Звіт про виконання договору

Звіт про виконання договору

Звіт про виконання договору в Україні є важливим документом, що відображає стан виконання зобов’язань сторонами договору. Цей документ зазвичай містить детальний опис робіт, послуг або поставок, які були виконані в рамках договору, та їх відповідність встановленим умовам і термінам.

Існують різні види чи форми звітів про виконання договору, які можуть варіюватися в залежності від типу договору та специфіки сфери діяльності. Наприклад, у будівельній сфері звіт може містити інформацію про етапи будівництва, використані матеріали, трудові ресурси тощо. У сфері ІТ послуг такий звіт може включати інформацію про розроблені функціональні можливості, виконані тестування та інші аспекти роботи.

Цей документ необхідний для підтвердження факту виконання робіт або надання послуг згідно з умовами договору. Він служить доказом виконання зобов’язань та може бути використаний у разі спорів або для вирішення конфліктних ситуацій. Крім того, звіт може використовуватися для внутрішнього контролю, аналізу якості виконаних робіт та планування подальшої співпраці.

Складати звіт про виконання договору можна після завершення виконання всіх робіт або надання послуг, передбачених договором, або ж за окремими етапами виконання. Сторонами в документі виступають замовник та виконавець, які підписують договір.

Щодо вимог до оформлення, звіт має бути чітко структурованим, зрозумілим та точно відображати всі аспекти виконання договору. Важливо, щоб в ньому були вказані дати, обсяги робіт, стандарти якості, використані ресурси та інші релевантні деталі.

Звіт складається виконавцем, але його затвердження та прийняття є обов’язком замовника. У деяких випадках для підтвердження виконання договору може знадобитися висновок третьої сторони – експерта або наглядового органу.

Приклади

Звіт про виконання договору про закупівлю

Замовник: [Назва замовника] [Ідентифікаційний код] [Адреса] [Контактні дані]

Виконавець: [Назва виконавця] [Ідентифікаційний код] [Адреса] [Контактні дані]

Договір: [Номер договору] [Дата укладення договору] [Предмет договору] [Сума договору]

Інформація про виконання договору:

 • Строк виконання договору:
 • Обсяг виконаних робіт, послуг:
 • Прийняття виконаних робіт, послуг:
 • Витрати на виконання договору:
 • Відхилення від договору:

Загальні висновки:

Висновки замовника:

Висновки виконавця:

Дата складання звіту:

Підписи:

Замовник: [Підпис] [Прізвище та ініціали]

Виконавець: [Підпис] [Прізвище та ініціали]

Закони України, що регулюють порядок складання звіту про виконання договору:

 • Закон України “Про публічні закупівлі”
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 20.04.2020 № 256 “Деякі питання здійснення публічних закупівель”

Приклади заповнення звіту про виконання договору:

Строк виконання договору:

Відповідно до договору, строк виконання договору становить 30 календарних днів з дня його укладення.

Обсяг виконаних робіт, послуг:

Виконавець у повному обсязі виконав роботи, передбачені договором.

Прийняття виконаних робіт, послуг:

Роботи, виконані виконавцем, були прийняті замовником без зауважень.

Витрати на виконання договору:

Замовник сплатив виконавцю за виконані роботи суму у розмірі 100 000 грн.

Відхилення від договору:

Відхилень від договору не було.

Загальні висновки:

Замовник та виконавець задоволені результатами виконання договору.

Висновки замовника:

Замовник вважає, що виконавець належним чином виконав свої зобов’язання за договором.

Висновки виконавця:

Виконавець вважає, що задоволений співпрацею з замовником.

Дата складання звіту:

Підпишіться на наш Телеграм. Там ви знайдете анонси нових матеріалів та приємні бонуси

Звіт складено 20.07.2023 року.

Підписи:

Замовник: [Підпис] [Прізвище та ініціали]

Виконавець: [Підпис] [Прізвище та ініціали]

Даний шаблон звіту про виконання договору можна використовувати як основу для складання звіту будь-якого виду. При заповненні звіту необхідно враховувати конкретні умови договору, а також вимоги законодавства України.

Створення шаблону “Звіту про виконання договору” вимагає врахування певних юридичних аспектів та відповідності законодавству України. Ось приклад такого шаблону:


ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ДОГОВОРУ

Дата складання: [дата]
Номер договору: [номер договору]
Сторони договору: [назва замовника] та [назва виконавця]


1. Загальна інформація про договір
1.1. Предмет договору: [опис предмета договору]
1.2. Період виконання: [дата початку] – [дата завершення]
1.3. Умови договору: [короткий опис умов договору]

2. Виконані роботи / надані послуги
2.1. [Перелік виконаних робіт / наданих послуг]

 • Робота/Послуга 1: [опис]
 • Робота/Послуга 2: [опис]
 • [і так далі]

3. Відповідність вимогам договору
3.1. Якість робіт / послуг: [опис, як виконання відповідає вимогам договору]
3.2. Терміни виконання: [інформація про дотримання термінів]
3.3. Дотримання специфікацій/стандартів: [деталі]

4. Фінансовий звіт
4.1. Вартість виконаних робіт/послуг: [загальна сума]
4.2. Оплачено замовником: [сума]
4.3. Залишок до оплати: [сума]

5. Підтвердження виконання робіт / надання послуг
5.1. Документи, що підтверджують виконання: [перелік документів]
5.2. Фото/відео матеріали: [при наявності]

6. Заключні положення
6.1. Інші зауваження: [будь-яка додаткова інформація]
6.2. Відповідність законодавству України: [згадка про закони, які регулюють відносини сторін, наприклад, Цивільний кодекс України]


Підписи сторін

Замовник: ___________________
[Повне ім’я та посада]

Виконавець: ___________________
[Повне ім’я та посада]

Дата: _________________


Цей шаблон є універсальним і може бути адаптований під різні типи договорів та сфери діяльності. Важливо враховувати специфіку конкретного договору та діяльності сторін при заповненні цього документу. Відповідність вимогам законодавства України (наприклад, Цивільного кодексу України, Закону України “Про облік фінансових операцій” тощо) є обов’язковою.

Ось ще один шаблон Звіту про виконання договору відповідно до вимог законодавства України:

ЗВІТ про виконання договору No _______ від “_” ___________ 20 року

м. ________ “___”__________20 р.

_________________________________________________________________________, (назва організації) в особі __________________________________________________________, (посада, прізвище, ім’я, по батькові) надалі – Виконавець, склав цей звіт про те, що відповідно до договору No від ___ _______20 року, укладеного між Виконавцем та _____________________________________________________________________________, (назва організації) в особі _______________________________________________________________, (посада, прізвище, ім’я, по батькові) надалі – Замовник, Виконавцем надані такі послуги:


(назва послуги)

Послуги надані в повному обсязі згідно технічного завдання. Підтверджуючі документи:

 • Акт виконаних робіт No ___ від ..20__ року

 1. Послуги надані в повному обсязі згідно технічного завдання. Підтверджуючі документи:

  • Акт виконаних робіт No ___ від ..20__ року

Додаток:

 1. Копія Акту виконаних робіт No ___ від ..20__ року

Виконавець Замовник _________________ ПІБ _________________ ПІБ

Приклад заповнення:

ЗВІТ про виконання договору No 123/01-20 від “01” лютого 2020 року

м. Київ “15” лютого 2020 р.

ТОВ “Рембуд”, в особі директора Іванова Івана Петровича, надалі – Виконавець, склав цей звіт про те, що відповідно до договору No123/01-20 від 01 лютого 2020 року укладеного між Виконавцем та
ПрАТ “Будівельна компанія”, в особі голови правління Петренка Петра Івановича, надалі – Замовник, Виконавцем надані такі послуги:

 1. Послуги з ремонту приміщень офісу Послуги надані в повному обсязі згідно технічного завдання. Підтверджуючі документи:
  • Акт виконаних робіт No 112 від 10.02.2020 року

Додаток:

 1. Копія Акту виконаних робіт No 112 від 10.02.2020 року

Виконавець Замовник Іванов І.П. Петренко П.І.

Сподіваюсь, наданий мною шаблон Звіту про виконання договору з прикладом допоможе Вам у складанні звітної документації. У разі додаткових запитань – пишіть.

Завантажити шаблон ворд з прикладом заповнення

Скачати без реєстрації приклад у форматі док (.doc)

Вам потрібен інший зразок? Оберіть онлайн необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: