Заява на утримання аліментів без суду

Заява на утримання аліментів без суду

Заява на утримання аліментів без суду є важливим документом в Україні, який дозволяє врегулювати питання аліментів між сторонами шляхом укладення прямої угоди, без звернення до суду. Такий підхід часто використовується, коли сторони бажають вирішити питання аліментів в мирному порядку, що зазвичай є швидшим і менш конфліктним способом.

Заява на утримання аліментів без суду включає в себе угоду між платником аліментів (батьком або матір’ю, який не проживає з дитиною) та одержувачем аліментів (батьком або матір’ю, який проживає з дитиною). У цьому документі вказуються умови утримання, включаючи розмір аліментів, періодичність та спосіб їх сплати.

Для складання такої заяви необхідно, щоб обидві сторони досягли згоди щодо умов сплати аліментів. Зазвичай вона містить особисті дані сторін, інформацію про дітей, на утримання яких сплачуються аліменти, а також конкретні умови угоди. Важливо, що заява повинна бути підписана обома сторонами.

Однією з вимог до такої заяви є її нотаріальне засвідчення. Нотаріус перевіряє відповідність угоди законодавству та волевиявлення сторін, після чого засвідчує підписи сторін на документі. Нотаріально засвідчена угода має таку ж юридичну силу, як і рішення суду, і є обов’язковою до виконання обома сторонами.

Важливо, що така заява може бути складена за взаємною згодою сторін, і вона є дійсною лише в тому випадку, якщо жодна зі сторін не порушує умов угоди. Якщо одна зі сторін порушує угоду, інша сторона має право звернутися до суду для вирішення питання аліментів у судовому порядку.

Цей спосіб врегулювання питання аліментів є корисним, оскільки дозволяє сторонам самостійно вирішувати умови утримання дітей і зменшує навантаження на судову систему. Однак він вимагає відповідального підходу та взаєморозуміння між сторонами.

Приклади

Шаблон “Заяви на утримання аліментів без суду” в Україні є документом, який дозволяє двом сторонам – платнику та одержувачу аліментів – домовитися про утримання аліментів мирним шляхом без звернення до суду. Ось приклад такого шаблону:


ЗАЯВА-УГОДА
на утримання аліментів без суду

Я, [Повне ім’я платника аліментів], народжений(а) [Дата народження], проживаючий(а) за адресою: [Адреса проживання платника], Ідентифікаційний номер [ІПН платника], та я, [Повне ім’я одержувача аліментів], народжений(а) [Дата народження], проживаючий(а) за адресою: [Адреса проживання одержувача], Ідентифікаційний номер [ІПН одержувача], на підставі статті 182 Сімейного кодексу України домовилися про наступне:

 1. [Повне ім’я платника аліментів] зобов’язується щомісяця сплачувати аліменти на утримання [кількість і вік дітей] у розмірі [вказати суму або відсоток від доходу] на рахунок [банківські реквізити одержувача аліментів].
 2. Виплати аліментів здійснюються до [вказати число кожного місяця].
 3. Ця угода може бути переглянута сторонами у випадку зміни обставин, що мають істотне значення (наприклад, зміна місця роботи, розміру доходу тощо).

Дата: [Дата складання угоди]
Підпис платника аліментів: _________
Підпис одержувача аліментів: _________


Приклад заповнення:

ЗАЯВА-УГОДА
на утримання аліментів без суду

Я, Іванов Петро Сергійович, народжений 15.02.1980, проживаючий за адресою: м. Київ, вул. Червоноармійська, 15, кв. 9, Ідентифікаційний номер 123456789, та я, Сидоренко Олена Миколаївна, народжена 20.06.1982, проживаюча за адресою: м. Київ, вул. Липова, 12, кв. 5, Ідентифікаційний номер 987654321, на підставі статті 182 Сімейного кодексу України домовилися про наступне:

 1. Іванов Петро Сергійович зобов’язується щомісяця сплачувати аліменти на утримання двох дітей: Іванової Анни Петрівни (2005 р.н.) та Іванова Сергія Петровича (2008 р.н.) у розмірі 30% від усіх видів доходу на рахунок Сидоренко Олени Миколаївни в ПриватБанку, рахунок № 26000012345678.
 2. Виплати аліментів здійснюються до 10 числа кожного місяця.
 3. Ця угода може бути переглянута сторонами у випадку зміни обставин, що мають істотне значення.

Дата: 04.01.2024
Підпис платника аліментів: _________
Підпис одержувача аліментів: _________


Цей шаблон та приклад слід використовувати як орієнтир. Угода про аліменти без суду вимагає узгодження умов обома сторонами і, зазвичай, нотаріального засвідчення. Важливо консультуватися з юристом для урахування всіх індивідуальних особливостей та обставин справи.

ЗАЯВА

про утримання аліментів без суду

[ПІБ], [дата народження], [паспортні дані], [адреса проживання], [контактний телефон], [адреса електронної пошти],

звертаюся до [найменування органу опіки та піклування] із заявою про утримання аліментів на мою неповнолітню дитину, [ПІБ дитини], [дата народження дитини].

[Батько/Матір дитини] не бере участі у вихованні та утриманні дитини.

[Батько/Матір дитини] має [стабільний/нестабільний] дохід у розмірі [сума] гривень.

Прошу встановити розмір аліментів на утримання дитини у розмірі [сума] гривень щомісячно.

[До заяви додаю такі документи:

 • копію свідоцтва про народження дитини;
 • копію паспорта (за наявності);
 • довідку про доходи [батька/матері дитини].]

Прошу розглянути мою заяву та прийняти відповідне рішення.

Підпишіться на наш Телеграм. Там ви знайдете анонси нових матеріалів та приємні бонуси

[Дата]

[Підпис]

[Прізвище та ініціали]

Приклади заповнення

У пункті 1 Заяви вкажіть свої відомості: прізвище, ім’я, по батькові, дату народження, паспортні дані, адресу проживання, контактний телефон та адресу електронної пошти.

У пункті 2 Заяви вкажіть відомості про неповнолітню дитину: ім’я, дату народження, місце проживання.

У пункті 3 Заяви вкажіть, що батько/мати дитини не бере участі у вихованні та утриманні дитини.

У пункті 4 Заяви вкажіть, який дохід має батько/мати дитини.

У пункті 5 Заяви вкажіть, який розмір аліментів ви просите встановити.

У пункті 6 Заяви вкажіть, які документи ви додаєте до заяви.

У пункті 7 Заяви вкажіть дату та свій підпис.

Відповідно до ст. 182 Сімейного кодексу України батьки зобов’язані утримувати своїх дітей до досягнення ними повноліття.

У разі якщо батьки не досягають згоди щодо утримання дитини, один з батьків може звернутися до органу опіки та піклування з заявою про встановлення розміру аліментів.

Орган опіки та піклування розглядає заяву про встановлення розміру аліментів протягом одного місяця з дня її надходження та приймає рішення.

Рішення органу опіки та піклування може бути оскаржено до суду.

До заяви про встановлення розміру аліментів необхідно додати такі документи:

 • копію свідоцтва про народження дитини;
 • копію паспорта (за наявності);
 • довідку про доходи батька/матері дитини.

Заява про встановлення розміру аліментів може бути подана особисто, поштою або через веб-сайт органу опіки та піклування.

Ось ще один шаблон заяви на утримання аліментів без звернення до суду відповідно до Сімейного кодексу України:

Директору (найменування підприємства, посада, ПІБ)


від __________________________


(прізвище, ім’я, по батькові) ЗАЯВА про утримання аліментів Згідно зі ст. 180 Сімейного кодексу України прошу Вас щомісячно утримувати із заробітної плати (інших доходів) мого чоловіка/моєї дружини (прізвище, ім’я, по батькові, місце роботи, посада) на мою користь та на користь моєї/нашої дитини (дітей) (прізвище, ім’я, дата народження):

 1. ___________________ – __________ грн.;
 2. ___________________ – __________ грн. у розмірі __________________________ грн., всього _________ грн. (сума цифрами та прописом). Аліменти прошу перераховувати на мій особовий рахунок No_________________, відкритий у _____________________. Дата Підпис До заяви додаю:

<!—->

 1. Копію свідоцтва про шлюб.
 2. Копії свідоцтв про народження дітей.

Отже, заява повинна містити інформацію про заявника та платника аліментів, їхніх дітей, розмір аліментів, реквізити для сплати, перелік доданих документів, дату та підпис.

Завантажити шаблон документа ворд з прикладом заповнення

Скачати на комп’ютер без реєстрації заповнений українською приклад у форматі док (.doc)

Вам потрібен інший зразок? Оберіть онлайн необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: