Заява про компенсацію невикористаної відпустки

Заява про компенсацію невикористаної відпустки

Заява про компенсацію невикористаної відпустки є важливим документом у трудових відносинах в Україні, який дозволяє працівникам отримати фінансову компенсацію за відпустку, яку вони не використали. Цей документ надається працівником і адресується роботодавцю з метою вирішення питання про компенсацію за невикористану відпустку.

Документ складається у випадках, коли працівник з якоїсь причини не може або не хоче використовувати своє право на щорічну відпустку та виражає бажання отримати за неї грошову компенсацію. Це може статися у випадку звільнення працівника або в інших ситуаціях, коли використання відпустки неможливе чи недоцільне.

Зазвичай заява про компенсацію невикористаної відпустки не має єдиної форми або шаблону, але має відповідати загальним вимогам до ділових документів. Вона має містити повні особисті дані працівника (П.І.Б., посаду), назву та адресу організації, чітке формулювання прохання про компенсацію, зазначення періоду невикористаної відпустки, дату заяви та підпис працівника.

Цей документ є необхідним для офіційного врегулювання питань, пов’язаних з відпусткою і її компенсацією, відповідно до трудового законодавства. Він дає можливість працівнику звернутися з законним запитом про компенсацію та надає роботодавцеві підставу для проведення відповідних розрахунків.

У цьому документі виступають дві сторони: працівник, який подає заяву, та роботодавець, до якого ця заява адресована. Відповідальність за складання заяви лежить на працівнику, який повинен чітко та об’єктивно викласти свої вимоги і обставини, що спонукали до подання такої заяви.

Оформлення заяви має відповідати стандартам ділового листування. Документ повинен бути написаний на аркуші паперу формату А4, містити всю необхідну інформацію, бути підписаним працівником і відповідати правилам оформлення офіційних документів. Після складання, заява подається на розгляд роботодавцю, який повинен розглянути її та прийняти рішення про компенсацію відповідно до чинного законодавства.

Цей документ відіграє важливу роль у забезпеченні прав працівників та дотриманні трудових норм, дозволяючи роботодавцю та працівнику вирішувати питання компенсації за невикористану відпустку в рамках чинного законодавства.

Приклади

Ось приклад шаблону заяви про компенсацію невикористаної відпустки, який відповідає вимогам трудового законодавства України:


На фірмовому бланку підприємства/організації
[Назва підприємства/організації]
[Адреса підприємства/організації]

Заява
про компенсацію невикористаної відпустки

Дата: [дата подання заяви]

Я, [П.І.Б. працівника], обіймаючи посаду [назва посади], на підставі статей 24 та 80 Кодексу законів про працю України, звертаюся з проханням про виплату компенсації за невикористану щорічну відпустку за [вказати період].

Враховуючи, що я не зміг(ла) використати своє право на щорічну відпустку з причин [вказати причини, наприклад, високого обсягу роботи, особистих обставин тощо], прошу здійснити виплату грошової компенсації за вказаний період.

Заздалегідь дякую за розуміння та своєчасне вирішення цього питання.

З повагою,
[Підпис працівника]
[П.І.Б. працівника]


Приклад заповнення:

На заголовок підприємства/організації
ТОВ “Прогрес”
м. Київ, вул. Лісова, 12

Заява
про компенсацію невикористаної відпустки

Дата: 15 червня 2024 р.

Я, Лисенко Андрій Володимирович, обіймаючи посаду маркетолога, на підставі статей 24 та 80 Кодексу законів про працю України, звертаюся з проханням про виплату компенсації за невикористану щорічну відпустку за 2023 рік.

У зв’язку з нагальною необхідністю завершення ряду важливих проектів, я не зміг скористатися своїм правом на щорічну відпустку у встановлений термін. Тому, прошу здійснити виплату грошової компенсації за вказаний період.

Заздалегідь дякую за розуміння та своєчасне вирішення цього питання.

З повагою,
[підпис]
Лисенко Андрій Володимирович

ЗАЯВА

про компенсацію невикористаної відпустки

[найменування підприємства]

[прізвище, ім’я, по батькові працівника]

[посада]

[дата]

Прошу надати мені компенсацію за [кількість] календарних днів невикористаної щорічної основної відпустки за робочий рік з [дата] по [дата].

[підпис]

[прізвище, ініціали]

Приклади заповнення

В пункті 1. вказується найменування підприємства, на яке подається заява.

В пункті 2. вказується прізвище, ім’я, по батькові працівника, який/яка подає заяву.

Підпишіться на наш Телеграм. Там ви знайдете анонси нових матеріалів та приємні бонуси

В пункті 3. вказується посада працівника, який/яка подає заяву.

В пункті 4. вказується кількість календарних днів невикористаної відпустки, яку працівник просить компенсувати.

В пункті 5. вказується дата початку робочого року, за який працівник просить компенсувати відпустку.

В пункті 6. вказується дата закінчення робочого року, за який працівник просить компенсувати відпустку.

Цей шаблон Заяви про компенсацію невикористаної відпустки може бути використаний як основа для розробки Заяви конкретного працівника. При цьому, необхідно враховувати всі вимоги законодавства України, а також конкретні обставини справи.

Законами України, які регулюють порядок компенсації невикористаної відпустки, є:

 • Кодекс законів про працю України;
 • Закон України від 15 грудня 1999 року № 1078-XIV «Про відпустки».

Згідно з цими законами, працівник має право на отримання компенсації за невикористану відпустку при звільненні або за його бажанням.

Компенсація за невикористану відпустку при звільненні виплачується у день звільнення працівника.

Компенсація за невикористану відпустку за бажанням працівника виплачується роботодавцем не пізніше ніж за 5 днів з дня подачі працівником заяви про її виплату.

Заява про компенсацію невикористаної відпустки подається працівником до роботодавця не пізніше ніж за 2 тижні до дня звільнення або не пізніше ніж за 5 днів з дня подачі заяви про її виплату.

Заява про компенсацію невикористаної відпустки розглядається роботодавцем.

У разі задоволення заяви роботодавець видає наказ про виплату компенсації за невикористану відпустку.

Додаткові приклади заповнення:

В пункті 4. можна вказати конкретну кількість календарних днів невикористаної відпустки, наприклад:

 • 14 днів;
 • 21 день;
 • 28 днів.

В пункті 5. можна вказати конкретну дату початку робочого року, за який працівник просить компенсувати відпустку, наприклад:

 • з 1 січня 2023 року;
 • з 1 липня 2023 року;
 • з 1 листопада 2023 року.

В пункті 6. можна вказати конкретну дату закінчення робочого року, за який працівник просить компенсувати відпустку, наприклад:

 • по 31 грудня 2023 року;
 • по 30 червня 2024 року;
 • по 28 жовтня 2024 року.

У заяві можна вказати додаткові відомості, наприклад:

 • бажання отримати компенсацію за невикористану відпустку за готівку або на картку;
 • бажання отримати компенсацію за невикористану відпустку в певний день.

Ось ще шаблон Заяви про компенсацію невикористаної відпустки з посиланням на відповідні закони України та прикладом заповнення:

Директору Назва організації
ПІБ

ПІБ працівника Посада

ЗАЯВА

У зв’язку зі звільненням з посади (назва посади) за власним бажанням/з інших підстав (вказати) прошу виплатити мені грошову компенсацію за __ календарних днів невикористаної щорічної відпустки відповідно до статті 24 Закону України «Про відпустки».

” ________ 20 року

Підпис

ПІБ

Приклад заповнення:

Директору ТОВ “Промінь” Іванову І.І.

Петренко П.П. Менеджер з продажу

ЗАЯВА

У зв’язку зі звільненням з посади менеджера з продажу за власним бажанням прошу виплатити мені грошову компенсацію за 10 календарних днів невикористаної щорічної відпустки відповідно до статті 24 Закону України «Про відпустки».

“25” січня 2024 року

Підпис

Петренко П.П.

Завантажити шаблон документа ворд з прикладом заповнення

Скачати на комп’ютер без реєстрації заповнений українською приклад у форматі док (.doc)

Вам потрібен інший зразок? Оберіть онлайн необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: