Звіт про здійснені відрахування та виплати

Звіт про здійснені відрахування та виплати

Звіт про здійснені відрахування та виплати є документом, що має ключове значення у фінансовому та податковому обліку в Україні. Цей документ детально відображає всі відрахування та виплати, які були здійснені компанією чи організацією протягом визначеного періоду. Він включає інформацію про заробітну плату працівників, податки, соціальні внески, відрахування на пенсійне страхування, а також інші види виплат, які можуть бути здійснені згідно із законодавством та внутрішніми політиками організації.

Існує кілька видів чи форм цього звіту, які залежать від специфіки діяльності організації та вимог законодавства. Наприклад, для компаній, що мають велику кількість працівників, звіт може бути дуже деталізованим і включати розбивку виплат по кожному працівнику. Для невеликих підприємств або індивідуальних підприємців звіт може бути простішим.

Цей документ є необхідним з кількох причин. По-перше, він дозволяє забезпечити прозорість та відповідність фінансової діяльності компанії вимогам законодавства. По-друге, звіт є важливим інструментом для внутрішнього контролю та аудиту, дозволяючи оцінити ефективність управління фінансами. По-третє, він використовується для звітності перед податковими та іншими регулюючими органами.

Складання звіту про здійснені відрахування та виплати здійснюється зазвичай на кінець фінансового періоду, наприклад, кварталу чи року. Його можуть складати бухгалтерія або фінансовий відділ організації. У документі зазначаються сторони, які входять до процесу виплат: роботодавець (підприємство) та отримувачі виплат (наприклад, працівники, податкові органи, фонди соціального страхування тощо).

Вимоги до оформлення звіту включають чіткість та точність інформації, відповідність діючим бухгалтерським стандартам і податковому законодавству. Важливо, щоб у звіті були відображені всі необхідні дані, такі як суми виплат, відрахувань, податкові та інші обов’язкові платежі, дати здійснення виплат.

Звіт складається на основі документації, яка підтверджує здійснення відрахувань та виплат (наприклад, платіжні документи, відомості про заробітну плату, банківські виписки). Оформлення та затвердження звіту зазвичай відбувається в кілька етапів, включаючи підготовку, перевірку, затвердження керівництвом та передачу звіту відповідним органам або зберігання для внутрішнього використання.

Приклади

Звіт про здійснені відрахування та виплати

Найменування підприємства, установи, організації: [Назва підприємства, установи, організації]

Ідентифікаційний код: [Ідентифікаційний код]

Адреса: [Адреса]

Контактні дані: [Контактні дані]

Прізвище, ім’я та по батькові боржника: [Прізвище, ім’я та по батькові боржника]

Номер виконавчого документа: [Номер виконавчого документа]

Номер постанови про стягнення: [Номер постанови про стягнення]

Інформація про здійснені відрахування та виплати:

 • Період звітності:
 • Нарахована зарплата, інші доходи:
 • Утримано податків та інших обов’язкових платежів:
 • Виплачені суми:

Загальні висновки:

Дата складання звіту:

Підписи:

Керівник підприємства, установи, організації: [Підпис] [Прізвище та ініціали]

Головний бухгалтер: [Підпис] [Прізвище та ініціали]

Закони України, що регулюють порядок складання звіту про здійснені відрахування та виплати:

 • Закон України “Про виконавче провадження”
 • Інструкція з організації примусового виконання рішень, затверджена наказом Міністерства юстиції України від 02.04.2012 № 512/5

Приклади заповнення звіту про здійснені відрахування та виплати:

Період звітності:

Звіт складається за період з 01.07.2023 по 31.07.2023 року.

Нарахована зарплата, інші доходи:

Нарахована зарплата заробітної плати боржника за період звітності становить 10 000 грн.

Утримано податків та інших обов’язкових платежів:

Утримано податків та інших обов’язкових платежів за період звітності становить 2 000 грн.

Виплачені суми:

Виплачено боржнику суму у розмірі 8 000 грн.

Загальні висновки:

Відповідно до звіту, за період звітності було здійснено відрахування та виплати у повному обсязі відповідно до постанови про стягнення.

Дата складання звіту:

Звіт складено 01.08.2023 року.

Підписи:

Керівник підприємства, установи, організації: [Підпис] [Прізвище та ініціали]

Головний бухгалтер: [Підпис] [Прізвище та ініціали]

Даний шаблон звіту про здійснені відрахування та виплати можна використовувати як основу для складання звіту будь-якого виду. При заповненні звіту необхідно враховувати конкретні умови постанови про стягнення, а також вимоги законодавства України.

Підпишіться на наш Телеграм. Там ви знайдете анонси нових матеріалів та приємні бонуси

Створення шаблону “Звіту про здійснені відрахування та виплати” вимагає врахування специфіки фінансового та податкового законодавства України. Ось приклад такого шаблону:


ЗВІТ ПРО ЗДІЙСНЕНІ ВІДРАХУВАННЯ ТА ВИПЛАТИ

Назва організації: [назва організації]
Ідентифікаційний код організації: [ЄДРПОУ/ІПН]
Звітний період: [початкова дата] – [кінцева дата]


1. Загальна інформація
1.1. Призначення звіту: Подання даних про всі здійснені організацією відрахування та виплати за звітний період.
1.2. Підстава для складання звіту: Відповідно до [відповідні закони України, наприклад, Податковий кодекс України, закони про бухгалтерський облік та інші регулюючі документи].

2. Відрахування та виплати
2.1. Заробітна плата:

 • Всього нараховано: [сума]
 • Утримано податків і внесків: [сума]
  2.2. Соціальні внески:
 • Пенсійний фонд: [сума]
 • Фонд соціального страхування: [сума]
  2.3. Інші відрахування та виплати:
 • [Детальний опис інших відрахувань та виплат]

3. Підсумок
3.1. Загальна сума виплат: [сума]
3.2. Загальна сума відрахувань: [сума]

4. Затвердження та підписи
Звіт підготовлено: [ім’я та посада особи, що підготувала звіт]
Звіт перевірено: [ім’я та посада особи, що перевірила звіт]
Звіт затверджено: [ім’я та посада керівника організації]

Підписи:
____________________ (підготував)
____________________ (перевірив)
____________________ (затвердив)

Дата: _________________


Цей шаблон є універсальним і може бути адаптований під різні типи організацій та сфери діяльності. Важливо враховувати специфіку діяльності та вимоги законодавства при заповненні цього документу. Відповідність законодавству України, такому як Податковий кодекс та інші регулюючі документи, є обов’язковою.

Ось ще один шаблон Звіту про здійснені відрахування та виплати відповідно до вимог законодавства України:

ЗВІТ про здійснені відрахування та виплати за ________ 20__ року

Код за ЄДРПОУ підприємства __________ Назва підприємства ________________________________

І. Відрахування та виплати, пов’язані з оплатою праці

Вид платежу Код Сума (грн)

Податок на доходи фізичних осіб 1101
Військовий збір 1102 Внески до Пенсійного фонду 1301

Разом

ІІ. Інші відрахування та обов’язкові платежі

Вид платежу Код Сума (грн)

Разом відраховано та виплачено _______ грн.

Керівник Головний бухгалтер


(підпис) (підпис)

________ 20__ року

Звіт складено на підставі даних податкового та бухгалтерського обліку.

Приклад заповнення:

ЗВІТ про здійснені відрахування та виплати за січень 2023 року

Код за ЄДРПОУ 31256791 Назва підприємства ТОВ “Будматеріали”

І. Відрахування та виплати, пов’язані з оплатою праці

Вид платежу Код Сума (грн)

Податок на доходи фізичних осіб 1101 18 520
Військовий збір 1102 600 Внески до Пенсійного фонду 1301 32 100

Разом 51 220

ІІ. Інші відрахування та обов’язкові платежі

Вид платежу Код Сума (грн)

Разом відраховано та виплачено 51 220 грн.

Керівник Головний бухгалтер
Іваненко П.І. Сидоренко А.О. (підпис) (підпис)

“25” січня 2023 року

Сподіваюсь, наданий мною шаблон з прикладом допоможе Вам у складанні звітності. У разі додаткових запитань – пишіть.

Завантажити шаблон ворд з прикладом заповнення

Скачати без реєстрації приклад у форматі док (.doc)

Вам потрібен інший зразок? Оберіть онлайн необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: