Заява працівника про надання іншого дня відпочинку за роботу у вихідний день

Заява працівника про надання іншого дня відпочинку за роботу у вихідний день

Заява працівника про надання іншого дня відпочинку за роботу у вихідний день є важливим документом в трудових відносинах в Україні. Цей документ має на меті забезпечити баланс між робочим часом та відпочинком працівника, що працює у неробочі дні.

Перш за все, заява є письмовим зверненням працівника до роботодавця з проханням надати інший день для відпочинку у зв’язку з тим, що працівник виконував свої трудові обов’язки у звичайно вихідний день. Законодавство України гарантує кожному працівникові право на відпочинок, тому якщо він працює у вихідні або святкові дні, йому належить альтернативний день для відпочинку.

Що стосується видів або форм цього документа, то вони можуть бути різними, але всі вони мають відповідати загальним вимогам до ділових листів. Форма заяви може бути вільною, але обов’язково має містити певні елементи: дату складання, інформацію про працівника (П.І.Б., посаду), назву і адресу підприємства, текст самої заяви з проханням про надання іншого дня відпочинку, підпис працівника.

Щодо вимог до змісту заяви, то вона повинна містити конкретний день, який працівник просить надати як відпочинковий. Також бажано вказати дату, коли було виконано роботу у вихідний день.

У цьому документі сторонами є працівник (який подає заяву) та роботодавець (компанія або організація, до якої звернена заява). Відповідальність за складання заяви лежить на працівнику, але у деяких випадках роботодавець може надати шаблон або форму заяви.

Оформлення заяви повинно бути офіційним і чітким. Заява пишеться на аркуші паперу формату А4, текст має бути зрозумілим і лаконічним, без помилок та неоднозначностей. Після складання заява подається на розгляд роботодавцю, який, своєю чергою, розглядає її та приймає рішення про задоволення або відмову у наданні іншого дня для відпочинку.

Цей документ є важливим, оскільки він не лише забезпечує право працівника на відпочинок, але й слугує підтвердженням дотримання трудового законодавства з боку роботодавця.

Приклади

ось приклад шаблону заяви працівника про надання іншого дня відпочинку за роботу у вихідний день, з включенням посилань на відповідні закони України:


[Назва підприємства/організації]
[Адреса підприємства/організації]

Заява
про надання іншого дня відпочинку
за роботу у вихідний день

Дата: [дата подання заяви]

Я, [П.І.Б. працівника], обіймаючи посаду [назва посади], відповідно до ст. 72 Кодексу законів про працю України, прошу надати мені інший день для відпочинку замість [дата, коли було працьовано у вихідний].

У зв’язку з виконанням робочих обов’язків у вихідний день [конкретна дата], прошу надати мені інший день відпочинку, а саме: [дата запропонованого дня відпочинку].

Заздалегідь дякую за розуміння та вирішення цього питання відповідно до чинного законодавства.

З повагою,
[Підпис працівника]
[П.І.Б. працівника]


Приклад заповнення:

На фірмовому бланку підприємства/організації
ТОВ “Розвиток”
м. Київ, вул. Перемоги, 10

Заява
про надання іншого дня відпочинку
за роботу у вихідний день

Дата: 15 березня 2024 р.

Я, Іваненко Анна Петрівна, обіймаючи посаду менеджера відділу продажу, відповідно до ст. 72 Кодексу законів про працю України, прошу надати мені інший день для відпочинку замість 12 березня 2024 р., коли я працювала у звичайний вихідний.

У зв’язку з виконанням робочих обов’язків 12 березня 2024 р., прошу надати мені інший день відпочинку, а саме: 19 березня 2024 р.

Заздалегідь дякую за розуміння та вирішення цього питання відповідно до чинного законодавства.

З повагою,
[підпис]
Іваненко Анна Петрівна


Цей шаблон є базовим прикладом, який може бути адаптований залежно від конкретних обставин і вимог підприємства.

ЗАЯВА

про надання іншого дня відпочинку за роботу у вихідний день

[найменування підприємства]

[прізвище, ім’я, по батькові працівника]

[посада]

[дата]

Прошу надати мені інший день відпочинку за роботу у вихідний день [дата] з [дата].

[підпис]

[прізвище, ініціали]

Приклади заповнення

Підпишіться на наш Телеграм. Там ви знайдете анонси нових матеріалів та приємні бонуси

В пункті 1. вказується найменування підприємства, на яке подається заява.

В пункті 2. вказується прізвище, ім’я, по батькові працівника, який/яка подає заяву.

В пункті 3. вказується посада працівника, який/яка подає заяву.

В пункті 4. вказується дата, у яку працівник працював у вихідний день.

В пункті 5. вказується дата, на яку працівник просить надати йому інший день відпочинку.

Цей шаблон Заяви працівника про надання іншого дня відпочинку за роботу у вихідний день може бути використаний як основа для розробки Заяви конкретного працівника. При цьому, необхідно враховувати всі вимоги законодавства України, а також конкретні обставини справи.

Законами України, які регулюють порядок надання іншого дня відпочинку за роботу у вихідний день, є:

  • Кодекс законів про працю України;
  • Закон України від 15 грудня 1999 року № 1078-XIV «Про відпустки».

Згідно з цими законами, працівнику, який працював у вихідний день, надається інший день відпочинку за його бажанням.

Заява про надання іншого дня відпочинку за роботу у вихідний день подається працівником до роботодавця не пізніше ніж за 5 календарних днів до початку відпустки.

Заява про надання іншого дня відпочинку за роботу у вихідний день розглядається роботодавцем.

У разі задоволення заяви роботодавець видає наказ про надання іншого дня відпочинку за роботу у вихідний день.

Додаткові приклади заповнення:

В пункті 4. можна вказати конкретну дату, у яку працівник працював у вихідний день, наприклад:

  • 10 січня 2024 року;
  • 1 серпня 2024 року;
  • 1 листопада 2024 року.

В пункті 5. можна вказати конкретну дату, на яку працівник просить надати йому інший день відпочинку, наприклад:

  • 17 січня 2024 року;
  • 8 серпня 2024 року;
  • 22 листопада 2024 року.

У заяві можна вказати додаткові відомості, такі як:

  • причина, з якої працівник працював у вихідний день;
  • конкретна робота, яку виконував працівник у вихідний день.

Ось ще шаблон Заяви працівника про надання іншого дня відпочинку за роботу у вихідний день з посиланням на відповідні закони України та прикладом заповнення:

Директору Назва організації ПІБ

ПІБ працівника
Посада

ЗАЯВА

Прошу надати мені інший день відпочинку відповідно до статті 72 КЗпП України як компенсацію за роботу у вихідний день – “” _________ 20 року.

Прошу надати день відпочинку “” _________ 20 року.

” ________ 20 року

Підпис

ПІБ

Приклад заповнення:

Директору ТОВ “Промінь” Іванову І.І.

Сидоров П.П. Інженер

ЗАЯВА

Прошу надати мені інший день відпочинку відповідно до статті 72 КЗпП України як компенсацію за роботу у вихідний день – “15” січня 2023 року.

Прошу надати день відпочинку “22” січня 2023 року.

“16” січня 2023 року

Підпис

Сидоров П.П.

Завантажити шаблон документа ворд з прикладом заповнення

Скачати на комп’ютер без реєстрації заповнений українською приклад у форматі док (.doc)

Вам потрібен інший зразок? Оберіть онлайн необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: