Заява на невикористану відпустку

Заява на невикористану відпустку

Заява на невикористану відпустку є документом, що складається працівником і адресується роботодавцю. Цей документ має особливе значення в трудових відносинах в Україні, оскільки він стосується одного з ключових аспектів трудового права – права працівника на відпочинок.

Документ складається у випадках, коли працівник з якоїсь причини не використав свою відпустку у встановлений законодавством термін. У заяві працівник може вказати причини невикористання відпустки та попросити надати її у інший період, або ж вимагати компенсацію за невикористану відпустку. Право на відпустку і компенсацію за невикористану відпустку регламентується Кодексом законів про працю України.

Видів або форм заяви на невикористану відпустку може бути кілька, але в основному вони відповідають стандартній формі ділового листування. Заява повинна містити назву документа, інформацію про працівника (П.І.Б., посаду), назву та адресу організації, текст заяви з поясненням причин невикористання відпустки та вимоги працівника, а також дату та підпис.

Цей документ потрібен для того, щоб офіційно зафіксувати факт невикористання відпустки та вирішити питання її подальшого використання або компенсації. Важливо, що заява дає можливість працівнику використати своє право на відпочинок або отримати фінансову компенсацію, а роботодавцю – дотримуватись норм трудового законодавства.

Щодо сторін документа, то тут виступають працівник (як ініціатор заяви) та роботодавець (до якого заява адресована). Процес складання заяви повністю лежить на працівникові, який повинен чітко викласти свої вимоги та обставини, що спонукали до складання цієї заяви.

Заява на невикористану відпустку має бути оформлена згідно з вимогами ділової кореспонденції: вона повинна бути написана на аркуші паперу формату А4, містити необхідну інформацію, бути підписана працівником та відповідати правилам оформлення офіційних документів. Після складання заява подається на розгляд роботодавцю, який повинен розглянути її та прийняти рішення відповідно до чинного законодавства.

Такий документ відіграє важливу роль у захисті трудових прав працівників та забезпечує дотримання трудових норм.

Приклади

Ось приклад шаблону заяви на невикористану відпустку, з урахуванням відповідних законів України:


На фірмовому бланку підприємства/організації
[Назва підприємства/організації]
[Адреса підприємства/організації]

Заява
на невикористану відпустку

Дата: [дата подання заяви]

Я, [П.І.Б. працівника], обіймаючи посаду [назва посади], на підставі статей 24 та 80 Кодексу законів про працю України, звертаюся з проханням про вирішення питання щодо моєї невикористаної щорічної відпустки за [вказати рік або період].

У зв’язку з [конкретними обставинами, наприклад, високим обсягом роботи, особистими обставинами тощо], я не зміг(ла) скористатися своїм правом на щорічну відпустку у встановлений термін. Відтак, прошу [вказати конкретний запит: надати відпустку у конкретний період / виплатити компенсацію за невикористану відпустку].

Заздалегідь дякую за розуміння та своєчасне вирішення цього питання.

З повагою,
[Підпис працівника]
[П.І.Б. працівника]


Приклад заповнення:

На заголовок підприємства/організації
ТОВ “Інновація”
м. Дніпро, просп. Правди, 27

Заява
на невикористану відпустку

Дата: 1 жовтня 2024 р.

Я, Сергієнко Олена Михайлівна, обіймаючи посаду бухгалтера, на підставі статей 24 та 80 Кодексу законів про працю України, звертаюся з проханням про вирішення питання щодо моєї невикористаної щорічної відпустки за 2023 рік.

У зв’язку з високим обсягом роботи на кінець року, я не змогла скористатися своїм правом на щорічну відпустку у встановлений термін. Відтак, прошу надати мені відпустку у період з 10 листопада по 10 грудня 2024 року.

Заздалегідь дякую за розуміння та своєчасне вирішення цього питання.

З повагою,
[підпис]
Сергієнко Олена Михайлівна


Цей шаблон є універсальним і може бути адаптований відповідно до конкретних обставин та положень трудового законодавства України.

ЗАЯВА

про надання невикористаної відпустки

[найменування підприємства]

[прізвище, ім’я, по батькові працівника]

[посада]

[дата]

Прошу надати мені [кількість] календарних днів невикористаної відпустки з [дата] по [дата].

[підпис]

[прізвище, ініціали]

Приклади заповнення

В пункті 1. вказується найменування підприємства, на яке подається заява.

Підпишіться на наш Телеграм. Там ви знайдете анонси нових матеріалів та приємні бонуси

В пункті 2. вказується прізвище, ім’я, по батькові працівника, який/яка подає заяву.

В пункті 3. вказується посада працівника, який/яка подає заяву.

В пункті 4. вказується кількість календарних днів невикористаної відпустки, яку працівник просить надати.

В пункті 5. вказується дата початку невикористаної відпустки.

В пункті 6. вказується дата закінчення невикористаної відпустки.

Цей шаблон Заяви на невикористану відпустку може бути використаний як основа для розробки Заяви конкретного працівника. При цьому, необхідно враховувати всі вимоги законодавства України, а також конкретні обставини справи.

Законами України, які регулюють порядок надання невикористаної відпустки, є:

 • Кодекс законів про працю України;
 • Закон України від 15 грудня 1999 року № 1078-XIV «Про відпустки».

Згідно з цими законами, працівник має право на отримання щорічної відпустки тривалістю не менше 24 календарних днів.

Якщо працівник не використав щорічну відпустку повністю або частково, то він має право на її надання в наступному робочому році або на отримання компенсації за невикористану відпустку при звільненні.

Заява на невикористану відпустку подається працівником до роботодавця не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку відпустки.

Заява на невикористану відпустку розглядається роботодавцем.

У разі задоволення заяви роботодавець видає наказ про надання невикористаної відпустки.

Додаткові приклади заповнення:

В пункті 4. можна вказати конкретну кількість календарних днів невикористаної відпустки, наприклад:

 • 14 днів;
 • 21 день;
 • 28 днів.

В пункті 5. можна вказати конкретну дату початку невикористаної відпустки, наприклад:

 • з 10 січня 2024 року;
 • з 1 серпня 2024 року;
 • з 1 листопада 2024 року.

В пункті 6. можна вказати конкретну дату закінчення невикористаної відпустки, наприклад:

 • 28 лютого 2024 року;
 • 31 серпня 2024 року;
 • 29 жовтня 2024 року.

У заяві можна вказати додаткові відомості, такі як:

 • причина, з якої працівник не використав відпустку;
 • конкретні плани на використання відпустки.

Ось ще шаблон Заяви на невикористану відпустку з посиланням на відповідні закони України та прикладом заповнення:

Директору Назва організації ПІБ

ПІБ працівника Посада

ЗАЯВА

Прошу надати мені невикористану щорічну основну (додаткову) оплачувану відпустку за 20__ рік, перенесену на наступний робочий рік, тривалістю __ календарних днів з “” ________ 20 року по “” ________ 20 року відповідно до статті 11 Закону України «Про відпустки».

” ________ 20 року

Підпис

ПІБ

Приклад заповнення:

Директору ТОВ “Промінь” Іванову І.І.

Сидоров П.П. Менеджер з продажу

ЗАЯВА

Прошу надати мені невикористану щорічну основну оплачувану відпустку за 2022 рік, перенесену на наступний робочий рік, тривалістю 14 календарних днів з “03” січня 2023 року по “16” січня 2023 року відповідно до статті 11 Закону України «Про відпустки».

“02” січня 2023 року

Підпис

Сидоров П.П.

Завантажити шаблон документа ворд з прикладом заповнення

Скачати на комп’ютер без реєстрації заповнений українською приклад у форматі док (.doc)

Вам потрібен інший зразок? Оберіть онлайн необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: