Заява на звільнення за власним бажанням у зв’язку з виходом на пенсію

Заява на звільнення за власним бажанням у зв’язку з виходом на пенсію

Заява на звільнення за власним бажанням у зв’язку з виходом на пенсію є документом, що використовується працівником для офіційного повідомлення роботодавця про своє рішення припинити трудові відносини з причини виходу на пенсію. Така заява є важливим юридичним документом, який регламентується трудовим законодавством України і забезпечує належне правове оформлення припинення трудових відносин.

Заява складається у випадках, коли працівник досягає пенсійного віку або має право на пенсію за віком чи стажем роботи. Цей документ необхідний для того, щоб офіційно повідомити роботодавця про намір працівника припинити свою трудову діяльність і перейти на пенсію. Заява слугує основою для прийняття роботодавцем відповідних організаційних та кадрових рішень.

Що стосується видів і форм цієї заяви, вона має стандартну форму ділового листа. У заяві повинна міститися інформація про працівника (П.І.Б., посаду), назва та адреса організації, текст заяви з поясненням причини звільнення (вихід на пенсію) та бажана дата звільнення, а також дата складання документа і підпис працівника.

Заява про звільнення складається працівником, коли він приймає рішення про завершення своєї трудової діяльності та вихід на пенсію. Важливо, що заява має бути подана за певний період до бажаної дати звільнення, що дає роботодавцю можливість належно підготуватися до зміни кадрового складу та оформлення всіх необхідних документів.

У заяві виступають дві сторони: працівник, який виражає бажання припинити трудові відносини, та роботодавець, до якого ця заява адресована. Процес складання заяви лежить на працівнику, який повинен чітко викласти свої наміри та причину звільнення.

Оформлення заяви має відповідати загальноприйнятим стандартам ділового листування. Заява має бути написана у вільній формі, але з дотриманням чіткості та лаконічності викладу. Після складання заява подається роботодавцю, який, своєю чергою, вживає необхідних заходів для звільнення працівника з урахуванням вимог трудового законодавства.

Цей документ є важливим етапом в процесі звільнення працівника, оскільки він забезпечує правильне і законне завершення трудових відносин, дає змогу роботодавцю належним чином підготуватися до виходу працівника на пенсію та гарантує дотримання прав працівника.

Приклади

Ось приклад шаблону заяви на звільнення за власним бажанням у зв’язку з виходом на пенсію, з урахуванням відповідних законів України:


На фірмовому бланку підприємства/організації
[Назва підприємства/організації]
[Адреса підприємства/організації]

Заява
про звільнення за власним бажанням

Дата: [дата подання заяви]

Я, [П.І.Б. працівника], обіймаючи посаду [назва посади], на підставі статті 38 Кодексу законів про працю України, прошу звільнити мене з посади за власним бажанням у зв’язку з виходом на пенсію.

Прошу звільнити мене з [дата звільнення], забезпечивши при цьому всі передбачені законодавством виплати.

Дякую за співпрацю та надані можливості протягом часу роботи в організації.

З повагою,
[Підпис працівника]
[П.І.Б. працівника]


Приклад заповнення:

На заголовок підприємства/організації
ТОВ “Горизонт”
м. Харків, вул. Наукова, 3

Заява
про звільнення за власним бажанням

Дата: 12 серпня 2024 р.

Я, Петрова Ірина Василівна, обіймаючи посаду головного бухгалтера, на підставі статті 38 Кодексу законів про працю України, прошу звільнити мене з посади за власним бажанням у зв’язку з виходом на пенсію.

Прошу звільнити мене з 1 вересня 2024 року, забезпечивши при цьому всі передбачені законодавством виплати.

Дякую за співпрацю та надані можливості протягом часу роботи в організації.

З повагою,
[підпис]
Петрова Ірина Василівна


Цей шаблон є базовим прикладом і може бути адаптований з урахуванням конкретних обставин та вимог підприємства. Важливо зазначити достатній період повідомлення про звільнення, як вимагає трудове законодавство України.

ЗАЯВА

про звільнення за власним бажанням у зв’язку з виходом на пенсію

[найменування підприємства]

[прізвище, ім’я, по батькові працівника]

[посада]

[дата]

Прошу звільнити мене за власним бажанням у зв’язку з виходом на пенсію за віком [дата виходу на пенсію].

[підпис]

[прізвище, ініціали]

Приклади заповнення

В пункті 1. вказується найменування підприємства, на яке подається заява.

Підпишіться на наш Телеграм. Там ви знайдете анонси нових матеріалів та приємні бонуси

В пункті 2. вказується прізвище, ім’я, по батькові працівника, який/яка подає заяву.

В пункті 3. вказується посада працівника, який/яка подає заяву.

В пункті 4. вказується причина звільнення. У даному випадку це вихід на пенсію за віком.

В пункті 5. вказується дата виходу на пенсію.

Цей шаблон Заяви про звільнення за власним бажанням у зв’язку з виходом на пенсію може бути використаний як основа для розробки Заяви конкретного працівника. При цьому, необхідно враховувати всі вимоги законодавства України, а також конкретні обставини справи.

Законами України, які регулюють порядок звільнення працівника за власним бажанням у зв’язку з виходом на пенсію, є:

  • Кодекс законів про працю України;
  • Закон України від 15 грудня 1999 року № 1078-XIV «Про відпустки».

Згідно з цими законами, працівник має право на звільнення за власним бажанням у будь-який час.

Працівник, який звільняється за власним бажанням у зв’язку з виходом на пенсію, повинен попередити роботодавця про своє звільнення не пізніше ніж за 2 тижні до дня звільнення.

У разі звільнення працівника за власним бажанням у зв’язку з виходом на пенсію роботодавець зобов’язаний виплатити працівнику компенсацію за 2 тижні невикористаної відпустки.

Якщо працівник не використав щорічну відпустку повністю або частково, то він має право на її надання в наступному робочому році або на отримання компенсації за невикористану відпустку при звільненні.

Заява про звільнення за власним бажанням у зв’язку з виходом на пенсію подається працівником до роботодавця не пізніше ніж за 2 тижні до дня звільнення.

Заява про звільнення за власним бажанням у зв’язку з виходом на пенсію розглядається роботодавцем.

У разі задоволення заяви роботодавець видає наказ про звільнення працівника.

Додаткові приклади заповнення:

В пункті 4. можна вказати конкретну дату виходу на пенсію, наприклад:

  • у зв’язку з виходом на пенсію за віком з 15 червня 2024 року;
  • у зв’язку з виходом на пенсію за віком з 1 серпня 2024 року;
  • у зв’язку з виходом на пенсію за віком з 1 листопада 2024 року.

У пункті 5. можна вказати додаткові відомості, наприклад:

  • бажання отримати компенсацію за невикористану відпустку;
  • бажання отримати трудову книжку поштою.

Ось ще шаблон Заяви на звільнення за власним бажанням у зв’язку з виходом на пенсію з посиланням на відповідні закони України та прикладом заповнення:

Директору Назва організації ПІБ

ПІБ працівника Посада

ЗАЯВА

Прошу звільнити мене з посади (назва посади) за власним бажанням у зв’язку з виходом на пенсію відповідно до статті 38 Кодексу законів про працю України з “” ________ 20 року.

До заяви додаю копію пенсійного посвідчення No_____, виданого “” ________ 20 року.

” ________ 20 року

Підпис

ПІБ

Приклад заповнення:

Директору ТОВ “Промінь” Іванову І.І.

Сидоров П.П. Головний інженер

ЗАЯВА

Прошу звільнити мене з посади головного інженера за власним бажанням у зв’язку з виходом на пенсію відповідно до статті 38 Кодексу законів про працю України з “01” лютого 2024 року.

До заяви додаю копію пенсійного посвідчення No15734, виданого “15” січня 2024 року.

“25” січня 2024 року

Підпис

Сидоров П.П.

Завантажити шаблон документа ворд з прикладом заповнення

Скачати на комп’ютер без реєстрації заповнений українською приклад у форматі док (.doc)

Вам потрібен інший зразок? Оберіть онлайн необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: