Звіт про оцінку майна

Звіт про оцінку майна

Звіт про оцінку майна є документом, який складається з метою визначення вартості активів, таких як нерухомість, транспортні засоби, обладнання, цінні папери або інтелектуальна власність. Цей процес включає аналіз різних факторів, таких як стан майна, ринкові умови, потенційне використання та інші важливі аспекти, які можуть вплинути на його вартість.

Існує кілька видів звітів про оцінку майна, які залежать від типу оцінюваного майна та цілей оцінки. Наприклад, існують звіти для оцінки нерухомості, які можуть бути використані при купівлі, продажу або іпотеці, звіти про оцінку обладнання для бухгалтерського обліку або страхування, та оцінка цінних паперів для інвестиційних цілей.

Звіт про оцінку майна необхідний для об’єктивного визначення його вартості. Він використовується в різних ситуаціях, включаючи купівлю-продаж майна, для отримання кредиту під заставу, при розподілі майна в разі розлучення або спадкування, а також для цілей бухгалтерського обліку та страхування.

До звіту про оцінку майна висуваються певні вимоги. Він повинен містити детальний опис оцінюваного майна, включаючи його фізичні характеристики та місцезнаходження, аналіз ринкових умов та порівняльний аналіз схожих активів, а також висновок про вартість майна.

Звіт складається відповідно до законодавства та професійних стандартів оцінки майна. В Україні діяльність оцінювачів майна регулюється законом «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність», який встановлює вимоги до кваліфікації оцінювачів, методології оцінки та звітності.

Сторонами у звіті про оцінку майна виступають замовник оцінки (фізична або юридична особа, яка потребує оцінки майна) та оцінювач (кваліфікований фахівець, який проводить оцінку). Оцінювач повинен мати відповідну ліцензію та дотримуватися встановлених стандартів оцінки.

Оформлення звіту включає чітке та структуроване представлення інформації, юридично вірне використання термінів та належне оформлення документа, включаючи вказівку на використану методологію, джерела інформації та підпис оцінювача.

Складання звіту про оцінку майна здійснюється кваліфікованим оцінювачем, який використовує різні методики, залежно від типу майна та цілей оцінки. Це може включати порівняльний підхід, витратний підхід, дохідний підхід або їх комбінацію. Оцінювач зобов’язаний забезпечити об’єктивність, точність і повноту зібраної інформації, а також чесно і неупереджено визначити вартість майна.

Приклади

Звіт про оцінку майна

Замовник: [Найменування замовника] [Ідентифікаційний код] [Адреса] [Контактні дані]

Оцінювач: [Найменування оцінювача] [Ідентифікаційний код] [Адреса] [Контактні дані]

Об’єкт оцінки:

 • Найменування об’єкта оцінки:
 • Адреса об’єкта оцінки:
 • Опис об’єкта оцінки:

Мета оцінки:

 • Вид оцінки:
 • Дата оцінки:
 • Замовник оцінки:

Методика оцінки:

 • Обґрунтування вибору методики оцінки:
 • Опис методики оцінки:

Результати оцінки:

 • Вартість об’єкта оцінки:
 • Методологічне обґрунтування результатів оцінки:
 • Зауваження та рекомендації оцінювача:

Дата складання звіту:

Підписи:

Оцінювач: [Підпис] [Прізвище та ініціали]

Замовник: [Підпис] [Прізвище та ініціали]

Закони України, що регулюють порядок проведення оцінки майна:

 • Закон України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні”
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 17.08.2007 № 1223 “Про затвердження Порядку проведення оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності в Україні”

Приклади заповнення звіту про оцінку майна:

Вартість об’єкта оцінки:

Вартість об’єкта оцінки визначається відповідно до обраної методики оцінки.

Наприклад, у разі застосування методу порівняння продажів, вартість об’єкта оцінки визначається шляхом порівняння його з аналогічними об’єктами, які були продані на ринку.

У разі застосування методу витрат, вартість об’єкта оцінки визначається шляхом розрахунку витрат на його створення або відтворення.

У разі застосування методу залишкової вартості, вартість об’єкта оцінки визначається шляхом розрахунку різниці між його первісною вартістю та сумою накопичених амортизацій.

Методологічне обґрунтування результатів оцінки:

У цьому розділі звіту оцінювач повинен надати обґрунтування результатів оцінки, які він отримав.

Наприклад, у разі застосування методу порівняння продажів, оцінювач повинен навести інформацію про аналогічні об’єкти, які були продані на ринку, а також про фактори, які вплинули на їх вартість.

У разі застосування методу витрат, оцінювач повинен навести інформацію про витрати на створення або відтворення об’єкта оцінки, а також про фактори, які вплинули на їх величину.

Підпишіться на наш Телеграм. Там ви знайдете анонси нових матеріалів та приємні бонуси

У разі застосування методу залишкової вартості, оцінювач повинен навести інформацію про первісну вартість об’єкта оцінки та суму накопичених амортизацій, а також про фактори, які вплинули на їх величину.

Зауваження та рекомендації оцінювача:

У цьому розділі звіту оцінювач може надати зауваження та рекомендації щодо об’єкта оцінки. Наприклад, оцінювач може зауважити про необхідність проведення додаткових досліджень або про те, що об’єкт оцінки має певні недоліки, які можуть вплинути на його вартість.

Даний шаблон звіту про оцінку майна можна використовувати як основу для складання звіту будь-якого виду. При заповненні звіту необхідно враховувати конкретні умови оцінки майна, а також вимоги законодавства України.

Створення шаблону звіту про оцінку майна вимагає врахування низки специфічних аспектів та відповідності до вимог українського законодавства. Ось приклад такого шаблону:


ЗВІТ ПРО ОЦІНКУ МАЙНА

1. Основна інформація:

 • Дата складання звіту: [Дата]
 • Найменування оцінювача: [Повне найменування оцінювача]
 • Ліцензійні дані оцінювача: [Номер ліцензії та орган, що її видав]

2. Замовник оцінки:

 • Найменування/ПІБ замовника: [Найменування компанії або ПІБ фізичної особи]
 • Адреса замовника: [Юридична/фактична адреса]
 • Реквізити замовника: [Ідентифікаційний код/номер, інші реквізити]

3. Об’єкт оцінки:

 • Опис майна: [Детальний опис оцінюваного майна]
 • Місцезнаходження майна: [Адреса або місце розташування майна]
 • Правовий статус майна: [Інформація про право власності, обтяження тощо]

4. Мета оцінки:

 • [Конкретизація мети оцінки, наприклад, для продажу, страхування, кредитування]

5. Підстава для оцінки:

 • [Документ, на підставі якого проводиться оцінка]

6. Підхід до оцінки:

 • [Опис використаних методів оцінки, наприклад, порівняльний, витратний, дохідний]

7. Результати оцінки:

 • Вартість майна: [Визначена вартість майна]
 • Дата оцінки: [Дата, на яку проводилась оцінка]

8. Правова основа оцінки:

 • Закон України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність”
 • [Інші нормативні акти, що застосовувались]

9. Підписи:

 • Підпис оцінювача: [Підпис, ПІБ]
 • Підпис замовника: [Підпис, ПІБ]

Приклад заповнення:

 1. Дата складання звіту: 15.06.2023
 2. Найменування оцінювача: ТОВ “Експертна Оцінка”
 3. Ліцензійні дані оцінювача: Ліцензія №123456, видалена Міністерством юстиції України
 4. Замовник оцінки:
  • Найменування: Петренко Петро Петрович
  • Адреса: м. Київ, вул. Соборна, 10
  • Реквізити: ІПН 1234567890
 5. Об’єкт оцінки:
  • Опис майна: Двокімнатна квартира, загальною площею 60 кв. м.
  • Місцезнаходження майна: м. Київ, вул. Лісова, буд. 5
  • Правовий статус майна: Власність, без обтяжень
 6. Мета оцінки: Оцінка для продажу
 7. Підстава для оцінки: Договір замовлення оцінки №123 від 01.06.2023
 8. Підхід до оцінки: Порівняльний підхід
 9. Результати оцінки:
  • Вартість майна: 1,200,000 грн.
  • Дата оцінки: 15.06.2023
 10. Правова основа оцінки:
  • Закон України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність”
 11. Підписи:
  • Підпис оцінювача: [підпис] Іванова Ірина Іванівна
  • Підпис замовника: [підпис] Петренко Петро Петрович

Цей шаблон слід адаптувати до конкретного випадку оцінки, враховуючи особливості майна та специфічні вимоги замовника.

Ось ще один шаблон Звіту про оцінку майна відповідно до законодавства України:

ЗВІТ No ______ про оцінку майна

Об’єкт оцінки: _________________________________________________________________
(назва об’єкта, його склад та характеристика) Мета проведення оцінки: _____________________________________________________ Вид вартості, яка визначається в звіті про оцінку: ______________________________ Дата оцінки: “_” ______________ 20 р. Короткий опис об’єкта оцінки та його теперішнього використання: _______________


Підстава для проведення оцінки: _____________________________________________ Дата завершення складання звіту: “” __________________ 20 р. Дата, на яку визначена вартість об’єкта оцінки: “” __________________ 20 р. Оцінка проводилась: ___________________________________________________ (П.І.П. фізичної особи – підприємця /юридична назва суб’єкта оціночної діяльності) Оцінка виконувалась оцінювачами: _________________________________________ (прізвище, ім’я, по батькові оцінювачів, номери кваліфікаційних документів у Державному реєстрі оцінювачів та/або найменування суб’єкта оціночної діяльності, його поштова адреса)

Продовження звіту: викладення послідовності визначення вартості об’єкта оцінки, обґрунтування вибору підходів до оцінки та методів у межах кожного підходу (за необхідності).

ВИСНОВКИ (висновок про вартість об’єкта оцінки: чітко, однозначно та без застережень).

Додатки до звіту (за необхідності).

Підписи оцінювачів:Приклад заповнення:

ЗВІТ No 150 про оцінку майна

Об’єкт оцінки: 3-кімнатна квартира загальною площею 67,2 м2 за адресою: м. Київ, вул. Маяковського, б. 5 кв. 13 Мета оцінки: визначення ринкової вартості для купівлі-продажу Вид вартості: ринкова вартість
Дата оцінки: “01” квітня 2023 р. Короткий опис: квартира розташована на 5-му поверсі 9-поверхового будинку, кімнати окремі, санвузол роздільний, приміщення з ремонтом та побутовою технікою придатні до проживання Підстава для оцінки: договір на проведення оцінки No 56 від 01.03.2023 р. Дата завершення звіту: “15” квітня 2023 р. Дата, на яку визначена вартість об’єкта оцінки: “01” квітня 2023 р.

Сподіваюсь, наведений зразок Звіту про оцінку майна з основними реквізитами буде корисним. У разі потреби надам більш детальний приклад.

Завантажити шаблон ворд з прикладом заповнення

Скачати без реєстрації приклад у форматі док (.doc)

Вам потрібен інший зразок? Оберіть онлайн необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: