Наказ про преміювання

Наказ про преміювання

Наказ про преміювання є документом, що використовується в українських підприємствах та організаціях для офіційного оформлення рішення про виплату премій працівникам. Цей документ має велике значення в системі мотивації та винагороди працівників, а також служить юридичним підтвердженням прийняття роботодавцем відповідного рішення.

Види та форми наказів про преміювання можуть бути різноманітними, залежно від специфіки організації, її внутрішньої політики, а також критеріїв, за якими вирішується питання преміювання. Наприклад, премії можуть бути встановлені за досягнення певних робочих результатів, за вислугу років, за особливі досягнення в роботі або з нагоди професійних свят.

Наказ про преміювання необхідний для законодавчого регулювання процесу виплати премій, що гарантує прозорість та справедливість цього процесу. Також він служить захистом прав працівників, оскільки фіксує факт виплати премій та їх розміри.

До наказу про преміювання висуваються певні вимоги. Він має бути складений на офіційному бланку організації, містити чіткі та точні дані про працівників, яким призначаються премії, а також розмір та умови виплати цих премій. Важливо, щоб наказ був відповідно оформлений та містив всі необхідні реквізити.

Наказ про преміювання складають за умови наявності підстав для преміювання, які зазвичай визначаються внутрішніми політиками та правилами організації. Такі підстави можуть бути зазначені в колективному договорі, трудовому договорі або в інших нормативних документах організації.

Сторонами в цьому документі виступають роботодавець (організація, підприємство) та працівники, які отримують премії. Роботодавець, зазвичай через свого представника (наприклад, керівника або уповноважену особу), видає наказ про преміювання.

Вимоги до оформлення включають вказівку назви організації, дати та номера наказу, повних даних про працівників, їх посад, розміру премій, а також має бути підпис керівника або уповноваженої особи. Також важливо, щоб у наказі було вказано підставу для преміювання.

Наказ про преміювання зазвичай складається відділом кадрів або безпосередньо керівником підприємства. Важливо, щоб процес преміювання був прозорим та справедливим, а наказ відповідав усім законодавчим та внутрішнім нормам організації.

Приклади

Ось прикладний шаблон наказу про преміювання, який відповідає загальним вимогам трудового законодавства України:


[Назва підприємства/організації]
Наказ
Про преміювання
№ [номер наказу]
[місто, дата]

На підставі [вкажіть підставу преміювання, наприклад, “високих результатів роботи за місяць/квартал/рік” або “з нагоди професійного свята”] та відповідно до статті [номер статті] Кодексу законів про працю України,

НАКАЗУЮ:

 1. Преміювати наступних працівників:
  • [ПІБ працівника 1], [посада], у розмірі [сума премії] грн.
  • [ПІБ працівника 2], [посада], у розмірі [сума премії] грн.
  • [ПІБ працівника 3], [посада], у розмірі [сума премії] грн.
   (і т.д., вказуючи працівників та суми премій).
 2. Відділу кадрів (або бухгалтерії, або іншому відповідальному підрозділу) забезпечити нарахування та виплату вказаних премій.

Керівник організації
[підпис]
[ПІБ керівника]


Підписи працівників про ознайомлення:
[підпис працівника 1] [ПІБ працівника 1] [дата]
[підпис працівника 2] [ПІБ працівника 2] [дата]
[підпис працівника 3] [ПІБ працівника 3] [дата]
(і т.д. для кожного працівника, якого це стосується)


Цей шаблон є загальним прикладом та може бути адаптований з урахуванням конкретних потреб та вимог підприємства. Важливо, щоб усі дані у документі були актуальними та точними, а сам документ відповідав нормам трудового законодавства України.

НАКАЗ

про преміювання

[найменування підприємства]

[номер]

[дата]

На підставі [назва документа, на підставі якого преміюється працівник],

НАКАЗУЮ:

Преміювати

[прізвище, ім’я, по батькові працівника]

[посада працівника]

у розмірі [сума] гривень за [підстави для преміювання].

Керівник підприємства

[підпис]

Підпишіться на наш Телеграм. Там ви знайдете анонси нових матеріалів та приємні бонуси

[прізвище, ініціали]

Приклади заповнення

В пункті 1. вказується найменування підприємства, на якому видається наказ.

В пункті 2. вказується номер наказу.

В пункті 3. вказується дата видачі наказу.

В пункті 4. вказується підстава для преміювання працівника. Це може бути, наприклад, наказ про виконання особливо важливого завдання, виконання роботи з особливою складністю, досягнення високих показників у праці.

В пункті 5. вказується прізвище, ім’я, по батькові працівника, який преміюється.

В пункті 6. вказується посада працівника, який преміюється.

В пункті 7. вказується розмір премії.

В пункті 8. вказується підпис керівника підприємства та його ініціали.

Цей шаблон Наказу про преміювання може бути використаний як основа для розробки Наказу конкретного підприємства. При цьому, необхідно враховувати всі вимоги законодавства України, а також конкретні обставини справи.

Законами України, які регулюють порядок преміювання працівників, є:

 • Кодекс законів про працю України;
 • Закон України “Про оплату праці”.

Згідно з цими законами, преміювання працівників є одним із видів заохочення праці.

Премії можуть виплачуватися працівникам за виконання особливо важливих завдань, виконання роботи з особливою складністю, досягнення високих показників у праці, а також за інші успіхи в роботі.

Розмір премії визначається роботодавцем самостійно.

Наказ про преміювання видається роботодавцем на підставі документів, які підтверджують підстави для преміювання.

Наказ про преміювання є документом, який підтверджує факт преміювання працівника.

Ось ще приклад шаблону Наказу про преміювання працівників відповідно до законодавства України:

НАКАЗ 10 лютого 2024 р. м. Київ

No ___

Про преміювання

На підставі статті 97 Кодексу законів про працю України, Положення про преміювання працівників ТОВ “Прогрес”, з метою матеріального стимулювання працівників,

НАКАЗУЮ:

 1. За сумлінне виконання посадових обов’язків, з нагоди професійного свята преміювати:
 • Петренка Петра Петровича, менеджера з продажу – в сумі 5000 грн.
 • Сидоренка Сергія Сергійовича, бухгалтера – в сумі 4000 грн.
 1. Бухгалтерії нарахувати та виплатити премії згідно п.1 даного наказу у лютому 2024 року.
 2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор Петров

З наказом ознайомлені: Петренко Сидоренко 10 лютого 2024 р.

Отже, наказ про преміювання повинен містити:

 • Дату і номер наказу
 • Підставу для преміювання (стаття КЗпП, Положення про преміювання)
 • ПІБ та посади працівників, яких преміюють
 • Розмір премій
 • Доручення щодо нарахування та виплати
 • Підпис керівника та ознайомлення працівників

Таким чином формується наказ про преміювання працівників підприємства.

Завантажити шаблон документа ворд з прикладом заповнення

Скачати на комп’ютер без реєстрації заповнений українською приклад у форматі док (.doc)

Вам потрібен інший зразок? Оберіть онлайн необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: