Наказ про встановлення залишку готівки в касі

Наказ про встановлення залишку готівки в касі

Наказ про встановлення залишку готівки в касі є важливим документом у фінансовій діяльності підприємств в Україні. Цей документ використовується для регулювання граничної суми готівки, яка може бути зберігана в касі підприємства на кінець робочого дня.

Головною метою наказу є забезпечення контролю за кількістю готівки, яка зберігається в касі, з метою запобігання можливих ризиків, пов’язаних з її зберіганням, таких як крадіжка чи незаконне використання коштів. Встановлення обмежень на суму готівки також важливе з точки зору оподаткування та фінансової звітності.

Законодавство України передбачає, що наказ про встановлення залишку готівки в касі повинен бути складений на підприємстві. Він формулюється на основі внутрішніх правил підприємства та вимог законодавства. Цей документ складається зазвичай на початку фінансового року або при зміні фінансової політики компанії.

В наказі мають бути чітко зазначені максимальна сума готівки, яка може зберігатися в касі, та процедури її контролю. Також слід вказати відповідальних осіб за здійснення цього контролю, зазвичай це керівник підприємства та головний бухгалтер.

Оформлення наказу повинно відповідати стандартам ділової документації: воно має бути чітким, структурованим і містити всі необхідні реквізити – назву підприємства, дату і місце складання, прізвища та посади осіб, що підписують документ, а також сам текст наказу.

Наказ підписується керівником підприємства та головним бухгалтером. Після цього він стає обов’язковим до виконання всіма співробітниками, які працюють з готівкою. Цей документ також слід зареєструвати у відповідних реєстрах підприємства та забезпечити його зберігання відповідно до встановлених правил.

Важливо зазначити, що недотримання вимог цього наказу може призвести до фінансових втрат для підприємства та правових наслідків для відповідальних осіб, у тому числі штрафів і пені. Тому точне дотримання і ретельний контроль за виконанням цього документа є ключовими для фінансового добробуту та юридичної безпеки підприємства.

Приклади

Наказ про встановлення залишку готівки в касі


НАКАЗ

[Дата]

[Назва підприємства]

м. [Місцезнаходження підприємства]


Про встановлення ліміту залишку готівки в касі

Відповідно до ст. 29 Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність”, ст. 10 Закону України “Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг”, з метою забезпечення контролю за зберіганням готівкових коштів та дотриманням фінансової дисципліни,

НАКАЗУЮ:

  1. Встановити ліміт залишку готівки в касі підприємства у розмірі [сума] грн.
  2. Відповідальність за зберігання готівкових коштів в межах встановленого ліміту покладається на головного бухгалтера [ПІБ головного бухгалтера] та касира [ПІБ касира].
  3. У випадку перевищення встановленого ліміту готівкових коштів в касі, негайно інформувати директора підприємства для вжиття відповідних заходів.
  4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на головного бухгалтера [ПІБ головного бухгалтера].

Директор [ПІБ директора] ______________

Головний бухгалтер [ПІБ головного бухгалтера] ______________


Цей шаблон є базовим і може бути адаптований з урахуванням конкретних вимог та умов підприємства. Важливо забезпечити, щоб всі відомості, зазначені в наказі, були актуальними і відповідали чинному законодавству України.

НАКАЗ

про встановлення залишку готівки в касі

[найменування підприємства]

[номер]

[дата]

На виконання вимог Положення про ведення касових операцій в національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 № 637,

НАКАЗУЮ:

1. Встановити ліміт залишку готівки в касі [найменування підприємства] у сумі [сума] гривень.

Підпишіться на наш Телеграм. Там ви знайдете анонси нових матеріалів та приємні бонуси

2. Обов’язки за дотриманням встановленого ліміту залишку готівки в касі покласти на [посада, прізвище, ім’я, по батькові працівника].

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на [посада, прізвище, ім’я, по батькові працівника].

Керівник підприємства

[підпис]

[прізвище, ініціали]

Приклади заповнення

В пункті 1. вказується найменування підприємства, на якому видається наказ.

В пункті 2. вказується сума ліміту залишку готівки в касі.

В пункті 3. вказується посада, прізвище, ім’я, по батькові працівника, на якого покладаються обов’язки за дотриманням встановленого ліміту залишку готівки в касі.

В пункті 4. вказується посада, прізвище, ім’я, по батькові працівника, на якого покладається контроль за виконанням цього наказу.

Цей шаблон Наказу про встановлення залишку готівки в касі може бути використаний як основа для розробки Наказу конкретного підприємства. При цьому, необхідно враховувати всі вимоги законодавства України, а також конкретні обставини справи.

Законами України, які регулюють порядок встановлення залишку готівки в касі, є:

  • Цивільний кодекс України;
  • Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”;
  • Положення про ведення касових операцій в національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 № 637.

Згідно з цими законами, ліміт залишку готівки в касі встановлюється підприємством самостійно з урахуванням його фінансової спроможності та обсягу готівкових розрахунків.

Наказ про встановлення залишку готівки в касі видається керівником підприємства.

Наказ про встановлення залишку готівки в касі є документом, який підтверджує факт встановлення ліміту залишку готівки в касі.

Ось ще приклад шаблону Наказу про встановлення залишку готівки в касі з посиланнями на відповідні закони України та прикладами заповнення:

НАКАЗ «29» січня 2024 р. No 10 м. Київ

Про встановлення ліміту залишку готівки в касі

Відповідно до статті 47 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», пункту 1.8 Інструкції про порядок ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 29.12.2017 No 148,

НАКАЗУЮ:

  1. Встановити ліміт залишку готівки в касі ТОВ «Примірна компанія» у розмірі 15 000 (п’ятнадцять тисяч) гривень 00 копійок.
  2. Касиру Іванову І.І. дотримуватися встановленого ліміту залишку готівки в касі.
  3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор

Іваненко І.І. Іваненко

З наказом ознайомлені: Касир Іванов І.І. 29.01.2024

Отже, наказ містить посилання на відповідні нормативні акти, встановлює суму ліміту залишку готівки, визначає відповідальну особу за дотримання ліміту та особу, яка здійснює контроль. Підписується керівником та реєструється в журналі реєстрації наказів.

Завантажити шаблон документа ворд з прикладом заповнення

Скачати на комп’ютер без реєстрації заповнений українською приклад у форматі док (.doc)

Вам потрібен інший зразок? Оберіть онлайн необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: