрації], [ідентифікаційний код], звертаюся до Вас із скаргою на рішення реєстратора щодо права власності, прийняте [дата] № [номер рішення].

Рішенням реєстратора було відмовлено у державній реєстрації права власності на нерухоме майно, розташоване за адресою [адреса нерухомого майна].

Я вважаю, що рішення реєстратора є незаконним та необґрунтованим, оскільки [зазначити підстави для скасування рішення реєстратора].

На підтвердження своїх доводів я додаю до скарги наступні документи:

 • [перелік документів].

Прошу Вас розглянути скаргу та прийняти рішення про скасування рішення реєстратора.

З повагою,

[Підпис] [Прізвище, ім’я, по батькові]

Приклади заповнення

Вказується інформація про скаржника:

 • прізвище, ім’я, по батькові скаржника;
 • дата народження скаржника;
 • паспортні дані скаржника;
 • адреса реєстрації скаржника;
 • ідентифікаційний код скаржника.

Вказується інформація про рішення реєстратора:

 • дата рішення реєстратора;
 • номер рішення реєстратора.

Вказується інформація про нерухоме майно:

 • адреса нерухомого майна.

Вказується інформація про підстави для скасування рішення реєстратора:

 • посилання на закони України;
 • посилання на інші нормативно-правові акти;
 • фактичні обставини справи.

До скарги додаються документи, що підтверджують доводи скаржника:

 • копія рішення реєстратора;
 • копія договору купівлі-продажу нерухомого майна;
 • копія свідоцтва про право власності на нерухоме майно;
 • інші документи.

Відповідно до статті 32 Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора можуть бути оскаржені до суду або до територіального органу Міністерства юстиції України.

Скарга на рішення реєстратора може бути подана протягом одного місяця з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення її прав.

До скарги додаються документи, що підтверджують доводи скаржника.

Скаргу розглядає територіальний орган Міністерства юстиції України протягом одного місяця з дня її надходження.

У разі задоволення скарги територіальний орган Міністерства юстиції України приймає рішення про скасування рішення реєстратора та зобов’язує реєстратора здійснити дії, необхідні для державної реєстрації речових прав на нерухоме майно.

Ось ще приклад Скарги на рішення реєстратора щодо права власності відповідно до законодавства України:

Голові Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру

Скаржник: Петренко Іван Петрович 01001, м. Київ, вул. Шевченка, 5, кв.1 Реєстраційний номер облікової картки платника податків 2345678900

СКАРГА на рішення ДП “Центр державного земельного кадастру” від 10.01.2023 р.

10 січня 2023 року мною було подано до ДП “Центр державного земельного кадастру” заяву про державну реєстрацію права власності на земельну ділянку площею 0,06 га за адресою: м. Київ, вул. Лугова, 25, що посвідчується договором купівлі-продажу земельної ділянки від 05.01.2023 р.

15 січня 2023 року мені було відмовлено у державній реєстрації права власності на земельну ділянку на підставі подання недостовірних відомостей.

Вважаю рішення реєстратора неправомірним, оскільки договір купівлі-продажу земельної ділянки від 05.01.2023 р. є дійсним, укладеним сторонами добровільно, належним чином посвідченим, а тому не може бути підставою для відмови у реєстрації права власності.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. 34 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»,

ПРОШУ:

 1. Скасувати рішення ДП “Центр державного земельного кадастру” від 15.01.2023 р. про відмову у державній реєстрації права власності.
 2. Зобов’язати ДП “Центр державного земельного кадастру” зареєструвати право власності Петренка І.П. на земельну ділянку площею 0,06 га за адресою: м. Київ, вул. Лугова, 25.

Додатки:

 1. Копія заяви про державну реєстрацію права власності на земельну ділянку від 10.01.2023 р.
 2. Копія договору купівлі-продажу земельної ділянки від 05.01.2023 р.
 3. Копія рішення про відмову у державній реєстрації права власності від 15.01.2023 р.

Дата

Підпис

Завантажити шаблон документа ворд з прикладом заповнення

Скачати на комп’ютер без реєстрації заповнений українською приклад у форматі док (.doc)

Вам потрібен інший зразок? Оберіть онлайн необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: