Заява про перенесення відпустки

Заява про перенесення відпустки

Заява про перенесення відпустки є документом, який використовується працівником для офіційного звернення до роботодавця з проханням змінити заплановані дати своєї відпустки. Цей документ має велике значення у врегулюванні трудових відносин, оскільки він дозволяє формалізувати бажання працівника щодо зміни періоду відпочинку та дає роботодавцю можливість врахувати це побажання при плануванні робочого процесу.

Зазвичай, заява про перенесення відпустки має просту форму, в якій працівник вказує свої особисті дані (ПІБ, посаду, відділ), дані про заплановану відпустку (заплановані дати) та пропонує нові дати для відпустки. Також в заяві може бути зазначена причина перенесення відпустки, наприклад, особисті обставини, виробнича необхідність або інші мотиви.

Цей документ важливий для обох сторін трудового процесу. З одного боку, працівник має можливість більш гнучко підійти до планування свого відпочинку, з іншого – роботодавець може ефективніше організувати роботу відділу чи організації, знаючи про зміни в графіку відпусток своїх працівників.

Вимоги до оформлення заяви про перенесення відпустки зазвичай стандартні: заява має бути написана від руки або на комп’ютері, містити всю необхідну інформацію, бути підписаною працівником та засвідченою датою подання. Після подання заяви роботодавець розглядає її та приймає рішення, виходячи з можливостей та потреб організації.

Зазвичай заяву складає сам працівник, який бажає перенести свою відпустку. Сторонами в цьому документі є працівник (як ініціатор заяви) та роботодавець (або його представник, наприклад, керівник відділу кадрів або безпосередній керівник працівника), який приймає рішення про можливість перенесення відпустки.

Важливо, що будь-які зміни в графіку відпусток мають бути узгоджені з роботодавцем і не порушувати встановлені законодавством України норми та правила щодо надання відпусток.

Приклади

Шаблон Заяви про перенесення відпустки

[Повне найменування організації]

[Адреса організації]

[ПІБ та посада керівника організації]

Від [ПІБ працівника]

[Посада працівника]

[Контактний номер телефону]

[Дата]

Заява про перенесення відпустки

Шановний(-а) [Ім’я керівника],

Я, [ПІБ працівника], звертаюся до Вас із проханням про перенесення моєї запланованої відпустки, яка була призначена на період з [початкова дата відпустки] по [кінцева дата відпустки], на новий термін з [нова початкова дата відпустки] по [нова кінцева дата відпустки].

Причиною перенесення відпустки є [коротке обґрунтування причини, наприклад, особисті обставини, виробничі потреби тощо].

Я розумію важливість планування робочого процесу та зобов’язуюся виконати всі свої обов’язки до нового періоду відпустки.

З повагою,

[Підпис]

[ПІБ працівника]


Цей шаблон є базовим і може бути адаптований відповідно до конкретних умов і вимог. При його заповненні слід враховувати вимоги Трудового кодексу України та інших законодавчих актів, які регулюють надання відпусток. Важливо, щоб всі дані були точними і повними, а документ був належним чином засвідчений відповідними підписами.

ЗАЯВА

про перенесення відпустки

[Найменування організації]

[Дата]

Шановний [Прізвище, ім’я, по батькові керівника організації]!

Підпишіться на наш Телеграм. Там ви знайдете анонси нових матеріалів та приємні бонуси

Прошу перенести мою щорічну відпустку, яка була призначена на [дата початку] по [дата закінчення], на період з [дата початку] по [дата закінчення].

Вважаю, що перенесення відпустки є необхідним у зв’язку з [вказати причину перенесення].

Додатково до заяви додаю:

  • листок непрацездатності;
  • інші документи, які підтверджують причину перенесення.

З повагою, [Прізвище, ім’я, по батькові працівника] [Посада працівника]

[Приклади заповнення]

Вказується найменування організації, до якої подається заява.

Вказується дата складання заяви.

Вказується прізвище, ім’я, по батькові працівника, який подає заяву.

Вказується посада працівника, який подає заяву.

Вказується дата початку та закінчення відпустки, яка була призначена.

Вказується дата початку та закінчення відпустки, на яку просить перенести працівник.

Вказується причина перенесення відпустки.

До заяви додаються документи, які підтверджують причину перенесення відпустки.

Закон України “Про відпустки” визначає, що працівник має право на щорічну відпустку тривалістю не менше 24 календарних днів.

Відпустка надається працівнику згідно з графіком відпусток, який затверджується роботодавцем.

Працівник має право перенести відпустку на інший період за умови, що це не порушить права інших працівників.

Перенесення відпустки має бути погоджено з роботодавцем.

Приклади підстав для перенесення відпустки:

  • тимчасова непрацездатність працівника;
  • необхідність виконання працівником державних обов’язків;
  • інші причини, які обумовлені інтересами працівника або роботодавця.

Ось ще приклад Заяви про перенесення відпустки відповідно до Кодексу законів про працю України:

Директору ТОВ “Промінь” Іваненку І.І.

від головного бухгалтера Сидоренко Марії Петрівни

ЗАЯВА Про перенесення відпустки

Прошу перенести мою щорічну основну відпустку тривалістю 28 календарних днів, заплановану з 10 січня 2023 року, на літній період – з 10 червня по 7 липня 2023 року.

Причиною перенесення є виробнича необхідність пов’язана з проведенням річної інвентаризації та підготовкою фінансової звітності компанії.

Прошу видати наказ про перенесення строків надання відпустки відповідно до ст. 11 Закону України “Про відпустки”.

Додаток:

  1. Копія графіка відпусток на 2023 рік.

Дата Сидоренко М.П.

Завантажити шаблон документа ворд з прикладом заповнення

Скачати на комп’ютер без реєстрації заповнений українською приклад у форматі док (.doc)

Вам потрібен інший зразок? Оберіть онлайн необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: