Доручення студента

Зразок доручення студента

Доручення студента — це документ, який надає особі право виконувати певні дії від імені студента. Таке доручення може бути корисним у різних ситуаціях у вищих навчальних закладах.

Навіщо він потрібен:

 1. Для отримання або подачі документів у відділі документообігу або деканаті від імені студента.
 2. Для участі в засіданнях, комісіях або інших заходах, де потрібна присутність студента, але він не може бути присутнім особисто.
 3. Для отримання відомостей про навчальний процес, успішність тощо.

Умови складання:

 1. Тимчасова чи постійна відсутність студента.
 2. Потреба у виконанні певних дій, пов’язаних з навчанням або життєвою діяльністю в університеті, яка вимагає особистої присутності студента.

Сторони в документі:

 1. Доручитель — студент, який надає повноваження.
 2. Доручений — особа, яка отримує право діяти від імені студента.

Вимоги до оформлення:

 1. Повна інформація про студента (ПІБ, номер студентського квитка, факультет, курс тощо).
 2. Повна інформація про дорученого (ПІБ, паспортні дані або інші відомості).
 3. Перелік конкретних дій, які доручено виконувати.
 4. Термін дії доручення.
 5. Підпис доручителя та дата оформлення.
 6. За потреби – завірення печаткою навчального закладу або підписом відповідального працівника.

Хто і як його складає:

 1. Студент (доручитель) ініціює процес створення доручення.
 2. Доручення може бути надрукованим або написаним від руки на звичайному аркуші паперу.
 3. Після заповнення всіх необхідних полів, студент підписує доручення.

Як правило, навчальні заклади мають визначені правила та процедури для таких дій, тому до оформлення доручення варто підходити відповідально, звертаючи увагу на вимоги конкретного університету або коледжу. Завжди корисно консультуватися з відділом документообігу чи деканатом щодо форми та вимог до доручення.

Приклади

ДОВІРЕНІСТЬ

Я, [ПІБ довірителя], студент [назва навчального закладу], [курс, група], уповноважую [ПІБ представника], студента [назва навчального закладу], [курс, група], на виконання таких повноважень від мого імені:

 • Одержання стипендії, стипендійної допомоги, інших виплат, що виплачуються мені в навчальному закладі.
 • Одержання документів, виданих мені навчальним закладом.
 • Одержання довіреностей від інших студентів навчального закладу.

Доручення дійсне до [дата закінчення строку навчання довірителя].

Дата: [дата складання довіреності]

Підпис: [підпис довірителя]

Приклад заповнення довіреності

ДОВІРЕНІСТЬ

Я, [ПІБ довірителя], студент 1 курсу, групи 123, Національного університету “Києво-Могилянська академія”, уповноважую [ПІБ представника], студента 2 курсу, групи 456, Національного університету “Києво-Могилянська академія”, на виконання таких повноважень від мого імені:

 • Одержання стипендії, стипендійної допомоги, інших виплат, що виплачуються мені в навчальному закладі.
 • Одержання документів, виданих мені навчальним закладом.
 • Одержання довіреностей від інших студентів навчального закладу.

Доручення дійсне до [дата закінчення строку навчання довірителя]

Дата: 20 липня 2023 року

Підпис: [підпис довірителя]

Підпишіться на наш Телеграм. Там ви знайдете анонси нових матеріалів та приємні бонуси

Закони та нормативні акти, що регулюють порядок оформлення довіреності студента

 • Цивільний кодекс України (статті 244-249)
 • Закон України “Про освіту” (статті 39, 40)
 • Положення про організацію навчального процесу в вищих навчальних закладах України (пункт 10.1)

Вимоги до оформлення довіреності студента

Довіреність студента повинна бути оформлена у письмовій формі і мати такі реквізити:

 • Місце і дату складання (підписання) довіреності.
 • Дані довірителя: прізвище, ім’я, по батькові, паспортні дані, місце реєстрації, номер студентського квитка.
 • Дані представника: прізвище, ім’я, по батькові, паспортні дані, місце реєстрації, номер студентського квитка.
 • Повноваження представника.

Довіреність студента може бути оформлена як на бланку навчального закладу, так і на простому папері. У довіреності обов’язково має бути підпис довірителя, а також його печатка (якщо така є).

Довіреність студента може бути видана на строк до одного року, якщо інше не встановлено законом. Якщо в довіреності не зазначено строк її дії, вона є чинною протягом одного року з дня її складання.

Довіреність студента може бути припинена достроково за домовленістю сторін або в односторонньому порядку. Якщо довіреність видана на строк більше одного року, довіритель має право в будь-який час її скасувати, повідомивши про це представника.

Представник, який діє за довіреністю студента, має право здійснювати такі повноваження:

 • Одержання стипендії, стипендійної допомоги, інших виплат, що виплачуються студенту в навчальному закладі.
 • Одержання документів, виданих студенту навчальним закладом.
 • Одержання довіреностей від інших студентів навчального закладу.

Наведений шаблон довіреності студента можна використовувати для надання представнику повноважень на здійснення будь-яких дій, пов’язаних з навчанням студента в навчальному закладі.

ДОРУЧЕННЯ

Місто ________ [назва міста] Дата: ________ [наприклад: “01 вересня 2023 р.”]

Я, ________ [Повне ім’я студента, наприклад: “Петров Петро Петрович”], студент ________ [назва вищого навчального закладу, наприклад: “Київського національного університету імені Тараса Шевченка”], факультету ________ [наприклад: “факультету журналістики”], курсу ________ [наприклад: “3 курсу”], номер студентського квитка: ________ [наприклад: “ЖТ123456”], доручаю ________ [Повне ім’я дорученого, наприклад: “Іванову Івану Івановичу”], паспорт: серія _____, номер _____, виданий ________ [орган, який видав паспорт, наприклад: “Печерським РВ УМВС м. Києва”], виконувати наступні дії від мого імені:

 1. ________ [наприклад: “Отримати довідку про навчальний процес у деканаті факультету журналістики.”]
 2. ________ [наприклад: “Подати заяву про переведення до денної форми навчання.”]

Термін дії доручення: з ________ [наприклад: “01 вересня 2023 р.”] до ________ [наприклад: “30 вересня 2023 р.”].

Доручення може бути відкликане мною у будь-який момент.

Відповідно до статті 641-651 Цивільного кодексу України.

Доручитель: ________ [підпис студента]


Пам’ятайте, що в різних вишах можуть бути свої вимоги до оформлення документів. Тому перед використанням такого доручення завжди рекомендується консультуватися з деканатом або відділом документообігу вашого навчального закладу.

Завантажити шаблон з прикладом заповнення

Скачати приклади

Вам потрібен інший зразок? Оберіть необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: