Заява про виплату зарплати з каси

Заява про виплату зарплати з каси

Заява про виплату зарплати з каси є документом, який використовується в організаціях та компаніях для формалізації процесу виплати заробітної плати працівникам готівкою з каси підприємства. Цей документ має важливе значення в управлінні трудовими відносинами та забезпечує правову основу для виплати зарплати в негативній формі, тобто безпосередньо в руки працівникам.

В Україні, як і в багатьох інших країнах, переважає безготівкова форма виплати заробітної плати через банківські рахунки працівників. Проте, за певних обставин, може бути дозволена виплата зарплати готівкою через касу підприємства. Для цього необхідно скласти відповідну заяву, яка є підставою для проведення таких виплат.

Заява про виплату зарплати з каси зазвичай складається в ситуаціях, коли не можливо здійснити переказ коштів на банківські рахунки працівників з технічних або інших причин. Наприклад, це може бути пов’язано з відсутністю у працівника банківського рахунку або з особливостями ведення господарської діяльності в окремих регіонах.

Сторонами в даному документі виступають працівник, який подає заяву, та роботодавець або уповноважена особа, відповідальна за виплати на підприємстві. Заява має містити повне ім’я працівника, його посаду, розмір заробітної плати до виплати, період, за який здійснюється виплата, та підпис працівника. Також важливо вказати дату складання заяви та отримати на ній підпис відповідальної особи з боку роботодавця, який підтверджує згоду на виплату зарплати в запропонованій формі.

Оформлення заяви має відповідати загальноприйнятим вимогам до діловодства та містити всю необхідну інформацію для здійснення виплати. Важливо, щоб процес виплати зарплати готівкою через касу був прозорим, документованим і відповідав чинному законодавству України, зокрема нормам Трудового кодексу України та законодавства про оплату праці.

Складання заяви здійснюється працівником, який бажає отримати зарплату готівкою, а підтвердження та затвердження – відповідальною особою на підприємстві, що має право здійснювати такі виплати.

Приклади

Для створення шаблону заяви про виплату зарплати з каси важливо враховувати вимоги чинного законодавства України щодо оплати праці та внутрішнього діловодства організації. Нижче наведено прикладний шаблон, який може бути адаптований під конкретні потреби та умови вашої організації.


ЗАЯВА
про виплату зарплати з каси

Дата: ___ __________ 20__ р.
Місце складання: ________________

Директору (найменування організації)
(ПІБ керівника)
від (ПІБ працівника)
посада: ________________
підрозділ: ________________

Шановний(а) ________________!

У зв’язку з (вкажіть причину, наприклад: “відсутністю банківського рахунку” або “технічними проблемами з банківським переказом”) прошу здійснити виплату моєї заробітної плати за період ____________ готівкою через касу підприємства.

Розмір заробітної плати до виплати складає ____________ (сума цифрами та прописом).

Зобов’язуюсь забезпечити належний облік отриманих коштів та підтвердження їх отримання підписом.

З повагою,
(підпис) ____________ (ПІБ працівника)


Відповідні закони України:

 • Кодекс законів про працю України – встановлює загальні принципи оплати праці, в тому числі можливість виплати заробітної плати через касу підприємства в особливих випадках.
 • Закон України “Про оплату праці” – регулює порядок та умови оплати праці, включаючи гарантії та компенсації працівникам.

При складанні заяви важливо враховувати специфіку внутрішнього трудового розпорядку організації та чинне законодавство. Цей шаблон може бути адаптований з урахуванням конкретних умов та процедур, що діють в організації, для забезпечення законності виплати заробітної плати готівкою.

Шаблон Заяви про виплату зарплати з каси

[Назва підприємства]

[Дата]

Заява

про виплату зарплати з каси

Я, [ПІБ], [посада], прошу виплатити мені заробітну плату за [період] з каси підприємства.

Підстава:

 • [Назва документа, що підтверджує нарахування зарплати] № [номер] від [дата]

Реквізити для зарахування:

Підпишіться на наш Телеграм. Там ви знайдете анонси нових матеріалів та приємні бонуси
 • ПІБ
 • Ідентифікаційний код
 • Номер рахунку
 • Назва банку

Додаток:

 • [Копія документа, що підтверджує нарахування зарплати]

[Підпис]

[ПІБ]

[Дата]

Згідно зі статтею 115 Кодексу законів про працю України, заробітна плата виплачується працівникам у строки, встановлені колективним договором або трудовим договором.

Законом України “Про оплату праці” встановлено, що заробітна плата виплачується працівникам не рідше двох разів на місяць.

Цей шаблон Заяви про виплату зарплати з каси може бути використаний як основа для написання заяви на конкретному підприємстві.

При цьому, необхідно враховувати всі вимоги законодавства України, а також конкретні обставини справи.

Приклади заповнення:

В заяві вказується:

 • Назва підприємства
 • Дата
 • ПІБ
 • Посада
 • Період, за який просить виплатити зарплату
 • Підстава (наприклад, наказ про нарахування зарплати)
 • Реквізити для зарахування (якщо зарплата не буде виплачуватися готівкою)
 • Підпис
 • Дата

До заяви можна додати копію документа, що підтверджує нарахування зарплати.

Важливо:

 • Заява про виплату зарплати з каси має бути написана у письмовій формі.
 • Заява може бути подана особисто або поштою.
 • Заява має бути розглянута протягом 10 календарних днів з дня її подання.
 • У разі відмови у виплаті зарплати з каси працівник має право звернутися до органів державної влади з питань захисту прав працівників.

Ось ще шаблон Заяви про виплату заробітної плати з каси підприємства:

Керівнику ТОВ “Приклад” Петренку П.П.

ЗАЯВА

Прошу виплатити мені заробітну плату за лютий 2024 року в сумі 5000 гривень 00 копійок з каси підприємства відповідно до статті 115 Кодексу законів про працю України та пункту 1.3 Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 21.01.2004 No 22.

Дата Підпис

Отже, заява має містити звернення до керівника, прохання про виплату зарплати, її суму, посилання на відповідні норми законодавства та підпис працівника.

Наведу приклад заповненої заяви:

Директору ТОВ “Приклад компанія” Сидоренку А.М.

ЗАЯВА

Прошу виплатити мені заробітну плату за лютий 2024 року в сумі 9800 гривень 00 копійок з каси підприємства відповідно до статті 115 Кодексу законів про працю України та пункту 1.3 Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 21.01.2004 No 22.

05.02.2024 Петренко П.П.

Завантажити шаблон ворд з прикладом заповнення

Скачати на комп’ютер без реєстрації заповнений українською приклад у форматі док (.doc)

Вам потрібен інший зразок? Оберіть онлайн необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: