Заява-розрахунок

Заява-розрахунок

Заява-розрахунок є специфічним документом, який використовується в українській правовій практиці, зокрема, в галузі трудового права та податкового регулювання. Вона представляє собою документ, що одночасно виконує функції заяви та розрахункового документа, який використовується для підтвердження певних фінансових розрахунків між сторонами, часто між працівником та роботодавцем або між контрагентами при виконанні певних видів договірних зобов’язань.

Цей документ може мати різні форми та види, залежно від конкретної ситуації та цілей його складання. Наприклад, заява-розрахунок може бути використана для визначення розміру виплат при звільненні працівника, розрахунку комісійних, бонусів, відшкодувань або інших фінансових зобов’язань.

Документ необхідний для надання точної та офіційної інформації щодо фінансових зобов’язань між сторонами, а також для забезпечення правового підґрунтя для їх виконання. Заява-розрахунок може використовуватися як доказ у разі виникнення спорів або розбіжностей щодо розрахунків.

Складання заяви-розрахунку здійснюється за певних умов, які вимагають документального підтвердження фінансових зобов’язань між сторонами. Наприклад, при звільненні працівника, при укладенні договорів, що передбачають виплату комісійних, бонусів або інших форм винагороди.

Стосовно сторін, які беруть участь у документі, зазвичай це особа, що виконує виплату (наприклад, роботодавець або замовник послуги) та особа, яка отримує виплату (працівник, виконавець послуги, контрагент).

Що стосується вимог до оформлення, заява-розрахунок має містити всю необхідну інформацію, яка відображає суть фінансових зобов’язань між сторонами: ідентифікаційні дані сторін, суму виплат, період, за який здійснюється виплата, підстави для таких виплат та іншу важливу інформацію, що стосується конкретного випадку.

Складання заяви-розрахунку зазвичай вимагає уважності та точності, оскільки цей документ використовується як офіційне підтвердження фінансових зобов’язань. Залежно від конкретної ситуації, документ може бути складений як однією зі сторін, так і спільно для забезпечення точності та повноти відображення взаємних зобов’язань.

Приклади

Створення шаблону заяви-розрахунку вимагає врахування конкретного контексту її використання, але я можу надати універсальний приклад, який можна адаптувати під різні потреби. Оскільки цей документ зазвичай має стандартизовану форму, важливо, щоб він містив всі необхідні елементи, включаючи ідентифікаційні дані сторін, деталі розрахунків та відповідні законодавчі посилання.

Шаблон Заяви-розрахунку

ЗАЯВА-РОЗРАХУНОК

Дата: [дата складання]

Назва організації (роботодавця): [повна назва організації]
Юридична адреса: [адреса]
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: [код]

Працівник (Фізична особа-підприємець, контрагент): [ПІБ]
Ідентифікаційний номер (ІПН): [номер]
Адреса проживання: [адреса]


На підставі [назва документу, що є підставою для розрахунку, наприклад, трудовий договір, цивільно-правовий договір, інший документ], укладеного між [назва організації] та [ПІБ працівника або контрагента] від [дата укладання договору], проведено наступні розрахунки:

 1. Сума до виплати:
  • За період: [вказати період, за який проводиться виплата]
  • Опис: [детальний опис за що проводиться виплата, наприклад, заробітна плата, бонус, відшкодування]
  • Сума: [сума до виплати] грн.
 2. Податки та збори (у випадку потреби):
  • [назва податку/збору], Ставка: [ставка], Сума: [сума] грн.

Загальна сума до виплати: [загальна сума] грн.

Підстави для виплати: [конкретні підстави, згідно з договором або законодавством, наприклад, стаття така-то Трудового кодексу України, Податкового кодексу України тощо].

Розрахунок підготував:
[посада, ПІБ відповідальної особи, підпис]

Розрахунок погоджено:
[ПІБ працівника або контрагента, підпис]

Шаблон Заяви-розрахунку для призначення допомоги по вагітності та пологах

[Назва Фонду соціального страхування]

[Прізвище, ім’я, по батькові]

[Дата народження]

[Ідентифікаційний код]

[Паспортні дані]

[Адреса]

[Номер телефону]

[Дата]

ЗАЯВА-РОЗРАХУНОК

для призначення допомоги по вагітності та пологах

1. Прошу призначити мені допомогу по вагітності та пологах у зв’язку з [причина]

2. До заяви додаю:

 • копію паспорта громадянина України;
 • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
 • копію медичної довідки про вагітність;
 • довідку з місця роботи про заробітну плату за останні 12 календарних місяців (або довідку про доходи за цей період для осіб, які не підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню);
 • [інші документи, що підтверджують право на допомогу]

3. Відомості про заробітну плату (дохід) за останні 12 календарних місяців:

МісяцьРікЗаробітна плата (дохід)

4. Розрахунок допомоги по вагітності та пологах:

ПоказникСума
Середньомісячна заробітна плата (дохід)
Допомога по вагітності та пологах (120 календарних днів)

5. Підтверджую, що надана мною інформація є достовірною.

[Підпис]

[Прізвище, ініціали]

Підпишіться на наш Телеграм. Там ви знайдете анонси нових матеріалів та приємні бонуси

[Дата]


Приклади заповнення:

В пункті 1. вказується причина, з якої ви подаєте заяву на допомогу по вагітності та пологах. Найпоширенішою причиною є “у зв’язку з вагітністю”.

В пункті 2. перелічуються документи, які ви додаєте до заяви. Перелік документів може варіюватися залежно від вашої ситуації.

В пункті 3. вказується ваша заробітна плата (дохід) за останні 12 календарних місяців. Цю інформацію можна отримати у вашій бухгалтерії.

В пункті 4. наводиться розрахунок допомоги по вагітності та пологах. Розрахунок здійснюється за формулою:

Допомога по вагітності та пологах = Середньомісячна заробітна плата (дохід) * 120

В пункті 5. ви підтверджуєте, що надана вами інформація є достовірною.

Додаткові приклади заповнення:

В пункті 1. можна вказати додаткову інформацію, наприклад:

 • дату передбачуваних пологів;
 • місце роботи (навчання).

В пункті 2. можна вказати інші документи, які підтверджують ваше право на допомогу, наприклад:

 • свідоцтво про одруження;
 • свідоцтво про народження дитини (для жінок, які вже мають дітей).

В пункті 3. можна вказати інформацію про доходи з інших джерел, наприклад:

 • доходи від підприємницької діяльності;
 • доходи від авторської винагороди;
 • стипендії.

В пункті 4. можна вказати інформацію про прожитковий мінімум для працездатних осіб, який використовується для розрахунку допомоги.

Закони України, які регулюють порядок призначення допомоги по вагітності та пологах:

 • Кодекс законів про працю України;
 • Закон України від 21 листопада 1991 року № 1761-XII «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування»;
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2018 року № 1050 «Про затвердження Порядку призначення та виплати допомоги по вагітності та пологах»

  Згідно з цими законами, право на допомогу по вагітності та пологах мають:

  • Жінки, які працюють на підприємствах, в установах, організаціях
  • Жінки, які є фізичними особами-підприємцями
  • Жінки, які навчаються за денною формою навчання у вищих навчальних закладах
  • Жінки, які звільнилися з роботи у зв’язку з ліквідацією підприємства, установи, організації
  • Жінки, які не підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню

  Допомога по вагітності та пологах виплачується за 120 календарних днів.

  Розмір допомоги по вагітності та пологах залежить від середньомісячної заробітної плати (доходу) жінки за останні 12 календарних місяців.

  Для розрахунку допомоги по вагітності та пологах використовується наступна формула:

  Допомога по вагітності та пологах = Середньомісячна заробітна плата (дохід) * 120

  Максимальний розмір допомоги по вагітності та пологах не може перевищувати 100 000 гривень.

  Мінімальний розмір допомоги по вагітності та пологах не може бути меншим за 24 810 гривень (з 1 грудня 2023 року).

  Заява-розрахунок на допомогу по вагітності та пологах подається до Фонду соціального страхування за місцем реєстрації.

  До заяви-розрахунку додаються документи, що підтверджують право на допомогу.

  Фонд соціального страхування розглядає заяву-розрахунок та приймає рішення про призначення допомоги по вагітності та пологах протягом 10 календарних днів.

  У разі задоволення заяви Фонд соціального страхування виплачує допомогу по вагітності та пологах протягом 10 календарних днів з дня прийняття рішення.

Ось ще приклад шаблону Заяви-розрахунку з посиланнями на відповідні закони України:

ЗАЯВА-РОЗРАХУНОК про виплату допомоги у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності

 1. Прізвище, ім’я, по батькові застрахованої особи
 2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта застрахованої особи
 3. Місце фактичного проживання застрахованої особи
 4. Найменування структурного підрозділу Фонду, в якому застрахована особа перебуває на обліку
 5. Найменування страхувальника, код згідно з ЄДРПОУ
 6. Номер та дата видачі листка непрацездатності
 7. Причина тимчасової непрацездатності (відповідно до коду згідно з МКХ-10)
 8. Період тимчасової непрацездатності з “” ________ 20 року по “” ________ 20 року
 9. Кількість календарних днів тимчасової непрацездатності
 10. Сума допомоги, обчислена відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування” статті 22.

Додатки:

 1. Копія листка непрацездатності
 2. Копія довідки МСЕК (за наявності)

Дата заповнення “” ___________ 20 р. Підпис застрахованої особи

Приклад заповнення:

ЗАЯВА-РОЗРАХУНОК про виплату допомоги у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності

 1. Прізвище, ім’я, по батькові застрахованої особи
  Іванов Іван Іванович
 2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта застрахованої особи
  1111111111
 3. Місце фактичного проживання застрахованої особи
  вул. Шевченка, 1, кв. 1, м. Київ, 01001
 4. Найменування структурного підрозділу Фонду, в якому застрахована особа перебуває на обліку
  Київське регіональне відділення Фонду
 5. Найменування страхувальника, код згідно з ЄДРПОУ ТОВ “Сонячне”, 12345678
 6. Номер та дата видачі листка непрацездатності No10 від 03.02.2024
 7. Причина тимчасової непрацездатності (відповідно до коду згідно з МКХ-10) J11 Грип, викликаний вірусом грипу
 8. Період тимчасової непрацездатності з “01” лютого 2024 року по “10” лютого 2024 року
 9. Кількість календарних днів тимчасової непрацездатності – 10
 10. Сума допомоги, обчислена відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування” статті 22. 5000 грн.

Додатки:

 1. Копія листка непрацездатності
 2. Копія довідки МСЕК

Дата заповнення “11” лютого 2024 р. Підпис застрахованої особи Іванов І.І.

Завантажити шаблон ворд з прикладом заповнення

Скачати без реєстрації приклад у форматі док (.doc)

Вам потрібен інший зразок? Оберіть онлайн необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: