Звіт про контрольовані операції

Звіт про контрольовані операції

Звіт про контрольовані операції в Україні є ключовим інструментом для відстеження та регулювання трансфертного ціноутворення, особливо в контексті міжнародного податкового планування. Такий звіт вимагається у випадках, коли українські компанії проводять операції з пов’язаними особами, зокрема, коли ці особи знаходяться у юрисдикціях з низьким податковим навантаженням.

Звіт про контрольовані операції не має єдиної форми або виду, оскільки його зміст та обсяг залежать від характеру та обсягу контрольованих операцій, які здійснює компанія. Цей документ включає детальну інформацію про умови операцій, застосовані цінові методи, інформацію про пов’язаних осіб та інші відомості, які можуть бути важливими для визначення адекватності цін, за якими проводяться операції.

Основна мета звіту – забезпечити прозорість та відповідність трансфертного ціноутворення нормам податкового законодавства. Це дозволяє уникнути маніпуляцій з цінами в транзакціях між пов’язаними особами, які можуть вести до мінімізації податкових зобов’язань. Звіт є важливим для податкових органів, оскільки допомагає їм оцінити правильність застосування цін у трансграничних операціях та запобігати втратам податкових надходжень.

Звіт складається за умови, що сума контрольованих операцій перевищує встановлені законодавством пороги. Сторонами в документі є компанія, що здійснює контрольовані операції, та її пов’язані особи. Звіт подається компанією до податкових органів.

Щодо вимог до оформлення, звіт має бути складений відповідно до правил, встановлених податковим законодавством України. Він повинен містити достатньо інформації для оцінки адекватності цін контрольованих операцій. Це включає опис операцій, відомості про застосовані цінові методи, інформацію про пов’язаних осіб, фінансові та інші документи, що підтверджують відповідність цін ринковим умовам.

Звіт зазвичай готується відділом фінансів або бухгалтерією компанії, можливо, за участю зовнішніх консультантів чи аудиторів, особливо у великих компаніях зі складними міжнародними операціями. Важливо, щоб процес підготовки та подання звіту був детально документований, оскільки це може бути ключовим при перевірках з боку податкових органів.

Приклади

Звіт про контрольовані операції

Найменування платника податків: [Найменування платника податків]

Ідентифікаційний код: [Ідентифікаційний код]

Адреса: [Адреса]

Контактні дані: [Контактні дані]

Звітний період: [Звітний період]

Інформація про контрольовані операції:

 • Номер контрагента:
 • Найменування контрагента:
 • Код ЄДРПОУ контрагента:
 • Країна реєстрації контрагента:
 • Форма власності контрагента:
 • Вид діяльності контрагента:
 • Сума операції:
 • Вид операції:
 • Об’єкт операції:
 • Дата операції:
 • Валюта операції:
 • Курс валюти операції:

Загальні висновки:

Дата складання звіту:

Підписи:

Керівник платника податків: [Підпис] [Прізвище та ініціали]

Головний бухгалтер: [Підпис] [Прізвище та ініціали]

Закони України, що регулюють порядок складання звіту про контрольовані операції:

 • Податковий кодекс України
 • Закон України “Про трансфертне ціноутворення”

Приклади заповнення звіту про контрольовані операції:

Номер контрагента: 1

Найменування контрагента: ТОВ “Альфа”

Код ЄДРПОУ контрагента: 2222222222

Країна реєстрації контрагента: Україна

Форма власності контрагента: Частка у статутному капіталі

Вид діяльності контрагента: Торгівля

Сума операції: 100 000 грн

Вид операції: Продаж товарів

Об’єкт операції: Одяг

Дата операції: 15.07.2023

Валюта операції: грн

Курс валюти операції: 1

Загальні висновки:

Відповідно до звіту, за період звітності було здійснено контрольованих операцій на загальну суму 100 000 грн. Усі контрольовані операції відповідають принципу “витягнутої руки”.

Дата складання звіту: 20.07.2023

Підпишіться на наш Телеграм. Там ви знайдете анонси нових матеріалів та приємні бонуси

Підписи:

Керівник платника податків: [Підпис] [Прізвище та ініціали]

Головний бухгалтер: [Підпис] [Прізвище та ініціали]

Даний шаблон звіту про контрольовані операції можна використовувати як основу для складання звіту будь-якого виду. При заповненні звіту необхідно враховувати конкретні умови контрольованих операцій, а також вимоги законодавства України.

Окремо слід зазначити, що інформація про контрольовані операції, що підлягає включенню до звіту, визначається відповідно до вимог статті 39-2 Податкового кодексу України. У разі якщо сума контрольованих операцій не перевищує 1 млн грн (за винятком операцій з нерезидентами), платник податків може не подавати звіт про контрольовані операції.

Звіт про контрольовані операції в Україні є ключовим інструментом для відстеження та регулювання трансфертного ціноутворення, особливо в контексті міжнародного податкового планування. Такий звіт вимагається у випадках, коли українські компанії проводять операції з пов’язаними особами, зокрема, коли ці особи знаходяться у юрисдикціях з низьким податковим навантаженням.

Звіт про контрольовані операції не має єдиної форми або виду, оскільки його зміст та обсяг залежать від характеру та обсягу контрольованих операцій, які здійснює компанія. Цей документ включає детальну інформацію про умови операцій, застосовані цінові методи, інформацію про пов’язаних осіб та інші відомості, які можуть бути важливими для визначення адекватності цін, за якими проводяться операції.

Основна мета звіту – забезпечити прозорість та відповідність трансфертного ціноутворення нормам податкового законодавства. Це дозволяє уникнути маніпуляцій з цінами в транзакціях між пов’язаними особами, які можуть вести до мінімізації податкових зобов’язань. Звіт є важливим для податкових органів, оскільки допомагає їм оцінити правильність застосування цін у трансграничних операціях та запобігати втратам податкових надходжень.

Звіт складається за умови, що сума контрольованих операцій перевищує встановлені законодавством пороги. Сторонами в документі є компанія, що здійснює контрольовані операції, та її пов’язані особи. Звіт подається компанією до податкових органів.

Щодо вимог до оформлення, звіт має бути складений відповідно до правил, встановлених податковим законодавством України. Він повинен містити достатньо інформації для оцінки адекватності цін контрольованих операцій. Це включає опис операцій, відомості про застосовані цінові методи, інформацію про пов’язаних осіб, фінансові та інші документи, що підтверджують відповідність цін ринковим умовам.

Звіт зазвичай готується відділом фінансів або бухгалтерією компанії, можливо, за участю зовнішніх консультантів чи аудиторів, особливо у великих компаніях зі складними міжнародними операціями. Важливо, щоб процес підготовки та подання звіту був детально документований, оскільки це може бути ключовим при перевірках з боку податкових органів.

Створення шаблону “Звіту про контрольовані операції” вимагає дотримання специфічних вимог податкового законодавства України. Ось базовий шаблон, який може бути адаптований залежно від конкретних потреб компанії:


ЗВІТ ПРО КОНТРОЛЬОВАНІ ОПЕРАЦІЇ

Назва компанії: [Повна назва компанії]
Ідентифікаційний код: [Код ЄДРПОУ]
Звітний період: [Дата початку] – [Дата завершення]


1. Основна інформація
1.1. Мета звіту: Надання детальної інформації про всі контрольовані операції, здійснені компанією за звітний період.
1.2. Правова основа: Згідно з [номер та назва відповідного закону, наприклад, статтями Податкового кодексу України, що регулюють контрольовані операції].

2. Опис контрольованих операцій
2.1. [Опис кожної контрольованої операції, її характер, цілі та учасники]

 • Операція 1: [Детальний опис]
 • Операція 2: [Детальний опис]
 • [і так далі]

3. Ціноутворення та методологія
3.1. Методи ціноутворення: [Опис методів ціноутворення, застосованих у кожній контрольованій операції]
3.2. Обгрунтування цін: [Докази адекватності цін, у тому числі порівняльний аналіз, ринкові дані тощо]

4. Фінансова інформація
4.1. Фінансові результати операцій: [Фінансові показники кожної контрольованої операції]
4.2. Вплив на податкові зобов’язання: [Аналіз впливу операцій на податкові зобов’язання компанії]

5. Висновки та затвердження
5.1. Висновки: [Загальні висновки про виконання вимог законодавства в частині контрольованих операцій]
5.2. Затвердження звіту: [Підписи відповідальних осіб]


Підписи відповідальних осіб

[Підпис директора]
[Підпис головного бухгалтера]
[Підпис відповідальної особи за контрольовані операції]

Дата: _________________

Ось ще шаблон Звіту про контрольовані операції відповідно до Податкового кодексу України та з урахуванням вимог наказу Мінфіну від 13.06.2017 No 566:

ЗВІТ про контрольовані операції

за 20__ рік

І. Загальна інформація

 1. Код за ЄДРПОУ
 2. Повна або скорочена назва платника податків
 3. Дата (рік, місяць, число) та номер запису в Єдиному державному реєстрі
 4. Організаційно-правова форма платника податків
 5. Код основного виду економічної діяльності
 6. Адреса платника, контактний номер телефону

ІІ. Інформація про контрольовані операції

 1. Перелік контрольованих операцій за звітний період із зазначенням обсягу таких операцій у грошовому виразі по кожному контрагенту
 2. Методи визначення порівняльних цін/рентабельності, обґрунтування обраного методу
 3. Розрахунок показників рентабельності контрольованої операції та ринкового діапазону цін
 4. Відхилення фактичних показників рентабельності від ринкового діапазону і сума коригування
 5. Інформація про пов’язаних осіб та укладені між ними угоди
 6. Копії укладених угод про ціноутворення між платником податків та пов’язаними особами-нерезидентами

Керівник Головний бухгалтер


Copy code

(підпис) (підпис)

Дата подання ___ ___________ 20__ р.

Приклад заповнення:

І. Загальна інформація

 1. Код за ЄДРПОУ: 34527810
 2. Повна назва: ТОВ “Техпостач”
 3. Дата та номер запису: 12.03.2015, 1 255 107 0000 056798
 4. Організаційно-правова форма: ТОВ
 5. Код КВЕД: 46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткованням
 6. Адреса: м. Київ, вул. Саксаганського, 119, оф. 215, тел. (044) 555-55-55

Сподіваюсь, наданий мною шаблон Звіту про контрольовані операції з прикладом буде корисним. У разі додаткових запитань – пишіть.

Завантажити шаблон ворд з прикладом заповнення

Скачати без реєстрації приклад у форматі док (.doc)

Вам потрібен інший зразок? Оберіть онлайн необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: