Журнал обліку перевірок стану військового обліку

Журнал обліку перевірок стану військового обліку

Журнал обліку перевірок стану військового обліку є спеціалізованим документом, що використовується у військових комісаріатах, органах місцевого самоврядування, а також на підприємствах, в установах та організаціях, що здійснюють облік осіб, які підлягають військовому обов’язку або перебувають в запасі. Цей журнал слугує для фіксації проведених перевірок стану військового обліку, дозволяючи вести систематичний контроль за дотриманням відповідних вимог законодавства.

В Україні питання військового обліку регулюються законодавчими актами, зокрема Законом України “Про військовий обов’язок і військову службу”, який встановлює норми щодо обов’язків громадян у сфері військового обліку, а також повноваження та обов’язки державних органів, підприємств, установ та організацій у цій сфері. Журнал обліку перевірок стану військового обліку є одним з інструментів, що забезпечують виконання цих норм.

Документ потрібен для забезпечення прозорості та відповідальності у процесі контролю за станом військового обліку, дозволяючи фіксувати результати перевірок, виявлені порушення, а також заходи, вжиті для їх усунення. Журнал допомагає координувати роботу відповідальних службових осіб, сприяє своєчасному оновленню даних військовозобов’язаних та осіб запасу, а також використовується під час аудитів та інспекційних перевірок.

Журнал складається відповідно до встановлених вимог, які передбачають чітке фіксування дати перевірки, її типу (планова, позапланова), об’єкта перевірки, відомостей про особу, що проводить перевірку, результатів перевірки, виявлених недоліків та заходів, що були вжиті або рекомендовані для усунення виявлених порушень.

Сторонами в документі виступають, з одного боку, відповідальні особи або структурні підрозділи (військові комісаріати, відділи кадрів на підприємствах тощо), що здійснюють перевірку, та з іншого боку, суб’єкти, на які поширюється військовий облік (підприємства, установи, організації або окремі громадяни).

Вимоги до оформлення журналу включають необхідність зазначення повної та точної інформації про проведені перевірки, використання єдиного формату для всіх записів, забезпечення належного зберігання журналу та доступу до нього лише уповноважених осіб. Журнал повинен бути забезпечений місцем для підписів осіб, які проводять перевірку, та відповідальних за прийняття рішень щодо усунення виявлених порушень.

Журнал обліку перевірок стану військового обліку складається відповідальною особою або службою, якій делеговано відповідні повноваження згідно з внутрішніми нормативними документами організації або відповідно до законодавства. Процес ведення журналу передбачає регулярне оновлення даних, систематичне архівування записів та забезпечення їх доступності для перевірок та аналізу.

Приклади

Для створення шаблону Журналу обліку перевірок стану військового обліку використаємо умовні рекомендації, оскільки конкретні вимоги можуть залежати від нормативних документів та внутрішніх процедур організації. Цей шаблон призначений для узагальненого використання і може бути адаптований під конкретні потреби та вимоги.


ЖУРНАЛ ОБЛІКУ ПЕРЕВІРОК СТАНУ ВІЙСЬКОВОГО ОБЛІКУ

Організація (відділ, підрозділ): _______________________

Адреса: _____________________________________________

Телефон: ____________________________________________


№ з/пДата перевіркиНазва (адреса) об’єкта перевіркиВідповідальна особа за перевіркуЗміст перевіркиВиявлені недолікиВжиті заходиПримітки

Відповідні закони України та інші нормативні акти:

 • Закон України “Про військовий обов’язок і військову службу” (визначає загальні вимоги до ведення військового обліку, права та обов’язки громадян і організацій).
 • Наказ Міністерства оборони України “Про організацію військового обліку” (встановлює порядок ведення військового обліку в організаціях, установах, на підприємствах).
 • Інші нормативні документи, що регламентують питання військового обліку та перевірок (можуть включати місцеві нормативи, внутрішні правила організацій тощо).

Приклад заповнення:

№ з/пДата перевіркиНазва (адреса) об’єкта перевіркиВідповідальна особа за перевіркуЗміст перевіркиВиявлені недолікиВжиті заходиПримітки
110.03.2023ТОВ “Металіст”, м. Київ, вул. Либідська, 12Іваненко Петро, військовий комісарПеревірка наявності актуальних даних про осіб, що перебувають на військовому облікуВідсутність актуальних даних за останній рікНадано рекомендації щодо оновлення даних, встановлено терміни

Цей шаблон та приклад заповнення слугують для забезпечення систематичного та організованого підходу до контролю стану військового обліку в організаціях. Вони допомагають фіксувати інформацію про перевірки, виявлені проблеми та вжиті заходи для їх усунення, сприяючи підвищенню ефективності військового обліку та забезпеченню відповідності законодавству.

Шаблон Журналу обліку перевірок стану військового обліку

[Назва підприємства]

Журнал

обліку перевірок стану військового обліку

Підпишіться на наш Телеграм. Там ви знайдете анонси нових матеріалів та приємні бонуси

Дата перевірки | Хто проводив перевірку | Підстава для перевірки | Результати перевірки | Виконання вимог | Примітка

[Дата] | [ПІБ, посада] | [Назва документа] | [Опис результатів перевірки] | [Відмітка про виконання вимог] | [Додаткова інформація]

[Дата] | [ПІБ, посада] | [Назва документа] | [Опис результатів перевірки] | [Відмітка про виконання вимог] | [Додаткова інформація]

[Дата] | [ПІБ, посада] | [Назва документа] | [Опис результатів перевірки] | [Відмітка про виконання вимог] | [Додаткова інформація]

Згідно зі статтею 32 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”, підприємства, установи та організації зобов’язані забезпечувати ведення військового обліку військовозобов’язаних та призовників, які працюють на них.

Цей шаблон Журналу обліку перевірок стану військового обліку може бути використаний як основа для ведення журналу на конкретному підприємстві.

При цьому, необхідно враховувати всі вимоги законодавства України, а також конкретні обставини справи.

Приклади заповнення:

В журналі вказується:

 • Дата перевірки
 • ПІБ та посада особи, яка проводила перевірку
 • Підстава для перевірки (наприклад, наказ, розпорядження)
 • Результати перевірки (виявлено порушення, недоліки)
 • Виконання вимог (виконано, не виконано)
 • Примітка (додаткова інформація)

Важливо:

 • Журнал обліку перевірок стану військового обліку має бути прошнурований, пронумерований та скріплений печаткою підприємства.
 • Записи в журналі робляться відповідальною за ведення військового обліку особою.

Зверніть увагу:

 • Цей шаблон є загальним і може потребувати доповнення/змін залежно від конкретної ситуації.
 • Рекомендується проконсультуватися з юристом або з фахівцем з військового обліку для отримання кваліфікованої допомоги.

Посилання на законодавство:

 • Закон України “Про військовий обов’язок і військову службу”
 • Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів”.

Ось ще шаблон журналу обліку перевірок стану військового обліку на підприємстві:

ЖУРНАЛ обліку перевірок стану військового обліку в ТОВ “Приклад”

No Прізвище, Посада Дата і номер Перелік перевірених питань Результати перевірки Підпис особи, яка ім’я, по проведення щодо організації військового проводила батькові перевірки обліку, виконання Закону України перевірку “Про військовий обов’язок…”

В журналі фіксуються усі перевірки стану військового обліку на підприємстві з зазначенням дати та номера перевірки, переліку перевірених питань, результатів та підпису особи, яка її проводила.

Наведу приклад заповненого журналу:

No Прізвище, Посада Дата і номер Перелік перевірених питань Результати перевірки Підпис особи, ім’я, по перевірки яка проводила батькові перевірку

Завантажити шаблон ворд з прикладом заповнення

Скачати на комп’ютер без реєстрації заповнений українською приклад у форматі док (.doc)

Вам потрібен інший зразок? Оберіть онлайн необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: