Заява про відкриття виконавчого провадження

Заява про відкриття виконавчого провадження

Заява про відкриття виконавчого провадження в Україні є важливим юридичним документом, який подається для ініціювання процесу примусового виконання судових рішень або інших документів, що мають виконавчу силу. Цей документ використовується в ситуаціях, коли особа або організація, на користь якої винесено судове рішення, зіштовхується з необхідністю звернутися до державного виконавця для його примусового виконання у випадку, коли боржник не виконує рішення добровільно.

В заяві вказується інформація про сторони виконавчого провадження: відомості про стягувача (особу, яка має отримати виконання судового рішення) та боржника. Також у документі зазначається суть судового рішення або іншого документу, який підлягає виконанню, в тому числі сума боргу або характер вимог, які необхідно виконати.

Заява про відкриття виконавчого провадження подається до органу державної виконавчої служби, який відповідає за територію, де має бути виконано рішення. Цей документ має бути складений згідно з встановленими вимогами і повинен містити всю необхідну інформацію для відкриття виконавчого провадження.

Основні вимоги до заяви включають чітке викладення підстав для відкриття виконавчого провадження, наявність детальної інформації про сторони (включаючи їх ідентифікаційні дані та адреси проживання або місцезнаходження), а також достатньої інформації про саме судове рішення або документ, що підлягає виконанню. Необхідно також додати копію судового рішення або іншого документа, що має виконавчу силу.

Заяву складає стягувач або його представник. У документі обов’язково має бути підпис стягувача або його представника, а в деяких випадках може знадобитися нотаріальне засвідчення підпису.

Після подачі заяви державний виконавець розглядає її та приймає рішення про відкриття виконавчого провадження. Далі процедура примусового виконання рішення проводиться відповідно до законодавства України. Варто зазначити, що процес може бути складним і залежати від конкретних обставин кожного окремого випадку.

Приклади

Шаблон “Заяви про відкриття виконавчого провадження” використовується в Україні для ініціювання процесу примусового виконання судового рішення або іншого документу, що має виконавчу силу. Ось приклад такого шаблону з вказівкою відповідних законів:


ЗАЯВА
про відкриття виконавчого провадження

Від: [Повне Ім’я та прізвище стягувача]
Адреса: [Адреса проживання стягувача]
Телефон: [Контактний телефон]
Електронна адреса: [Електронна адреса]

До: [Повна назва органу державної виконавчої служби]
Адреса: [Адреса органу державної виконавчої служби]

На підставі статті 14 Закону України “Про виконавче провадження”, прошу відкрити виконавче провадження за:

Судовим рішенням (або іншим виконавчим документом):
[Повне найменування суду, що виніс рішення]
Номер справи: [Номер справи]
Дата рішення: [Дата рішення]
Резолютивна частина рішення: [Короткий зміст рішення]

Проти: [Повне Ім’я та прізвище боржника]
Адреса: [Адреса проживання боржника]

Додаю до заяви копію виконавчого документу та інші необхідні документи (за наявності).

Дата: [Дата]
Підпис: _________


Приклад заповнення:

ЗАЯВА
про відкриття виконавчого провадження

Від: Петрова Анна Миколаївна
Адреса: м. Київ, вул. Саксаганського, 15, кв. 27
Телефон: 050 123 4567
Електронна адреса: anna.petrova@email.com

До: Шевченківського районного відділу державної виконавчої служби
Адреса: м. Київ, вул. Лесі Українки, 12

На підставі статті 14 Закону України “Про виконавче провадження”, прошу відкрити виконавче провадження за:

Судовим рішенням Шевченківського районного суду м. Києва
Номер справи: 123/456/7890
Дата рішення: 10.06.2023
Резолютивна частина рішення: Вирішено стягнути з Іванова Сергія Петровича на користь Петрової Анни Миколаївни суму 30 000 гривень як аліменти на утримання дитини.

Проти: Іванов Сергій Петрович
Адреса: м. Київ, вул. Пушкінська, 22, кв. 11

Додаю до заяви копію виконавчого документу та інші необхідні документи.

Дата: 04.01.2024
Підпис: _________


Цей шаблон і приклад заповнення слід використовувати як загальний орієнтир. В залежності від конкретного випадку та вимог державної виконавчої служби, документ може потребувати додаткових деталей або документів.

ЗАЯВА

про відкриття виконавчого провадження

Підпишіться на наш Телеграм. Там ви знайдете анонси нових матеріалів та приємні бонуси

[ПІБ], [дата народження], [паспортні дані], [адреса проживання], [контактний телефон], [адреса електронної пошти],

звертаюся до [найменування органу ДВС] із заявою про відкриття виконавчого провадження.

У [дата] між мною [ПІБ] та [найменування боржника] було укладено [найменування документа], відповідно до якого [обов’язки боржника].

У [дата] [найменування боржника] порушив/ла свої зобов’язання за [найменуванням документа].

Згідно з [назва документа] боржник зобов’язаний [обов’язки боржника].

[До заяви додаю такі документи:

 • копію [найменування документа];
 • докази порушення боржником своїх зобов’язань (наприклад, копію листа-претензії, тощо).]

Прошу відкрити виконавче провадження та примусити боржника виконати свої зобов’язання.

[Дата]

[Підпис]

[Прізвище та ініціали]

Приклади заповнення

У пункті 1 Заяви вкажіть свої відомості: прізвище, ім’я, по батькові, дату народження, паспортні дані, адресу проживання, контактний телефон та адресу електронної пошти.

У пункті 2 Заяви вкажіть відомості про договір або інший документ, на підставі якого виникло зобов’язання, яке не виконується боржником.

У пункті 3 Заяви вкажіть, які саме зобов’язання не виконує боржник.

У пункті 4 Заяви вкажіть, які документи ви додаєте до заяви.

У пункті 5 Заяви вкажіть дату та свій підпис.

Відповідно до ст. 18 Закону України “Про виконавче провадження” заява про відкриття виконавчого провадження може бути подана стягувачем, його представником, а також державним виконавцем за власною ініціативою.

Заява про відкриття виконавчого провадження подається до органу державної виконавчої служби за місцем проживання, перебування, роботи або знаходження боржника.

Заява про відкриття виконавчого провадження повинна містити такі відомості:

 • найменування органу державної виконавчої служби, до якого подається заява;
 • прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) або код ЄДРПОУ (для юридичних осіб), місце проживання (для фізичних осіб) або місцезнаходження (для юридичних осіб), номери контактних телефонів і адреси електронної пошти стягувача і боржника;
 • реквізити виконавчого документа;
 • вимоги стягувача;
 • відомості про майно боржника, на яке може бути звернено стягнення;
 • інші відома, які мають значення для провадження у справі.

До заяви про відкриття виконавчого провадження додаються такі документи:

 • виконавчий документ;
 • докази виконання вимог виконавчого документа до подання заяви про відкриття виконавчого провадження (якщо такі вимоги підлягають виконанню до відкриття виконавчого провадження);
 • документи, що підтверджують витрати, пов’язані з примусовим виконанням рішення, у разі якщо вони підлягають стягненню (якщо такі витрати не були стягнені до відкриття виконавчого провадження).

Державний виконавець, який отримав заяву про відкриття виконавчого провадження, зобов’язаний протягом трьох робочих днів з дня її надходження розглянути її та прийняти рішення про відкриття виконавчого провадження або про відмову у відкритті виконавчого провадження.

Ось ще один шаблон заяви про відкриття виконавчого провадження відповідно до законодавства України:

Державному виконавцю


від ________________________ ЗАЯВА про відкриття виконавчого провадження Прошу відкрити виконавче провадження на підставі виконавчого документа – _(зазначити назву, номер, дату прийняття)__, виданого (назва суду), згідно з яким боржник (ПІБ фізичної особи або найменування юридичної особи) повинен на мою користь __(зазначити зміст рішення – сплатити борг, виконати певні дії тощо). Станом на ___ (дата подання заяви) боржником не виконані такі вимоги: _____(зазначити, що саме не виконано)****__. На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 3, 5, 19 Закону України “Про виконавче провадження”, ПРОШУ:

 1. Відкрити виконавче провадження щодо примусового виконання рішення (назва суду) у справі No__ від (дата).
 2. Зобов’язати боржника (ПІБ фізичної особи, найменування юридичної особи) виконати рішення (назва суду) у справі No__ від (дата) та стягнути з боржника на мою користь судові витрати у розмірі ____ грн. Додатки:
 3. Копія заяви про відкриття виконавчого провадження на __ арк.
 4. Оригінал виконавчого документа на __ арк.
 5. Квитанція про сплату авансового внеску на __ арк. Дата Підпис

Отже, заява повинна містити відомості про стягувача та боржника, реквізити виконавчого документа, зміст невиконаних вимог, вимоги до державного виконавця, перелік доданих документів, дату і підпис.

Завантажити шаблон документа ворд з прикладом заповнення

Скачати на комп’ютер без реєстрації заповнений українською приклад у форматі док (.doc)

Вам потрібен інший зразок? Оберіть онлайн необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: