Протокол загальних зборів учасників товариства з питань отримання кредиту в банку

Протокол загальних зборів учасників товариства з питань отримання кредиту в банку

Протокол загальних зборів учасників товариства з питань отримання кредиту в банку є ключовим документом у процесі кредитування, особливо у випадку, коли кредит бере юридична особа, така як товариство або компанія. Цей документ має велике значення, оскільки він є офіційним підтвердженням рішення учасників товариства про звернення за кредитом та умови його отримання.

Протокол загальних зборів містить інформацію про:

 • Рішення учасників щодо звернення за кредитом.
 • Суму кредиту, на яку компанія претендує.
 • Цілі отримання кредиту.
 • Умови кредитування, які товариство готове прийняти.
 • Відомості про гарантії та забезпечення кредиту, якщо такі передбачені.

Цей документ використовується для підтвердження в банку, що керівництво та учасники товариства одностайно погодилися на умови кредитування та взяли на себе відповідні зобов’язання.

Протокол може бути складений у різних формах, в залежності від внутрішніх правил компанії та вимог банку. Найчастіше це письмовий документ, що містить всі необхідні пункти порядку денного, рішення, прийняті на зборах, та підписи учасників. Існують стандартні форми протоколів, але компанії можуть адаптувати їх під свої потреби.

Щоб протокол був визнаний чинним та прийнятним для банку, він має відповідати деяким вимогам:

 • Бути складеним на підставі реально проведених зборів.
 • Містити точну дату та місце проведення зборів.
 • Вказувати повний список учасників, їхні голоси та рішення.
 • Мати чітку інформацію про обговорені питання та прийняті рішення.
 • Бути підписаним усіма присутніми учасниками або їх уповноваженими представниками.

Протокол зазвичай складається головуючим зборів або секретарем. Важливо, щоб особа, яка веде протокол, мала досвід та розуміння юридичних аспектів процесу, оскільки невірно складений документ може призвести до юридичних проблем чи непорозумінь із банком.

Основними сторонами в протоколі є учасники товариства або їх представники. Вони є відповідальними за прийняття рішення та надання повноважень керівництву товариства на ведення переговорів з банком. Також у документі зазначається керівництво компанії, яке виконує рішення учасників.

Протокол відіграє важливу роль у легітимізації рішення про отримання кредиту та є ключовим елементом у документації, необхідній для кредитування. Він не тільки вказує на консенсус серед учасників товариства, але й служить доказом перед банком, що компанія має юридичні підстави для отримання кредиту. Таким чином, протокол стає важливою частиною кредитного досьє та сприяє забезпеченню прозорості та відповідності усім юридичним вимогам процесу кредитування.

У випадку коли компанія не має досвіду або ресурсів для правильного складання такого роду документів, може бути корисним залучити юридичного радника або адвоката, що спеціалізується на корпоративному праві та фінансових операціях. Це допоможе уникнути помилок та гарантувати, що всі аспекти будуть належним чином враховані.

Приклади

Ось шаблон Протоколу загальних зборів учасників товариства з питань отримання кредиту в банку, з включенням посилань на відповідні закони України. Цей шаблон можна адаптувати залежно від конкретних обставин та вимог вашої компанії.


Протокол № [номер протоколу]
загальних зборів учасників [назва товариства]
[дата зборів]

Місце проведення: [адреса проведення зборів]

 1. Вступ
  • Перелік присутніх учасників товариства.
  • Визначення кворуму відповідно до статуту компанії та ст. 35 Закону України “Про господарські товариства”.
  • Обрання голови та секретаря зборів.
 2. Порядок денний
  • Розгляд питання про отримання кредиту в [назва банку].
  • Обговорення умов кредитування.
  • Рішення щодо надання гарантій та забезпечення кредиту.
 3. Розгляд питань порядку денного
  • [Детальне обговорення кожного пункту порядку денного]
 4. Прийняття рішень
  • [Формулювання конкретних рішень, які були прийняті на зборах, з урахуванням ст. 141 Цивільного кодексу України щодо дійсності рішень учасників].
  • Рішення про звернення за кредитом на суму [вказати суму] під [вказати умови кредиту].
  • Відповідальна особа за виконання рішення: [ім’я, посада].
 5. Заключні положення
  • Підписання протоколу всіма присутніми учасниками.
  • Вказати, що протокол складено відповідно до вимог ст. 77 Закону України “Про господарські товариства”.

Голова зборів: __________________ [ПІБ]
Секретар зборів: __________________ [ПІБ]
Підписи учасників:

 1. __________________ [ПІБ]
 2. __________________ [ПІБ]
  … [та інші учасники]

Цей шаблон є загальним і може бути змінений або доповнений залежно від специфіки вашого товариства та вимог банку. Дуже важливо, щоб всі

юридичні аспекти та формулювання в документі були коректними та відповідали чинному законодавству України. У разі необхідності, рекомендується звернутися до юриста для консультації або допомоги у складанні протоколу.

Також важливо, що всі рішення, викладені в протоколі, повинні бути прийняті відкритим голосуванням, і результати голосування мають бути чітко зафіксовані в документі. Це забезпечує прозорість та законність прийнятих рішень.

Перед підписанням, всі учасники повинні уважно переглянути весь текст протоколу, щоб переконатися, що всі пункти вірно відображають їх рішення та наміри. Це важливо, оскільки підписаний протокол стає юридично обов’язковим документом.

Протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю [найменування товариства]

Про отримання кредиту в банку

Дата проведення зборів: [дата]

Місце проведення зборів: [адреса]

Присутні: [список учасників товариства]

**Порядок денний:

 1. Отримання кредиту в банку.

Учасники зборів розглянули питання про отримання кредиту в банку.

Директор товариства [прізвище, ім’я, по батькові] доповів, що товариство має потребу в отриманні кредиту в банку у розмірі [сума] грн. для [ціль отримання кредиту].

Підпишіться на наш Телеграм. Там ви знайдете анонси нових матеріалів та приємні бонуси

На підставі представленої інформації, учасники зборів прийняли рішення про отримання кредиту в банку у розмірі [сума] грн. у [банку] на [термін] років під [відсоткову ставку].

Це рішення набирає чинності з моменту його прийняття.

**Голова загальних зборів

[підпис]

Секретар загальних зборів

[підпис]**

Приклади заповнення

Вказується інформація про товариство:

 • найменування товариства;
 • код ЄДРПОУ товариства.

Вказується інформація про банк:

 • найменування банку;
 • код ЄДРПОУ банку.

Вказується інформація про кредит:

 • сума кредиту;
 • процентна ставка;
 • строк кредиту;
 • ціль отримання кредиту.

Протокол підписується головою та секретарем загальних зборів.

Відповідно до ст. 26 Закону України “Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю”, рішення про отримання товариством кредиту може прийматися загальними зборами учасників товариства, якщо інше не встановлено статутом товариства.

Рішення про отримання кредиту має бути оформлено письмово.

Кредит вважається укладеним з моменту його отримання товариством.

Ось ще приклад Протоколу загальних зборів учасників товариства з питань отримання кредиту в банку відповідно до законодавства України:

ПРОТОКОЛ No1 загальних зборів учасників ТОВ “Промінь”

м. Київ 10 січня 2023 р.

Присутні учасники:

 1. Іваненко Іван Іванович – 60% голосів
 2. Петренко Петро Петрович – 40% голосів

Порядок денний:

 1. Обрання голови та секретаря зборів.
 2. Про отримання кредиту в АТ “Укрбанк”.
 3. СЛУХАЛИ: Іваненка І.І., який запропонував обрати головою зборів себе, а секретарем – Петренка П.П.

УХВАЛИЛИ: Обрати головою зборів Іваненка І.І., секретарем зборів – Петренка П.П.

 1. СЛУХАЛИ: Голову зборів Іваненка І.І., який запропонував отримати кредит в АТ “Укрбанк” у розмірі 2 500 000 грн строком на 2 роки під 16% річних для поповнення обігових коштів ТОВ “Промінь”.

УХВАЛИЛИ:

 1. Отримати в АТ “Укрбанк” кредит у розмірі 2 500 000 грн строком на 2 роки під 16% річних.
 2. Уповноважити директора Іваненка І.І. на підписання кредитного договору та інших документів.

Результати голосування: “За” – 100% голосів учасників “Проти” – немає “Утримався” – немає

Голова зборів Іваненко І.І.

Секретар зборів Петренко П.П.

Завантажити шаблон документа ворд з прикладом заповнення

Скачати на комп’ютер без реєстрації заповнений українською приклад у форматі док (.doc)

Вам потрібен інший зразок? Оберіть онлайн необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: