Доручення на отримання товару

Зразок доручення на отримання товару

Доручення на отримання товару — це документ, який надає одній особі (доручителю) право діяти від імені іншої особи (доручителя) з метою отримання певного товару. Це, по суті, форма письмової угоди між двома сторонами, яка надає дозвіл і, за потреби, специфікує правила для отримання товару.

Навіщо він потрібен:

 • Забезпечення отримання товару у разі відсутності особи, на ім’я якої він був відправлений.
 • Захист прав і інтересів осіб, які беруть участь у транзакції.
 • Забезпечення юридичної чіткості в процесі передачі товару.

Умови складання:

 • Відсутність особи, на ім’я якої відправлено товар, при його отриманні.
 • Потреба у допомогі іншої особи для отримання товару через будь-які обставини.

Сторони в документі:

 1. Доручитель – особа, яка дає дозвіл іншій особі діяти від її імені.
 2. Доручений – особа, яка отримує право діяти від імені доручителя.

Вимоги до оформлення:

 • Повні імена та прізвища доручителя та дорученого.
 • Детальний опис товару, що підлягає отриманню.
 • Дата і місце складання доручення.
 • Термін дії доручення (якщо є).
 • Підписи обох сторін.
 • За потреби – нотаріальне засвідчення доручення.

Хто і як його складає:

 • Доручитель ініціює процес створення доручення.
 • Доручений має погодити свою готовність виконати завдання, що вказано в дорученні.
 • Доручення може бути складено в простій письмовій формі або, за потреби, засвідчено нотаріально.

Приклади

Я, [ПІБ довірителя], [посада довірителя], [найменування юридичної особи довірителя], яка діє на підставі [назва документа, на підставі якого діє довіритель], уповноважую [ПІБ представника], [посада представника], [найменування юридичної особи представника], на отримання від [найменування юридичної особи або фізичної особи, від якої отримується товар] товару, згідно з [назва договору, на підставі якого здійснюється отримання товару].

Повноваження представника:

 • Одержувати товар від [найменування юридичної особи або фізичної особи, від якої отримується товар] згідно з [назва договору, на підставі якого здійснюється отримання товару].
 • Перевіряти якість товару.
 • Підписувати документи, пов’язані з отриманням товару.

Дата: [дата складання довіреності]

Підпис: [підпис довірителя]

Приклад заповнення довіреності

ДОВІРЕНІСТЬ

Я, [ПІБ довірителя], [посада довірителя], [найменування юридичної особи довірителя], яка діє на підставі [назва документа, на підставі якого діє довіритель], уповноважую [ПІБ представника], [посада представника], [найменування юридичної особи представника], на отримання від [найменування юридичної особи або фізичної особи, від якої отримується товар] товару, згідно з [назва договору, на підставі якого здійснюється отримання товару], а саме:

 • [Перелік товару]

Повноваження представника:

 • Одержувати товар від [найменування юридичної особи або фізичної особи, від якої отримується товар] згідно з [назва договору, на підставі якого здійснюється отримання товару].
 • Перевіряти якість товару.
 • Підписувати документи, пов’язані з отриманням товару.

Дата: [дата складання довіреності]

Підпис: [підпис довірителя]

Закони та нормативні акти, що регулюють порядок оформлення довіреності на отримання товару

(◕‿◕) Ми у Telegram: Анонси нових статей та бонусні матеріали

 • Цивільний кодекс України (статті 244-249)
 • Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” (статті 9 та 10)
 • Інструкція про порядок ведення касових операцій у національній валюті в Україні (пункт 6.8)

Вимоги до оформлення довіреності

Довіреність на отримання товару повинна бути оформлена у письмовій формі і мати такі реквізити:

 • Місце і дату складання (підписання) довіреності.
 • Дані довірителя: прізвище, ім’я, по батькові, паспортні дані, місце реєстрації.
 • Дані представника: прізвище, ім’я, по батькові, паспортні дані, місце реєстрації, посада, якщо це необхідно.
 • Повноваження представника.

Довіреність може бути оформлена як на бланку юридичної особи, так і на простому папері. У довіреності обов’язково має бути підпис довірителя, а також його печатка (якщо така є).

Довіреність на отримання товару може бути видана на строк до трьох років, якщо інше не встановлено законом. Якщо в довіреності не зазначено строк її дії, вона є чинною протягом одного року з дня її складання.

Довіреність може бути припинена достроково за домовленістю сторін або в односторонньому порядку. Якщо довіреність видана на строк більше одного року, довіритель має право в будь-який час її скасувати, повідомивши про це представника.

Представник, який отримав товар за довіреністю, зобов’язаний підписати документи, пов’язані з отриманням товару, і передати їх довірителю.

Довіреність на отримання товару може бути пред’явлена до оплати товару, якщо це передбачено договором купівлі-продажу товару.

ДОРУЧЕННЯ

на отримання товару

Місто ________ [назва міста] Дата: ________ [наприклад: “01 січня 2023 р.”]

Я, ________ [Повне ім’я доручителя, наприклад: “Іванов Іван Іванович”], паспорт: серія _____, номер _____, виданий ________ [орган, який видав паспорт, наприклад: “Деснянським РВ УМВС”], проживаю за адресою: ________ [адреса проживання], доручаю ________ [Повне ім’я дорученого, наприклад: “Петров Петро Петрович”], паспорт: серія _____, номер _____, виданий ________ [орган, який видав паспорт], отримати на моє ім’я товар за деталями:

Назва товару: ________ [наприклад: “Ноутбук Apple MacBook Pro”] Кількість: ________ [наприклад: “1 шт.”] Вартість: ________ [наприклад: “30 000 грн.”] Місце отримання: ________ [адреса або точка видачі товару]

Термін доручення: до ________ [наприклад: “31 січня 2023 р.”]

Доручення дійсне без нотаріального засвідчення.

Доручитель: ________ [підпис] Доручений: ________ [підпис]


Відносно законів: в Україні питання доручення регулюється Цивільним кодексом України. Зокрема, статтями 641-651 ЦКУ. Тим не менш, наведений шаблон є спрощеним і може не відображати всіх юридичних нюансів. Тому рекомендується звертатися до спеціаліста для отримання конкретної юридичної консультації.

Завантажити шаблон з прикладом заповнення

Скачати приклади

Вам потрібен інший зразок? Оберіть необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: