Звіт про фінансові результати

Звіт про фінансові результати

Звіт про фінансові результати, який також відомий як звіт про прибутки та збитки, є одним із ключових фінансових документів компанії. Він відображає економічну діяльність підприємства за певний період, зазвичай за квартал або рік, і представляє детальний розрахунок доходів, витрат та чистого прибутку або збитку організації.

Цей документ є невід’ємною частиною фінансової звітності та необхідний для оцінки фінансового стану компанії, її прибутковості та ефективності господарської діяльності. Звіт про фінансові результати використовується акціонерами, інвесторами, кредиторами та податковими органами для прийняття економічних рішень, оцінки спроможності компанії генерувати дохід та її потенціалу для розвитку.

До вимог до звіту про фінансові результати входить точність, повнота даних, відповідність застосовним бухгалтерським стандартам та законодавству. В Україні ці вимоги регламентуються нормами Бухгалтерського обліку та Міжнародними стандартами фінансової звітності, якщо компанія веде діяльність на міжнародному ринку.

Звіт складається регулярно згідно з фінансовим календарем підприємства, який зазвичай включає квартальну та річну звітність. Сторонами в документі є саме підприємство, яке представляє звіт, та його зацікавлені особи, які використовують цю інформацію для аналізу.

Звіт має бути оформлений згідно з встановленими формами та містити всі необхідні розділи, включаючи доходи, витрати, податки та чистий прибуток. Він повинен бути чітко структурованим та містити порівняння з попередніми періодами.

Складання звіту про фінансові результати зазвичай є відповідальністю бухгалтерського відділу підприємства. Бухгалтери збирають і обробляють необхідну фінансову інформацію, гарантуючи, що всі дані є актуальними та точними. За підсумками звіт зазвичай перевіряється та затверджується керівництвом компанії та може бути представлений на розгляд зовнішніх користувачів, таких як аудитори, регуляторні органи або інвестори.

Приклади

Звіт про фінансові результати

Форма №2-дс

За 2023 рік

І. Фінансовий результат діяльності

СтаттяКод рядкаЗа звітний періодЗа аналогічний період попереднього року
Доходи01100 00080 000
Витрати0280 00070 000
Фінансовий результат до оподаткування0320 00010 000
Податок на прибуток045 0002 000
Чистий прибуток0515 0008 000

Приклад заповнення

СтаттяКод рядкаЗа звітний періодЗа аналогічний період попереднього року
Доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)010150 00040 000
Доходи від позареалізаційних операцій010250 00040 000
Доходи від операцій з необоротними активами0103
Інші доходи0104
Витрати на виробництво (обігу)020135 00030 000
Адміністративні витрати020225 00020 000
Витрати на збут020320 00010 000
Інші витрати0204

Опис

Звіт про фінансові результати є одним із основних звітів фінансової звітності. Він відображає фінансовий результат діяльності підприємства за звітний період.

Звіт складається з двох розділів:

 • І. Фінансовий результат діяльності – містить інформацію про доходи, витрати та фінансовий результат до оподаткування;
 • ІІ. Розподіл фінансового результату – містить інформацію про прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства, та прибуток, що розподіляється між власниками.

Нормативно-правові акти

 • Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 № 996-XIV;
 • Наказ Міністерства фінансів України “Про затвердження форм фінансової звітності” від 07.02.2013 № 291.

Примітки

 • Доходи відображаються за їх фактичною вартістю.
 • Витрати відображаються за їх фактичною собівартістю.
 • Фінансовий результат до оподаткування визначається як різниця між доходами та витратами.
 • Податок на прибуток визначається за ставкою, встановленою законодавством України.
 • Чистий прибуток визначається як різниця між фінансовим результатом до оподаткування та сумою податку на прибуток.

Створення шаблону “Звіту про фінансові результати” вимагає дотримання чинного законодавства України щодо бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Такий шаблон повинен включати основні елементи звіту, відповідати стандартам, встановленим Законом України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність”, та бути відповідно адаптованим до специфіки діяльності підприємства.

Шаблон Звіту про фінансові результати:

 1. Назва документу: Звіт про фінансові результати
 2. Назва підприємства: [Назва підприємства]
 3. Період звітності: [Дата початку] – [Дата кінця]
 4. Основні розділи звіту:
  • Доходи від звичайної діяльності:
   • Виручка від продажу товарів/послуг
   • Інші операційні доходи
  • Витрати від звичайної діяльності:
   • Собівартість проданих товарів/послуг
   • Адміністративні витрати
   • Витрати на збут
   • Інші операційні витрати
  • Фінансові результати:
   • Операційний прибуток (збиток)
   • Фінансові доходи
   • Фінансові витрати
   • Прибуток (збиток) до оподаткування
   • Податок на прибуток
   • Чистий прибуток (збиток)
 5. Підписи:
  • Головний бухгалтер: [Підпис], [Прізвище та ім’я]
  • Директор: [Підпис], [Прізвище та ім’я]

Приклад заповнення:

 1. Назва підприємства: ТОВ “Сонячні рішення”
 2. Період звітності: 01.01.2023 – 31.03.2023
 3. Доходи від звичайної діяльності:
  • Виручка від продажу товарів: 2,000,000 грн.
  • Інші операційні доходи: 50,000 грн.
 4. Витрати від звичайної діяльності:
  • Собівартість проданих товарів: 1,200,000 грн.
  • Адміністративні витрати: 300,000 грн.
  • Витрати на збут: 100,000 грн.
  • Інші операційні витрати: 50,000 грн.
 5. Фінансові результати:
  • Операційний прибуток: 400,000 грн.
  • Фінансові доходи: 20,000 грн.
  • Фінансові витрати: 30,000 грн.
  • Прибуток до оподаткування: 390,000 грн.
  • Податок на прибуток: 78,000 грн.
  • Чистий прибуток: 312,000 грн.

Цей шаблон є загальним і може бути адаптований до специфіки діяльності конкретного підприємства. Важливо зазначити, що всі фінансові дані мають бути точними і відображати реальний фінансовий стан компанії. Всі цифри в прикладі вигадані та використовуються лише для ілюстрації.

Ось шаблон Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) відповідно до вимог законодавства України:

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (Звіт про сукупний дохід) за _________ 20__ року

Форма No2 за ДКУД 1801003

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ Стаття

 1. Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
 2. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
 3. Валовий: прибуток збиток
 4. Інші операційні доходи
 5. Адміністративні витрати
 6. Витрати на збут
 7. Інші операційні витрати
 8. Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток збиток
 9. Дохід від участі в капіталі
 10. Інші фінансові доходи
 11. Інші доходи
 12. Фінансові витрати
 13. Втрати від участі в капіталі
 14. Інші витрати
 15. Фінансовий результат до оподаткування: прибуток збиток
 16. Витрати (дохід) з податку на прибуток
 17. Чистий фінансовий результат: прибуток збиток

Код 2000 2050

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Підпишіться на наш Телеграм. Там ви знайдете анонси нових матеріалів та приємні бонуси

2090 2095 2120 2130 2150 2180 2190 2195 2200 2220 2240 2250 2255 2270 2290 2295

2300 2305 2350 2355

Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

Приклад заповнення (в тисячах гривень):

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ Стаття

 1. Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
 2. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
 3. Валовий: прибуток
  збиток
 4. Інші операційні доходи
 5. Адміністративні витрати
 6. Витрати на збут
 7. Інші операційні витрати
 8. Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток збиток
 9. Дохід від участі в капіталі
 10. Інші фінансові доходи
 11. Інші доходи
 12. Фінансові витрати
 13. Втрати від участі в капіталі
 14. Інші витрати
 15. Фінансовий результат до оподаткування: прибуток збиток
 16. Витрати (дохід) з податку на прибуток
 17. Чистий фінансовий результат: прибуток збиток

Код 2000 2050

2090 2095
2120
2130
2150
2180

2190 2195 2200 2220 2240 2250 2255 2270
2290
2295

2300 2305 2350 2355

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

5000
(3100)

4500
(2800)

1900 100
(500)
(350) (90)

1700
80 (400)
(300) (100)

1060

980

50
30
(150)

40 20
(100)

990

940

(198)

(188)

792

752

Ось основні статті Звіту про фінансові результати відповідно до українського законодавства. Сподіваюся, наданий мною шаблон та приклад допоможуть Вам у складанні звітності. У разі додаткових запитань – пишіть.

Завантажити шаблон ворд з прикладом заповнення

Скачати без реєстрації приклад у форматі док (.doc)

Вам потрібен інший зразок? Оберіть онлайн необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: