Журнал обліку результатів перевірки стану військового обліку

Журнал обліку результатів перевірки стану військового обліку

Журнал обліку результатів перевірки стану військового обліку є важливим документом в системі військового обліку в Україні. Цей документ використовується для фіксації результатів перевірок стану військового обліку, які проводяться в організаціях, установах, підприємствах незалежно від форм власності, а також в органах місцевого самоврядування.

Перевірка стану військового обліку охоплює оцінку наявності, точності та актуальності даних про осіб, які підлягають військовому обліку, а також ефективності системи військового обліку в цілому. Це охоплює перевірку ведення відповідної документації, наявності і точності заповнення відомостей про військовозобов’язаних та призовників, їх реєстрацію, а також своєчасність оновлення інформації.

Журнал обліку результатів перевірки відіграє ключову роль у забезпеченні ефективного контролю за станом військового обліку, дозволяючи ідентифікувати недоліки та вживати заходів до їх усунення. Це сприяє підвищенню готовності країни до оборони, а також забезпечує виконання законодавчих та нормативних вимог у сфері військового обліку.

Вимоги до журналу обліку результатів перевірки стану військового обліку включають наявність повної та точної інформації про перевірки, що проводяться, включаючи дати перевірок, їх результати, виявлені недоліки, рекомендації щодо їх усунення, а також відомості про відповідальних осіб за проведення перевірок та виконання рекомендацій.

Журнал складається під час кожної перевірки стану військового обліку та оновлюється відповідно до результатів цих перевірок. Відповідальність за ведення журналу покладається на спеціалістів відділів (служб) військового обліку організацій або на відповідальних осіб в органах місцевого самоврядування.

Відповідальні за ведення журналу мають забезпечувати його точне та своєчасне заповнення, дотримуючись встановлених правил та процедур. Журнал повинен зберігатися в місцях, які забезпечують збереження конфіденційної інформації та доступ до нього мають лише уповноважені особи.

Таким чином, журнал обліку результатів перевірки стану військового обліку є інструментом для моніторингу та контролю за ефективністю системи військового обліку в Україні, сприяє підвищенню обороноздатності країни та забезпечує дотримання законодавчих вимог.

Приклади

Для створення шаблону Журналу обліку результатів перевірки стану військового обліку, який би відповідав законодавству України, можна використати наступний зразок. Варто зауважити, що конкретні вимоги до такого журналу можуть варіюватися залежно від актуальних нормативно-правових актів, тому при його складанні необхідно враховувати чинні закони та регуляції.

Журнал обліку результатів перевірки стану військового обліку


Заголовок сторінки:

Назва організації/установи: ____________________________

Адреса: ______________________________________________

Номер журналу: _______________________________________

Період: з ________ по ________ рік


Структура записів:

 1. Дата перевірки: [дд.мм.рррр]
 2. Назва підрозділу/відділу, що перевіряється:
 3. Підстава для перевірки: (наприклад, планова перевірка, наказ керівника, виявлені недоліки під час попередньої перевірки тощо)
 4. Склад комісії: (Прізвища, імена, посади осіб, що входять до комісії)
 5. Виявлені недоліки: (конкретний опис недоліків, що були виявлені під час перевірки)
 6. Рекомендації щодо усунення недоліків: (конкретний опис дій, необхідних для усунення виявлених недоліків)
 7. Термін усунення недоліків: [дд.мм.рррр]
 8. Відповідальна особа за усунення недоліків: (Прізвище, ім’я, посада)
 9. Стан виконання рекомендацій: (інформація про те, чи були усунені недоліки, і якщо так, то коли)
 10. Примітки: (додаткова інформація, яка може бути корисною для майбутнього використання)

Приклад заповнення:

 1. Дата перевірки: 15.04.2023
 2. Назва підрозділу/відділу, що перевіряється: Відділ кадрів
 3. Підстава для перевірки: Планова перевірка
 4. Склад комісії: Іваненко Петро Миколайович (голова комісії, начальник штабу), Сидоренко Олена Василівна (юрист)
 5. Виявлені недоліки: Відсутність актуальних даних про військовозобов’язаних в базі даних
 6. Рекомендації щодо усунення недоліків: Оновлення бази даних з урахуванням останніх змін у стані військовозобов’язаних
 7. Термін усунення недоліків: 30.04.2023
 8. Відповідальна особа за усунення недоліків: Сидоренко Олена Василівна
 9. Стан виконання рекомендацій: Недоліки усунені станом на 29.04.2023
 10. Примітки: Було проведено додаткове навчання для співробітників відділу з питань військового обліку.

Відповідні закони України, які регулюють ведення журналу:

 • Закон України “Про військовий обов’язок і військову службу”
 • Накази Міністерства оборони України та інші нормативні акти, що стосуються військового обліку

Цей шаблон є універсальним прикладом і може потребувати адаптації згідно з конкретними вимогами та умовами ведення військового обліку в вашій організації або установі.

Шаблон Журналу обліку результатів перевірки стану військового обліку

1. Загальні відомості:

 • Назва: Журнал обліку результатів перевірки стану військового обліку
 • Дата початку ведення:
 • Дата закінчення ведення:

2. Відомості про відповідальну особу:

Підпишіться на наш Телеграм. Там ви знайдете анонси нових матеріалів та приємні бонуси
 • П.І.Б.:
 • Посада:

3. Графи журналу:

 • № п/п
 • Дата проведення перевірки
 • П.І.Б. та посада особи, яка проводила перевірку
 • Назва підприємства, установи, організації
 • Кількість працевлаштованих:
  • Всього
  • Призовники
  • Військовозобов’язані
  • Резервісти
 • Виявлені недоліки
 • Висновки та пропозиції
 • Відмітка про усунення недоліків

4. Приклади заповнення:

1. Запис про проведення планової перевірки:

 • Дата проведення перевірки: 01.02.2024
 • П.І.Б. та посада особи, яка проводила перевірку: Петренко Іван Іванович, начальник відділу військового обліку
 • Назва підприємства, установи, організації: ТОВ “Промінь”
 • Кількість працевлаштованих:
  • Всього: 100
  • Призовники: 15
  • Військовозобов’язані: 50
  • Резервісти: 15
 • Виявлені недоліки:
  • Не всі військовозобов’язані мають при собі військовий квиток
  • Не оновлено дані про сімейний стан військовозобов’язаних
 • Висновки та пропозиції:
  • Зобов’язати керівництво ТОВ “Промінь” провести інструктаж з військовозобов’язаних
  • Оновити дані про сімейний стан військовозобов’язаних
 • Відмітка про усунення недоліків: 15.02.2024

2. Запис про проведення позапланової перевірки:

 • Дата проведення перевірки: 10.02.2024
 • П.І.Б. та посада особи, яка проводила перевірку: Петренко Іван Іванович, начальник відділу військового обліку
 • Назва підприємства, установи, організації: ФОП “Іванов”
 • Кількість працевлаштованих:
  • Всього: 5
  • Призовники: 1
  • Військовозобов’язані: 2
  • Резервісти: 2
 • Виявлені недоліки:
  • Не ведеться військовий облік
 • Висновки та пропозиції:
  • Зобов’язати ФОП “Іванов” розпочати ведення військового обліку
 • Відмітка про усунення недоліків: 20.02.2024

Законодавство:

 • Закон України “Про військовий обов’язок і військову службу”
 • Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів”

Зверніть увагу:

 • Цей шаблон є лише прикладом і може бути змінений відповідно до ваших потреб.
 • Перед веденням Журналу рекомендується ознайомитися з актуальним законодавством.

Ось ще шаблон Журналу обліку результатів перевірки стану військового обліку відповідно до законодавства України:

ЖУРНАЛ обліку результатів перевірки стану військового обліку

No п/п Прізвище, ім’я, по батькові Дата народження Місце проживання Результат перевірки Підпис особи про ознайомлення з результатами перевірки

1
2
3

Журнал ведеться відповідно до Положення про військовий облік військовозобов’язаних і призовників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 р. No 921.

Посада, підпис особи, яка проводила перевірку

ПРИКЛАД:

No п/п Прізвище, ім’я, по батькові Дата народження Місце проживання Результат перевірки Підпис особи про ознайомлення з результатами перевірки

1 Іванов Іван Іванович 01.01.1990 м.Київ, вул.Шевченка, 5 Перевірено особисто, військово-облікові документи в наявності Іванов

2 Петров Петро Петрович 02.02.1991 м.Київ, вул.Франка, 2/1 Перевірено за місцем проживання, недоліки не виявлено

3 Сидоров Сидір Сидорович 03.03.1992 м.Київ, просп.Перемоги, 10/12 Відсутній за місцем проживання, направлено повістку

Журнал ведеться відповідно до Положення про військовий облік військовозобов’язаних і призовників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 р. No 921.

Посада, підпис особи, яка проводила перевірку

Отже, шаблон журналу містить стовпці для внесення персональних даних, результатів перевірки та підпису військовозобов’язаного, а також посилання на нормативний документ. Приклад демонструє заповнення шаблону конкретними даними.

Завантажити шаблон ворд з прикладом заповнення

Скачати на комп’ютер без реєстрації заповнений українською приклад у форматі док (.doc)

Вам потрібен інший зразок? Оберіть онлайн необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: