Звіт про укладений договір

Звіт про укладений договір

Звіт про укладений договір є важливим документом у правовій практиці України, який використовується для офіційної фіксації факту укладення договору між сторонами. Цей документ зазвичай містить детальну інформацію про умови угоди, зобов’язання сторін, а також інші важливі аспекти договору.

Існують різні форми звітів про укладені договори, які залежать від типу договору, його складності та специфічних вимог законодавства. Наприклад, можуть бути звіти для простих купівельно-продажних договорів, а також складніші форми для договорів оренди, партнерства або корпоративних угод.

Цей документ необхідний для того, щоб забезпечити юридичну чіткість та прозорість угоди. Він допомагає запобігти можливим правовим непорозумінням або спорам у майбутньому, фіксуючи всі важливі деталі угоди в письмовій формі. Також, звіт може бути необхідний для подання в різні державні органи у випадку, якщо це передбачено законодавством.

Вимоги до звіту про укладений договір залежать від конкретного типу договору та відповідного законодавства. Зазвичай він містить основну інформацію про сторони договору (наприклад, імена, адреси, реквізити), суть угоди, терміни виконання, вартість, відомості про гарантії та інші важливі аспекти.

Сторонами в документі виступають безпосередньо учасники угоди, тобто ті особи або організації, які вступають у правові відносини через укладення договору. Це можуть бути фізичні особи, юридичні особи, державні установи тощо.

Оформлення звіту має відповідати загальноприйнятим стандартам діловодства. Важливо забезпечити чіткість та зрозумілість тексту, коректність юридичної термінології та наявність усіх необхідних підписів та печаток (якщо це передбачено законодавством або умовами договору).

Звіт про укладений договір зазвичай складається юристом або особою, відповідальною за юридичні питання в організації, яка є стороною договору. Важливо, щоб особа, яка складає звіт, мала відповідні знання та досвід у галузі цивільного та комерційного права, а також розуміння специфіки конкретного договору.

Приклади

Звіт про укладений договір

Замовник: [Найменування замовника] [Ідентифікаційний код] [Адреса] [Контактні дані]

Виконавець: [Найменування виконавця] [Ідентифікаційний код] [Адреса] [Контактні дані]

Договір: [Номер договору] [Дата укладення договору] [Предмет договору] [Сума договору]

Інформація про виконання договору:

 • Строк виконання договору:
 • Обсяг виконаних робіт, послуг:
 • Прийняття виконаних робіт, послуг:
 • Витрати на виконання договору:
 • Відхилення від договору:

Загальні висновки:

Висновки замовника:

Висновки виконавця:

Дата складання звіту:

Підписи:

Замовник: [Підпис] [Прізвище та ініціали]

Виконавець: [Підпис] [Прізвище та ініціали]

Закони України, що регулюють порядок складання звіту про укладений договір:

 • Закон України “Про публічні закупівлі”
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 20.04.2020 № 256 “Деякі питання здійснення публічних закупівель”

Приклади заповнення звіту про укладений договір:

Строк виконання договору:

Відповідно до договору, строк виконання договору становить 30 календарних днів з дня його укладення.

Обсяг виконаних робіт, послуг:

Виконавець у повному обсязі виконав роботи, передбачені договором.

Прийняття виконаних робіт, послуг:

Роботи, виконані виконавцем, були прийняті замовником без зауважень.

Витрати на виконання договору:

Замовник сплатив виконавцю за виконані роботи суму у розмірі 100 000 грн.

Відхилення від договору:

Відхилень від договору не було.

Загальні висновки:

Замовник та виконавець задоволені результатами виконання договору.

Висновки замовника:

Замовник вважає, що виконавець належним чином виконав свої зобов’язання за договором.

Підпишіться на наш Телеграм. Там ви знайдете анонси нових матеріалів та приємні бонуси

Висновки виконавця:

Виконавець вважає, що задоволений співпрацею з замовником.

Дата складання звіту:

Звіт складено 20.07.2023 року.

Підписи:

Замовник: [Підпис] [Прізвище та ініціали]

Виконавець: [Підпис] [Прізвище та ініціали]

Даний шаблон звіту про укладений договір можна використовувати як основу для складання звіту будь-якого виду. При заповненні звіту необхідно враховувати конкретні умови договору, а також вимоги законодавства України.

Окремо слід зазначити, що інформація про укладений договір, що підлягає включенню до звіту, визначається відповідно до вимог статті 29 Закону України “Про публічні закупівлі”. У разі якщо договір укладено без використання електронної системи закупівель, замовник зобов’язаний оприлюднити звіт про укладений договір на веб-порталі Уповноваженого органу протягом трьох робочих днів з дня його укладення.

Звіт про укладений договір є важливим документом, який фіксує ключові деталі угоди. Нижче наведено приклад шаблону звіту з вказівкою на відповідні закони України. Важливо пам’ятати, що конкретний зміст та форма звіту можуть варіюватися залежно від типу договору та специфічних вимог законодавства.


ЗВІТ ПРО УКЛАДЕНИЙ ДОГОВІР

Дата складання звіту: [дата]

 1. Основна інформація про сторони договору:
  • Назва організації/ПІБ фізичної особи (Сторона 1): [назва або ПІБ]
  • Юридична адреса/Адреса проживання (Сторона 1): [адреса]
  • Реєстраційні дані/Ідентифікаційний номер (Сторона 1): [дані]
  • Назва організації/ПІБ фізичної особи (Сторона 2): [назва або ПІБ]
  • Юридична адреса/Адреса проживання (Сторона 2): [адреса]
  • Реєстраційні дані/Ідентифікаційний номер (Сторона 2): [дані]
 2. Інформація про договір:
  • Тип договору: [наприклад, купівля-продаж, оренда]
  • Дата укладення договору: [дата]
  • Термін дії договору: [вказати термін]
  • Предмет договору: [конкретний опис]
  • Умови договору: [опис умов]
  • Сума договору: [вказати суму]
 3. Законодавча основа:
  • Закон України “Про господарські товариства”: [відповідні статті]
  • Цивільний кодекс України: [відповідні статті]
  • Інші нормативні акти: [за потребою]
 4. Додаткові умови:
  • [Можуть бути включені додаткові умови, якщо такі є]
 5. Підписи сторін:
  • Представник Сторони 1: [ПІБ, підпис]
  • Представник Сторони 2: [ПІБ, підпис]

Приклад заповнення:

 1. Основна інформація про сторони договору:
  • Назва організації (Сторона 1): ТОВ “Вектор”
  • Юридична адреса (Сторона 1): м. Київ, вул. Головна, 10
  • Ідентифікаційний код (Сторона 1): 12345678
  • ПІБ фізичної особи (Сторона 2): Іванов Іван Іванович
  • Адреса проживання (Сторона 2): м. Львів, вул. Лісова, 5
  • Ідентифікаційний номер (Сторона 2): 87654321
 2. Інформація про договір:
  • Тип договору: купівля-продаж
  • Дата укладення договору: 01.01.2023
  • Термін дії договору: 1 рік
  • Предмет договору: Продаж офісного обладнання
  • Умови договору: Поставка обладнання протягом 30 днів з моменту підписання
  • Сума договору: 100,000 грн.
 3. Законодавча основа:
  • Цивільний кодекс України: ст. 626, ст. 641
 4. Додаткові умови: Не передбачені.
 5. Підписи сторін:
  • Представник Сторони 1: Петренко Петро Петрович, [підпис]
  • Представник Сторони 2: Іванов Іван Іванович, [підпис]

Цей шаблон є універсальним і може бути адаптований під різні типи договорів. Важливо забезпечити, що всі відомості в звіті відповідають дійсності та юридичним нормам.

Ось ще один шаблон Звіту про укладений договір відповідно до вимог законодавства України:

ЗВІТ про укладений договір

м.____________ “_” _____________ 20 р.


(назва організації)

в особі _____________________________________________________________ (посада, прізвище, ім’я та по батькові)

складено цей звіт про те, що між _____________________________________ (назва організації) та __________________________________________________________________ (назва організації контрагента) в особі _____________________________________________________________ (посада, прізвище, ім’я та по батькові)

укладено договір від .._____ No ____ про наступне:

 1. Предмет договору: _________________________________________________
 2. Ціна договору складає _________________ грн.
 3. Строк дії договору з ._.****** до ..**_____
 4. Додаткові умови:


Додаток:

 1. Копія договору від ..20__ No___ на __ арк.

Керівник Головний бухгалтер


(підпис) (ПІБ) (підпис) (ПІБ)

Приклад заповнення:

ЗВІТ
про укладений договір

м. Київ “___” лютого 2023 р.

ТОВ “Будівельні матеріали”

в особі директора Петренка Петра Петровича

складено цей звіт про те, що між ТОВ “Будівельні матеріали” та
ТОВ “Будмонтаж” в особі директора Семенова Семена Семеновича

укладено договір від 01.02.2023 No 10 про постачання будівельних сумішей.

 1. Предмет договору: постачання будівельних сумішей
 2. Ціна договору складає 500 000 грн.
 3. Строк дії договору з 01.03.2023 до 31.12.2023
 4. Додаткові умови: Поставка протягом 5 робочих днів з моменту замовлення Оплата протягом 7 днів з моменту поставки

Додаток: Копія договору від 01.02.2023 No10 на 2 арк.

Керівник Головний бухгалтер Петренко П.П. Сидоренко А.А.

Сподіваюсь, наданий мною шаблон Звіту про укладений договір з прикладом буде корисним. У разі додаткових запитань – пишіть.

Завантажити шаблон ворд з прикладом заповнення

Скачати без реєстрації приклад у форматі док (.doc)

Вам потрібен інший зразок? Оберіть онлайн необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: