Заява про поновлення на роботу

Заява про поновлення на роботу

Заява про поновлення на роботі є документом, який подається працівником у випадках, коли він або вона бажає бути поновленим на попередньому місці роботи після незаконного звільнення або в інших випадках, передбачених законодавством України. Цей документ має велике значення в трудових відносинах, оскільки він є офіційним засобом захисту прав працівника в ситуаціях, коли його права були порушені.

Основними видами або формами заяви про поновлення на роботі є стандартна письмова заява або заява, що складається за допомогою юриста або юридичної служби. Стандартна форма зазвичай містить основну інформацію про працівника та обставини його звільнення, тоді як більш деталізована заява, підготовлена юристом, може включати конкретні юридичні аргументи та посилання на законодавство.

Цей документ потрібен для офіційного повідомлення роботодавця про намір працівника бути поновленим на роботі та для використання в судовому порядку у випадку оскарження звільнення. Заява про поновлення на роботі є важливим елементом у процесі захисту трудових прав працівника.

До заяви висуваються вимоги щодо змісту та форми. Вона повинна містити достовірні дані про працівника, включаючи ім’я, посаду, дати роботи, обставини та причини звільнення, а також зазначення причин, чому звільнення вважається незаконним. Також важливо додати посилання на конкретні статті трудового законодавства, які, на думку працівника, були порушені.

Заяву про поновлення на роботі складають у ситуаціях, коли працівник вважає своє звільнення незаконним або несправедливим, наприклад, в разі звільнення без належного підстави або порушення процедури звільнення. Основною стороною в документі є працівник, що подає заяву. У документі можуть бути також зазначені свідки або інші особи, які можуть підтвердити обставини справи.

Вимоги до оформлення заяви включають чітке та зрозуміле формулювання, відсутність правописних помилок, виклад фактів у хронологічному порядку та наявність всіх необхідних персональних даних. Заява повинна бути підписана працівником і може бути подана особисто або через представника.

Заяву про поновлення на роботі може скласти сам працівник або з його доручення – юрист чи юридичний консультант. У випадку складення заяви фахівцем, вона зазвичай містить більш детальний юридичний аналіз ситуації та посилання на конкретні норми законодавства. Після складання, заява подається роботодавцю або відповідний орган для подальшого розгляду.

Приклади

Ось прикладний шаблон “Заяви про поновлення на роботу” з вказівкою відповідних законів України. Цей шаблон слід адаптувати з урахуванням конкретних обставин та вимог трудового законодавства.


ЗАЯВА ПРО ПОНОВЛЕННЯ НА РОБОТІ

До [назва підприємства або організації] Генерального директора [або інша посада] [П.І.Б. керівника підприємства]

Від [П.І.Б. заявника] Адреса проживання: [адреса] Телефон: [номер телефону]


Текст заяви:

Я, [П.І.Б. заявника], звертаюся з проханням про поновлення мене на роботі на попередній посаді [вкажіть назву посади], з якої я був звільнений [дата звільнення].

Моє звільнення відбулося під час [короткий опис обставин звільнення]. На мій погляд, звільнення було проведено з порушенням вимог статті [вкажіть відповідну статтю] Кодексу законів про працю України, що стосується [короткий опис порушення, наприклад, процедури звільнення, дискримінації тощо].

На підставі зазначених вище фактів та відповідно до статті [вкажіть відповідну статтю] Кодексу законів про працю України, я прошу поновити мене на попередній посаді та виплатити компенсацію за час вимушеного прогулу.

Додаю копії документів, які підтверджують мої слова [перелік документів, наприклад, копія наказу про звільнення, довідки тощо].

Дата: [дата заповнення] Підпис: _______________ [Підпис заявника]


Приклад заповнення:

Я, Іванов Іван Іванович, звертаюся з проханням про поновлення мене на роботі на попередній посаді бухгалтера, з якої я був звільнений 15 квітня 2024 року…

Дата: 18 січня 2024 року Підпис: _______________ (Іванов І.І.)


Перед поданням заяви рекомендується уважно перевірити всі законодавчі норми та зібрати необхідні докази. Важливо враховувати, що кожен випадок звільнення є індивідуальним, і може вимагати консультації з юристом.

Заява про поновлення на роботі

[Найменування підприємства]

[Код ЄДРПОУ підприємства]

[Дата]

[Прізвище, ім’я, по батькові]

[Посада]

Підпишіться на наш Телеграм. Там ви знайдете анонси нових матеріалів та приємні бонуси

Шановний [прізвище, ім’я, по батькові]!

Я, [прізвище, ім’я, по батькові], [дата народження] року народження, працював(ла) на Вашому підприємстві на посаді [назва посади] з [дата] по [дата].

Звільнений(на) я був(ла) з посади [назва посади] наказом [номер наказу] від [дата] за [підстава звільнення].

Вважаю, що моє звільнення є незаконним та необґрунтованим, оскільки [зазначити підстави для поновлення на роботі].

На підставі викладеного, прошу Вас поновити мене на роботі на посаді [назва посади] з [дата].

З повагою,

[Підпис] [Прізвище, ім’я, по батькові]

Приклади заповнення

Вказується інформація про працівника:

  • прізвище, ім’я, по батькові працівника;
  • дата народження працівника;
  • посада працівника;
  • дата працевлаштування працівника;
  • дата звільнення працівника.

Вказується інформація про підстави для поновлення на роботі:

  • незаконність звільнення;
  • необґрунтованість звільнення;
  • інші підстави.

До заяви додаються наступні документи:

  • копія наказу про звільнення;
  • інші документи, які підтверджують право на поновлення на роботі.

Відповідно до статті 235 Кодексу законів про працю України, працівник має право на поновлення на роботі у разі незаконного звільнення, а також у разі незаконного переведення на іншу роботу або скорочення.

Працівник має право на поновлення на роботі незалежно від того, чи працював він (вона) на іншому підприємстві з дня звільнення.

Рішення про поновлення на роботі працівника приймається власником або уповноваженим ним органом за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілкового представника), членом якої є працівник, у місячний строк з дня подачі заяви.

У разі відмови у поновленні на роботі працівник має право оскаржити таке рішення в суді.

Ось ще приклад Заяви про поновлення на роботі відповідно до Кодексу законів про працю України:

Директору ТОВ “Промінь” Іваненку І.І. від Петренка Петра Петровича, що проживає за адресою: м. Київ, вул. Шевченка, буд. 5, кв. 1

ЗАЯВА про поновлення на роботі

10 січня 2023 року наказом No 5-ОC я був звільнений з посади менеджера з продажу у зв’язку з скороченням штату.

Вважаю своє звільнення незаконним, оскільки воно порушує вимоги чинного законодавства про працю. Зокрема, при звільненні була порушена черговість, встановлена ст. 42 КЗпП України.

На підставі ст. 235 КЗпП України прошу поновити мене на посаді менеджера з продажу в ТОВ “Промінь” та стягнути середній заробіток за час вимушеного прогулу.

До заяви додаю копію наказу про звільнення від 10.01.2023 р. No 5-ОС.

Дата

Підпис

Петренко П.П.

Завантажити шаблон документа ворд з прикладом заповнення

Скачати на комп’ютер без реєстрації заповнений українською приклад у форматі док (.doc)

Вам потрібен інший зразок? Оберіть онлайн необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: