Заява про звільнення за власним бажанням у зв’язку з переїздом

Заява про звільнення за власним бажанням у зв’язку з переїздом

Заява про звільнення за власним бажанням у зв’язку з переїздом є документом, через який працівник інформує роботодавця про своє рішення припинити трудові відносини. Основна причина звільнення в такому випадку – це переїзд працівника в інше місце, що робить неможливим або недоцільним продовження роботи на поточному місці праці.

Цей документ важливий, оскільки він є офіційним повідомленням для роботодавця про намір працівника припинити трудовий договір і дозволяє роботодавцю вжити необхідних заходів для заміщення вакантної посади та забезпечити належне завершення трудових відносин.

Щодо видів і форм такої заяви, вона зазвичай має стандартну форму ділового листа. У заяві має бути вказана назва документа, повні особисті дані працівника (П.І.Б., посада), назва та адреса підприємства або організації, текст заяви, що включає причину звільнення (переїзд) та дату, з якої працівник бажає бути звільненим, а також дату складання документа і підпис працівника.

Заява про звільнення складається за ініціативою працівника, коли він приймає рішення про зміну місця проживання та, як наслідок, місця роботи. Важливо, що така заява повинна бути подана не менш як за два тижні до бажаної дати звільнення, що дає роботодавцю час на пошук заміни та організацію процесу передачі справ.

В заяві виступають дві сторони: працівник, який виражає бажання припинити трудові відносини, та роботодавець, до якого адресовано це звернення. Процес складання заяви лежить на працівнику, який повинен чітко і коректно сформулювати свої наміри та причини звільнення.

Оформлення заяви має відповідати загальноприйнятим стандартам ділового листування. Текст має бути чітким, лаконічним і вільним від помилок. Після складання заява подається роботодавцю, який, своєю чергою, приймає її до відома і організовує процес звільнення відповідно до трудового законодавства.

Цей документ є ключовим елементом у процесі коректного та законного завершення трудових відносин між працівником і роботодавцем, особливо в контексті забезпечення прав та інтересів обох сторін.

Приклади

Ось приклад шаблону заяви про звільнення за власним бажанням у зв’язку з переїздом, з урахуванням відповідних законів України:


На фірмовому бланку підприємства/організації
[Назва підприємства/організації]
[Адреса підприємства/організації]

Заява
про звільнення за власним бажанням

Дата: [дата подання заяви]

Я, [П.І.Б. працівника], обіймаючи посаду [назва посади], відповідно до статті 38 Кодексу законів про працю України, повідомляю про моє рішення припинити трудовий договір за власним бажанням у зв’язку з переїздом у інше місто.

Прошу звільнити мене з [дата звільнення], забезпечивши при цьому всі передбачені законодавством виплати.

Заздалегідь дякую за співпрацю та розуміння.

З повагою,
[Підпис працівника]
[П.І.Б. працівника]


Приклад заповнення:

На заголовок підприємства/організації
ТОВ “Вектор”
м. Одеса, вул. Чорноморська, 17

Заява
про звільнення за власним бажанням

Дата: 5 липня 2024 р.

Я, Кравченко Сергій Олексійович, обіймаючи посаду інженера-конструктора, відповідно до статті 38 Кодексу законів про працю України, повідомляю про моє рішення припинити трудовий договір за власним бажанням у зв’язку з переїздом у місто Київ.

Прошу звільнити мене з 20 липня 2024 року, забезпечивши при цьому всі передбачені законодавством виплати.

Заздалегідь дякую за співпрацю та розуміння.

З повагою,
[підпис]
Кравченко Сергій Олексійович


Цей шаблон є загальним і може бути адаптований до конкретних обставин та вимог підприємства. Важливо забезпечити достатній строк повідомлення про звільнення, як це передбачено трудовим законодавством України.

ЗАЯВА

про звільнення за власним бажанням у зв’язку з переїздом

[найменування підприємства]

[прізвище, ім’я, по батькові працівника]

[посада]

[дата]

Прошу звільнити мене за власним бажанням у зв’язку з переїздом на постійне місце проживання до [місто, країна].

[підпис]

[прізвище, ініціали]

Підпишіться на наш Телеграм. Там ви знайдете анонси нових матеріалів та приємні бонуси

Приклади заповнення

В пункті 1. вказується найменування підприємства, на яке подається заява.

В пункті 2. вказується прізвище, ім’я, по батькові працівника, який/яка подає заяву.

В пункті 3. вказується посада працівника, який/яка подає заяву.

В пункті 4. вказується причина звільнення. У даному випадку це переїзд на постійне місце проживання до іншого міста або країни.

Цей шаблон Заяви про звільнення за власним бажанням у зв’язку з переїздом може бути використаний як основа для розробки Заяви конкретного працівника. При цьому, необхідно враховувати всі вимоги законодавства України, а також конкретні обставини справи.

Законами України, які регулюють порядок звільнення працівника за власним бажанням у зв’язку з переїздом, є:

  • Кодекс законів про працю України;
  • Закон України від 15 грудня 1999 року № 1078-XIV «Про відпустки».

Згідно з цими законами, працівник має право на звільнення за власним бажанням у будь-який час.

Працівник, який звільняється за власним бажанням у зв’язку з переїздом, повинен попередити роботодавця про своє звільнення не пізніше ніж за 2 тижні до дня звільнення.

У разі звільнення працівника за власним бажанням у зв’язку з переїздом роботодавець зобов’язаний виплатити працівнику компенсацію за 2 тижні невикористаної відпустки.

Якщо працівник не використав щорічну відпустку повністю або частково, то він має право на її надання в наступному робочому році або на отримання компенсації за невикористану відпустку при звільненні.

Заява про звільнення за власним бажанням у зв’язку з переїздом подається працівником до роботодавця не пізніше ніж за 2 тижні до дня звільнення.

Заява про звільнення за власним бажанням у зв’язку з переїздом розглядається роботодавцем.

У разі задоволення заяви роботодавець видає наказ про звільнення працівника.

Додаткові приклади заповнення:

В пункті 4. можна вказати конкретне місто або країну, куди працівник переїжджає, наприклад:

  • у зв’язку з переїздом до міста Києва;
  • у зв’язку з переїздом до країни Німеччина;
  • у зв’язку з переїздом до США.

Ось ще шаблон Заяви про звільнення за власним бажанням у зв’язку з переїздом з посиланням на відповідні закони України та прикладом заповнення:

Директору Назва організації ПІБ

ПІБ працівника Посада

ЗАЯВА

Прошу звільнити мене з посади (назва посади) за власним бажанням у зв’язку з переїздом на нове місце проживання відповідно до статті 38 Кодексу законів про працю України з “” _______ 20 року.

“_______ 20 року

Підпис

ПІБ

Приклад заповнення:

Директору ТОВ “Промінь” Іванову І.І.

Петренко П.П. Бухгалтер

ЗАЯВА

Прошу звільнити мене з посади бухгалтера за власним бажанням у зв’язку з переїздом на нове місце проживання відповідно до статті 38 Кодексу законів про працю України з “01” лютого 2024 року.

“25” січня 2024 року

Підпис

Петренко П.П.

Завантажити шаблон документа ворд з прикладом заповнення

Скачати на комп’ютер без реєстрації заповнений українською приклад у форматі док (.doc)

Вам потрібен інший зразок? Оберіть онлайн необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: