Заява щодо видачі висновку на продовження строків розрахунків за зовнішньоекономічними операціями

Заява щодо видачі висновку на продовження строків розрахунків за зовнішньоекономічними операціями

Заява щодо видачі висновку на продовження строків розрахунків за зовнішньоекономічними операціями є ключовим документом у сфері міжнародної торгівлі в Україні. Цей документ відіграє важливу роль у регулюванні розрахунків між українськими та іноземними компаніями.

Основною метою заяви є отримання дозволу від компетентних українських органів на продовження встановлених строків для здійснення розрахунків за зовнішньоекономічними операціями. Це може бути необхідно у випадках, коли українська компанія має тимчасові фінансові труднощі або інші обставини, що перешкоджають своєчасному здійсненню платежів.

Заява містить інформацію про сторони зовнішньоекономічної операції, характер та умови угоди, обгрунтування причини, за якою необхідне продовження термінів розрахунків, а також запропонований новий графік платежів. Зазвичай, вона включає також відомості про суму та валюту операції, відомості про контрагентів, а також документи, що підтверджують наявність зовнішньоекономічної угоди.

Даний документ складається та подається компанією, яка є стороною зовнішньоекономічної угоди. Це може бути як експортер, так і імпортер. Важливим є те, що заява повинна містити чітке обґрунтування причин, чому потрібно продовжити строки розрахунків, та бути підкріплена відповідними документами.

Оформлення заяви повинно відповідати встановленим нормам та вимогам, які можуть варіюватися в залежності від конкретної ситуації та вимог відповідних регулюючих органів. Важливо, що документ має бути підписаний уповноваженою особою компанії, яка подає заяву.

Після подачі заяви відповідний державний орган, що займається регулюванням зовнішньоекономічної діяльності, розглядає її та приймає рішення щодо надання дозволу на продовження строків розрахунків. Важливо враховувати, що кожен випадок розглядається індивідуально, і рішення залежить від багатьох факторів, включаючи обставини справи та поточну економічну ситуацію.

Приклади

Шаблон “Заяви щодо видачі висновку на продовження строків розрахунків за зовнішньоекономічними операціями” зазвичай використовується українськими компаніями для офіційного звернення до відповідного регулюючого органу (наприклад, до Національного банку України) із проханням дозволити відтермінування платежів за міжнародними контрактами.


ЗАЯВА
щодо видачі висновку на продовження строків розрахунків
за зовнішньоекономічними операціями

Від: [Назва компанії]
Юридична адреса: [Адреса]
Ідентифікаційний код: [Код ЄДРПОУ]
Телефон: [Номер телефону]
Факс: [Номер факсу]
Електронна пошта: [E-mail]

До: [Назва органу, до якого подається заява]

На підставі статті [відповідна стаття закону України, що регулює зовнішньоекономічні операції] та з метою забезпечення своєчасного виконання зовнішньоекономічних зобов’язань, звертаємося з проханням видачі висновку на продовження строків розрахунків за наступною операцією:

Контракт № [номер контракту] від [дата контракту]
Контрагент: [Повна назва та адреса контрагента]
Сума контракту: [Сума] [Валюта контракту]

Пояснення причин необхідності продовження строків розрахунків:
[Детальне пояснення обставин, які вимагають продовження строків, наприклад, фінансові труднощі, логістичні затримки тощо.]

Пропонований новий графік платежів:

 • [Дата платежу] – [Сума платежу]
 • [Дата платежу] – [Сума платежу]
  [та інші платежі за потреби]

Додаються копії наступних документів:

 1. Контракт з контрагентом.
 2. Документи, що підтверджують обставини, які спричинили необхідність продовження строків розрахунків.
 3. Попередній графік платежів.

Дата: [Дата подання заяви]
Підпис: ______________________
[Повне ім’я та посада особи, яка підписує заяву]


Приклад заповнення:

ЗАЯВА
щодо видачі висновку на продовження строків розрахунків
за зовнішньоекономічними операціями

Від: ТОВ “УкрТехПром”
Юридична адреса: м. Київ, вул. Хрещатик, 24
Ідентифікаційний код: 12345678
Телефон: 044 123 4567
Факс: 044 765 4321
Електронна пошта: info@ukrtechprom.ua

До: Національного банку України

На підставі статті [вказати статтю] та з метою забезпечення своєчасного виконання зовнішньоекономічних зобов’язань, звертаємося з проханням видачі висновку на продовження строків розрахунків за наступною операцією:

Контракт № 567/20 від 05.03.2023
Контрагент: ABC International Ltd, 123 Business St, London, UK
Сума контракту: 50,000 USD

Пояснення причин необхідності продовження строків розрахунків:
Через непередбачені затримки в отриманні платежів від наших основних клієнтів, ми зіштовхнулись з тимчасовими фінансовими труднощами, що впливають на нашу здатність своєчасно здійснити платежі за вищевказаним контрактом.

Пропонований новий графік платежів:

 • 30.06.2024 – 10,000 USD
 • 30.09.2024 – 10,000 USD
  [та інші платежі за потреби]

Додаються копії наступних документів:

 1. Контракт з контрагентом.
 2. Документи, що підтверджують фінансові труднощі (наприклад, банківські виписки).
 3. Попередній графік платежів.

Дата: 04.01.2024
Підпис: ______________________
Іван Іванов, Генеральний директор ТОВ “УкрТехПром”


Цей шаблон є загальним прикладом і може вимагати коригувань відповідно до конкретних обставин та вимог відповідного регулюючого органу.

ЗАЯВА

щодо видачі висновку на продовження строків розрахунків за зовнішньоекономічними операціями

[Найменування підприємства]

[Юридична адреса]

[Ідентифікаційний код]

[Контактні дані]

до Міністерства економіки України

від [ПІБ], [посада], [найменування підприємства]

Підпишіться на наш Телеграм. Там ви знайдете анонси нових матеріалів та приємні бонуси

[Дата]

Звертаємося до Міністерства економіки України із заявою про видачу висновку на продовження строків розрахунків за зовнішньоекономічними операціями.

На виконання умов контракту № [номер контракту] від [дата укладення контракту] між [найменування підприємства] (Україна) та [найменування контрагента] ([країна контрагента]) наша компанія зобов’язана здійснити розрахунки за товаром у розмірі [сума] гривень у строк до [дата].

Однак, у зв’язку з [причина продовження строків розрахунків], наша компанія не має можливості здійснити розрахунки в зазначений строк.

Просимо видати нам висновок на продовження строків розрахунків за зовнішньоекономічними операціями на строк до [дата].

До заяви додаємо такі документи:

 • копію контракту № [номер контракту] від [дата укладення контракту];
 • документи, що підтверджують причину продовження строків розрахунків (наприклад, копію договору купівлі-продажу, копію ліцензії, тощо).

Просимо розглянути нашу заяву та видати нам відповідний висновок.

[Підпис]

[Прізвище та ініціали]

[Дата]

Приклади заповнення

У пункті 1 Заяви вкажіть найменування підприємства, його юридичну адресу, ідентифікаційний код та контактні дані.

У пункті 2 Заяви вкажіть номер та дату укладення контракту, між якими сторонами укладено контракт, а також суму, за яку необхідно продовжити строк розрахунків.

У пункті 3 Заяви вкажіть причину продовження строків розрахунків.

У пункті 4 Заяви вкажіть строк, на який необхідно продовжити строк розрахунків.

У пункті 5 Заяви вкажіть, які документи ви додаєте до заяви.

У пункті 6 Заяви вкажіть дату та свій підпис.

Відповідно до Порядку продовження строків розрахунків за зовнішньоекономічними операціями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2007 року № 1430, у разі виникнення обставин, що унеможливлюють своєчасне виконання зобов’язань за зовнішньоекономічними операціями, суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності мають право звернутися до Міністерства економіки України із заявою про видачу висновку на продовження строків розрахунків.

Висновок на продовження строків розрахунків видається Міністерством економіки України на підставі заяви суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності та документів, що підтверджують наявність обставин, що унеможливлюють своєчасне виконання зобов’язань за зовнішньоекономічними операціями.

Заява про видачу висновку на продовження строків розрахунків подається до Міністерства економіки України особисто, поштою або через веб-сайт Міністерства економіки України.

Міністерство економіки України розглядає заяву протягом 10 робочих днів з дня її надходження.

У разі задоволення заяви Міністерство економіки України видає висновок на продовження строків розрахунків. У висновку зазначається строк, на який продовжуються розрахунки.

Ось ще один шаблон заяви щодо видачі висновку на продовження строків розрахунків за зовнішньоекономічними операціями відповідно до законодавства України:

Департамент валютного контролю Національного банку України

ЗАЯВА щодо видачі висновку на продовження строків розрахунків за зовнішньоекономічними операціями

ТОВ “Альфа”, код ЄДРПОУ 12345678, прошу видати висновок щодо продовження строків розрахунків за експортною операцією за контрактом No EX2022 від 10.03.2022 з ТОВ “Beta” (Німеччина) на поставку _____________________ строком на ___ днів з наступних причин:Додатки:

 1. Копія контракту на __ арк.
 2. Копія митної декларації на __ арк.
 3. Інші документи, що обґрунтовують необхідність продовження строків розрахунків.

Керівник

Іванов І.І.

Головний бухгалтер

Петренко П.П.

Дата

Отже, заява повинна містити найменування та код підприємства, посилання на зовнішньоекономічний контракт, обґрунтування необхідності продовження строків, перелік доданих документів, підписи.

Завантажити шаблон документа ворд з прикладом заповнення

Скачати на комп’ютер без реєстрації заповнений українською приклад у форматі док (.doc)

Вам потрібен інший зразок? Оберіть онлайн необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: