Заява працівника про оплату роботи у вихідний день

Заява працівника про оплату роботи у вихідний день

Заява працівника про оплату роботи у вихідний день є документом, який має значний вплив на трудові відносини в Україні. Цей документ складається працівником з метою офіційно заявити про своє право на отримання винагороди за роботу, виконану у вихідні дні, як це передбачено трудовим законодавством країни.

Важливість цього документа полягає в тому, що він є підтвердженням факту виконання роботи у дні, які згідно з графіком мали б бути вихідними, і вимогою до роботодавця належним чином оплатити таку роботу. Законодавство України гарантує працівникам підвищену оплату за роботу у вихідні та святкові дні.

Щодо видів та форм цієї заяви, вона зазвичай має вільну форму, але повинна відповідати загальним правилам ділової кореспонденції. Заява має містити назву документа, дані про працівника (П.І.Б., посаду), назву та адресу підприємства, а також зміст запиту з вказівкою конкретних дат, коли було виконано роботу, та вимогою про її оплату.

Заява подається з метою офіційного врегулювання питання оплати праці за роботу у вихідні дні. Вона може бути складена у випадках, коли така робота була виконана без попереднього узгодження з роботодавцем або коли узгодження було, але виникли питання щодо обсягу або розміру оплати.

В заяві виступають дві сторони: працівник, який заявляє про своє право на оплату, та роботодавець, до якого цей запит адресовано. Відповідальність за складання заяви лежить на працівнику, який повинен чітко та об’єктивно викласти факти та обставини роботи у вихідний день.

Оформлення заяви має відповідати стандартам ділової кореспонденції: вона має бути написана на аркуші паперу формату А4, містити всю необхідну інформацію, бути підписана працівником і має дотримуватися чіткості та лаконічності викладу.

Після складання, заява подається роботодавцю, який повинен розглянути її та прийняти рішення щодо оплати роботи згідно з чинним законодавством. Цей документ відіграє важливу роль у забезпеченні прав працівників та дотриманні трудових норм.

Приклади

Ось шаблон заяви працівника про оплату роботи у вихідний день з урахуванням норм трудового законодавства України:


[Назва підприємства/організації]
[Адреса підприємства/організації]

Заява
про оплату роботи у вихідний день

Дата: [дата подання заяви]

Я, [П.І.Б. працівника], обіймаючи посаду [назва посади], на підставі статей 71, 72 Кодексу законів про працю України, прошу оплатити мою роботу, виконану у вихідний день, а саме [конкретна дата/дати роботи у вихідні].

Зазначені дні були відпрацьовані мною згідно з [вказати причину, наприклад, необхідністю завершення термінового завдання, дорученням керівництва та ін.], але без належної оплати, як це передбачено чинним законодавством.

Прошу провести розрахунок та здійснити оплату моєї роботи за вказані дні відповідно до положень трудового законодавства про оплату праці у вихідні дні.

Заздалегідь дякую за увагу до моєї заяви та своєчасне вирішення цього питання.

З повагою,
[Підпис працівника]
[П.І.Б. працівника]


Приклад заповнення:

На фірмовому бланку підприємства/організації
ТОВ “Промінь”
м. Львів, вул. Сихівська, 12

Заява
про оплату роботи у вихідний день

Дата: 20 квітня 2024 р.

Я, Бойко Віталій Миколайович, обіймаючи посаду інженера-програміста, на підставі статей 71, 72 Кодексу законів про працю України, прошу оплатити мою роботу, виконану у вихідні дні 15 і 16 квітня 2024 року.

Ці дні були відпрацьовані мною для завершення термінового проекту за дорученням керівництва, але оплата за ці дні не була здійснена.

Прошу провести розрахунок та здійснити оплату моєї роботи за вказані дні відповідно до положень трудового законодавства про оплату праці у вихідні дні.

Заздалегідь дякую за увагу до моєї заяви та своєчасне вирішення цього питання.

З повагою,
[підпис]
Бойко Віталій Миколайович


Цей шаблон є базовим прикладом, який може бути адаптований до конкретних умов роботи та вимог організації.

ЗАЯВА

про оплату роботи у вихідний день

[найменування підприємства]

[прізвище, ім’я, по батькові працівника]

[посада]

[дата]

Прошу оплатити мені роботу у вихідний день [дата] з розрахунку [ставка] за годину.

[підпис]

[прізвище, ініціали]

Приклади заповнення

Підпишіться на наш Телеграм. Там ви знайдете анонси нових матеріалів та приємні бонуси

В пункті 1. вказується найменування підприємства, на яке подається заява.

В пункті 2. вказується прізвище, ім’я, по батькові працівника, який/яка подає заяву.

В пункті 3. вказується посада працівника, який/яка подає заяву.

В пункті 4. вказується дата, у яку працівник працював у вихідний день.

В пункті 5. вказується ставка за годину, за якою працівник просить оплатити йому роботу у вихідний день.

Цей шаблон Заяви працівника про оплату роботи у вихідний день може бути використаний як основа для розробки Заяви конкретного працівника. При цьому, необхідно враховувати всі вимоги законодавства України, а також конкретні обставини справи.

Законами України, які регулюють порядок оплати роботи у вихідний день, є:

  • Кодекс законів про працю України;
  • Закон України від 15 грудня 1999 року № 1078-XIV «Про відпустки».

Згідно з цими законами, робота у вихідний день оплачується за подвійною ставкою заробітної плати.

Заява про оплату роботи у вихідний день подається працівником до роботодавця не пізніше ніж за 5 календарних днів після закінчення роботи у вихідний день.

Заява про оплату роботи у вихідний день розглядається роботодавцем.

У разі задоволення заяви роботодавець видає наказ про оплату роботи у вихідний день.

Додаткові приклади заповнення:

В пункті 4. можна вказати конкретну дату, у яку працівник працював у вихідний день, наприклад:

  • 10 січня 2024 року;
  • 1 серпня 2024 року;
  • 1 листопада 2024 року.

В пункті 5. можна вказати конкретну ставку за годину, за якою працівник просить оплатити йому роботу у вихідний день, наприклад:

  • 300 гривень за годину;
  • 250 гривень за годину;
  • 200 гривень за годину.

У заяві можна вказати додаткові відомості, такі як:

  • причина, з якої працівник працював у вихідний день;
  • конкретна робота, яку виконував працівник у вихідний день.

Ось ще шаблон Заяви працівника про оплату роботи у вихідний день з посиланням на відповідні закони України та прикладом заповнення:

Директору Назва організації ПІБ

ПІБ працівника Посада

ЗАЯВА

Прошу провести оплату за роботу у вихідний день – “” ________ 20 року відповідно до статті 107 КЗпП України у подвійному розмірі.

Кількість відпрацьованих годин – __.

Ставка погодинної оплати складає ____ грн.

” ________ 20 року

Підпис

ПІБ

Приклад заповнення:

Директору ТОВ “Промінь”
Іванову І.І.

Петренко П.П. Менеджер з продажу

ЗАЯВА

Прошу провести оплату за роботу у вихідний день – “22” січня 2023 року відповідно до статті 107 КЗпП України у подвійному розмірі.

Кількість відпрацьованих годин – 8.

Ставка погодинної оплати складає 50 грн.

“23” січня 2023 року

Підпис

Петренко П.П.

Завантажити шаблон документа ворд з прикладом заповнення

Скачати на комп’ютер без реєстрації заповнений українською приклад у форматі док (.doc)

Вам потрібен інший зразок? Оберіть онлайн необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: