Заява про розлучення

Заява про розлучення

Заява про розлучення в Україні є офіційним документом, який подається однією або обома сторонами шлюбу до суду або органу РАЦС (Реєстрація актів цивільного стану) з метою розірвання шлюбу. Цей документ є ключовим елементом у процесі розлучення, адже він ініціює офіційну процедуру розірвання шлюбних зв’язків.

Існують різні види або форми заяви про розлучення, залежно від обставин. Якщо розлучення відбувається за взаємною згодою подружжя та у них немає неповнолітніх дітей, процедура може бути спрощена і здійснюється через РАЦС. В іншому випадку, коли є неповнолітні діти або одна зі сторін не згодна на розлучення, заява подається до суду.

До заяви про розлучення висуваються певні вимоги. Вона має містити повні персональні дані подружжя, інформацію про тривалість шлюбу, наявність спільних дітей, а також майнові та інші вимоги, якщо такі є. Якщо заява подається до суду, необхідно також вказати підстави для розлучення.

Сторонами в документі виступають чоловік та жінка, які перебувають у шлюбі. У випадку, коли заява подається однією стороною, важливо вказати, що інша сторона була повідомлена про намір розірвати шлюб.

Вимоги до оформлення заяви про розлучення включають її написання відповідно до встановлених правил та вимог. Заява має бути чіткою, структурованою та містити всі необхідні реквізити.

Заяву про розлучення може скласти сама сторона або її представник (наприклад, адвокат). Важливо, щоб документ був складений правильно та відповідав всім юридичним нормам і вимогам, оскільки будь-які помилки або недоліки можуть спричинити відхилення заяви або затримку у процедурі розлучення.

Оформлення та подача заяви про розлучення є важливим кроком, який вимагає уважності та розуміння юридичних процедур. В багатьох випадках рекомендується звернутися за професійною юридичною допомогою, щоб забезпечити правильність та ефективність процесу розлучення.

Приклади

ЗАЯВА

про розірвання шлюбу

Я, [ПІБ], [дата народження], [паспортні дані], та [ПІБ], [дата народження], [паспортні дані], перебуваємо у шлюбі з [дата].

**Від шлюбу маємо [кількість] неповнолітніх дітей:

  • [ПІБ], [дата народження];
  • [ПІБ], [дата народження].**

Вважаємо, що подальше спільне життя та збереження шлюбу є неможливими.

Просимо суд розірвати наш шлюб.

Дата [Підпис] [Підпис]

Законодавчі акти України, які регулюють заяву про розлучення:

  • Сімейний кодекс України (СК України)

Особливості заяви про розлучення

Заява про розлучення – це письмова заява одного з подружжя до суду про розірвання шлюбу. Заява може бути подана до суду як за місцем проживання одного з подружжя, так і за місцем реєстрації шлюбу.

Заява про розлучення повинна містити такі відомості:

  • Прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, паспортні дані подружжя;
  • Дату реєстрації шлюбу;
  • відомості про дітей, які є спільними для подружжя;
  • обґрунтування необхідності розірвання шлюбу.

Заява про розлучення повинна бути підписана особисто кожним із подружжя.

У разі наявності спільних дітей, які не досягли повноліття, у заяві про розірвання шлюбу необхідно зазначити, з ким із подружжя будуть проживати діти після розірвання шлюбу, а також про порядок участі другого з подружжя в їх вихованні та участі у витратах на їх утримання.

У разі наявності спору про те, з ким із подружжя будуть проживати діти після розірвання шлюбу, а також про порядок участі другого з подружжя в їх вихованні та участі у витратах на їх утримання, суд вирішує ці питання ухвалою, яка є складовою частиною рішення суду про розірвання шлюбу.

Приклади заповнення заяви про розлучення:

Приклад 1

Я, Іванов Іван Іванович, [дата народження], [паспортні дані], та Іванова Марія Петрівна, [дата народження], [паспортні дані], перебуваємо у шлюбі з 10.01.2000 року.

Від шлюбу маємо доньку Іванову Анну Іванівну, [дата народження].

Вважаємо, що подальше спільне життя та збереження шлюбу є неможливими, оскільки між нами зникли шлюбні відносини.

Просимо суд розірвати наш шлюб.

Дата [Підпис] [Підпис]

Приклад 2

Підпишіться на наш Телеграм. Там ви знайдете анонси нових матеріалів та приємні бонуси

Я, Петров Петро Петрович, [дата народження], [паспортні дані], та Петренко Ганна Петрівна, [дата народження], [паспортні дані], перебуваємо у шлюбі з 10.01.2010 року.

Від шлюбу маємо сина Петрова Петра Петровича, [дата народження].

Вважаємо, що подальше спільне життя та збереження шлюбу є неможливими, оскільки між нами виникли непримиренні розбіжності, які неможливо подолати.

Просимо суд розірвати наш шлюб.

Дата [Підпис]

Ось шаблон заяви про розлучення відповідно до сімейного законодавства України:

Голові _____________ районного суду
Позивач: ___________ (ПІБ)
Відповідач: __________ (ПІБ)
ЗАЯВА
про розірвання шлюбу
Просимо розірвати шлюб, укладений “__” ________ ____ року в _______________, зареєстрований актовим записом No____ від “__” ________ ____ року, між мною, ____________ (ПІБ позивача), та моєю дружиною/моїм чоловіком _____________ (ПІБ відповідача), на підставі ст. 105 Сімейного кодексу України.
Підставою для розірвання шлюбу є те, що подружнє життя між нами припинилося ____________ (вказати дату) внаслідок ___________ (вказати причини, що призвели до припинення сімейних відносин, наприклад, сварки, побутові негаразди, неможливість налагодити комунікацію тощо).
Ми не маємо спільних неповнолітніх дітей/ми маємо спільних неповнолітніх дітей:
1) ____ (ПІБ, дата народження)
2) ____ (ПІБ, дата народження)
Просимо вирішити питання щодо місця проживання та утримання дітей.
Інших спірних питань між нами не існує.
Додатки:
1. Копія свідоцтва про шлюб
2. Копія паспорта позивача
3. Копія паспорта відповідача
4. Квитанція про сплату судового збору

Дата

Підпис позивача

Ось приклад шаблону Заяви про розлучення, який відповідає загальним вимогам законодавства України. Важливо зазначити, що він може вимагати додаткових адаптацій залежно від конкретних обставин вашого випадку, та рекомендується звернутися до кваліфікованого юриста для точного оформлення.


ЗАЯВА ПРО РОЗЛУЧЕННЯ

До [назва суду/органу РАЦС, адреса]

Від [ПІБ заявника, повна адреса, контактний номер телефону]

ЗАЯВА

про розірвання шлюбу

Я, [ПІБ заявника], народжений(а) [дата народження], проживаючий(а) за адресою [адреса проживання], на підставі статті 110 Сімейного кодексу України, подаю заяву про розірвання шлюбу з моїм чоловіком/дружиною [ПІБ другої сторони], народженим(ою) [дата народження], проживаючим(ою) за адресою [адреса проживання].

Ми одружилися [дата шлюбу] в [місце реєстрації шлюбу]. Наш шлюб зареєстровано в [назва органу РАЦС, де було зареєстровано шлюб].

За час нашого шлюбу ми [вкажіть наявність або відсутність дітей, їх ПІБ та вік].

[Причини бажання розірвати шлюб].

[Майнові вимоги та інші питання, якщо вони є].

На підставі вищевказаного та відповідно до статті 110 Сімейного кодексу України, прошу розірвати шлюб між мною та [ПІБ другої сторони].

Додатки:

  1. Копія свідоцтва про шлюб.
  2. [Інші необхідні документи].

Дата ___________ Підпис ___________


Цей шаблон слугує як загальний зразок і може варіюватися залежно від конкретних обставин. Наприклад, якщо розлучення відбувається через суд, може знадобитися більш детальний опис обставин, що призвели до рішення розлучитися, а також детальне викладення майнових вимог або питань, пов’язаних з дітьми. Важливо звернутися за правовою допомогою для забезпечення відповідності всім юридичним вимогам.

Ось ще один приклад заповненої заяви:

Голові Шевченківського районного суду м. Києва
Позивач: Іваненко Іван Іванович
Відповідач: Іваненко Марія Петрівна
ЗАЯВА
про розірвання шлюбу
Просимо розірвати шлюб, укладений “14” травня 2015 року в Шевченківському районному відділі РАЦС у м. Києві, зареєстрований актовим записом No1856 від “14” травня 2015 року, між мною, Іваненком Іваном Івановичем, та моєю дружиною Іваненко Марією Петрівною, на підставі ст. 105 Сімейного кодексу України.
Підставою для розірвання шлюбу є те, що подружнє життя між нами припинилося 1 червня 2022 року внаслідок постійних сварок і непорозумінь, які призвели до фактичного припинення шлюбних відносин.
Ми маємо спільну неповнолітню дитину:
1) Іваненко Максим Іванович, 10.05.2016 р.н.
Просимо залишити сина проживати з матір’ю. Питання аліментів не вирішено, прошу розглянути це питання.
Інших спірних питань між нами не існує.
Додатки:
1. Копія свідоцтва про шлюб
2. Копія паспорта позивача
3. Копія паспорта відповідача
4. Квитанція про сплату судового збору

01.08.2022 р. Іваненко І.І.

Ось основні рекомендації щодо складання заяви про розлучення. Сподіваюся, наданий мною шаблон та приклад допоможуть вам у підготовці документів. У разі додаткових запитань – буду радий допомогти.

Завантажити шаблон ворд з прикладом заповнення

Скачати без реєстрації заповнений приклад у форматі док (.doc)

Вам потрібен інший зразок? Оберіть онлайн необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: