Запит про повідомлення адреси зареєстрованого (задекларованого) місця проживання військовозобов’язаних

Запит про повідомлення адреси зареєстрованого (задекларованого) місця проживання військовозобов’язаних

Запит про повідомлення адреси зареєстрованого (задекларованого) місця проживання військовозобов’язаних є офіційним документом, який складається та використовується в рамках військового обліку в Україні. Цей документ дозволяє військовим комісаріатам, а також іншим уповноваженим органам отримувати актуальні відомості про місце проживання військовозобов’язаних осіб, що має вирішальне значення для забезпечення належного ведення військового обліку та оперативного реагування в разі потреби.

Такі запити використовуються для уточнення або оновлення даних про місцезнаходження військовозобов’язаних, які перебувають на обліку в військових комісаріатах. Вони можуть бути адресовані до органів місцевого самоврядування, реєстраційних служб, а також безпосередньо до роботодавців або навчальних закладів, де військовозобов’язані працюють або навчаються.

Запит про повідомлення адреси місця проживання є необхідним для:

 • забезпечення актуальності бази даних військовозобов’язаних, що має важливе значення для планування обороноздатності країни;
 • здійснення викликів військовозобов’язаних до військових комісаріатів для проходження навчань, медичних оглядів, уточнення даних тощо;
 • оперативного інформування військовозобов’язаних про необхідність виконання ними своїх обов’язків у випадках, передбачених законодавством.

Документ складається на офіційному бланку уповноваженого органу, який видає запит, і повинен містити:

 • назву та адресу уповноваженого органу, що видає запит;
 • дату та номер документа;
 • звернення до органу або організації, від якого потрібно отримати інформацію;
 • зміст запиту з указанням конкретних відомостей, які необхідно повідомити;
 • підставу для видачі запиту, яка повинна бути обґрунтована відповідними нормами законодавства;
 • строк, протягом якого потрібно надати інформацію;
 • підпис уповноваженої особи та печатку органу, що видає запит.

Сторонами в документі виступають уповноважений орган, що видає запит (наприклад, військовий комісаріат), та орган або організація, до якої він адресований.

Запит складається відповідальною особою уповноваженого органу, яка має відповідні повноваження на проведення таких дій. Важливо, щоб запит був чітко сформульований і містив усі необхідні реквізити для його правомірного та ефективного виконання.

На практиці, складання та відправка таких запитів регламентується внутрішніми директивами та інструкціями військових комісаріатів, а також може базуватися на вимогах специфічних законодавчих та нормативних актів, що регулюють військовий облік та обороноздатність держави.

Приклади

Створимо узагальнений шаблон запиту про повідомлення адреси зареєстрованого (задекларованого) місця проживання військовозобов’язаних, який може бути адаптований для конкретних потреб. Врахуйте, що для точного відображення законодавчих вимог необхідно ознайомитися з актуальними нормативно-правовими актами України.

Шаблон Запиту про повідомлення адреси місця проживання


Найменування уповноваженого органу (військовий комісаріат)
Адреса: [повна адреса]
Телефон: [номер телефону]
E-mail: [електронна адреса]

Дата: [дата складання]
№ документа: [номер документа]

До:
Найменування органу/організації, до якої направляється запит
Адреса: [повна адреса]
Телефон: [номер телефону]
E-mail: [електронна адреса]

Запит про повідомлення адреси зареєстрованого (задекларованого) місця проживання

Відповідно до статей [вказати конкретні статті] Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”, з метою забезпечення ведення військового обліку, [найменування військового комісаріату] звертається з запитом про надання інформації щодо зареєстрованого (задекларованого) місця проживання осіб, які перебувають на військовому обліку.

Прошу надати інформацію про місце проживання наступних військовозобов’язаних осіб:

 • [ПІБ військовозобов’язаної особи], ідентифікаційний код (дата народження): [ідентифікаційний номер або дата народження];
 • [ПІБ військовозобов’язаної особи], ідентифікаційний код (дата народження): [ідентифікаційний номер або дата народження];
 • (та інші особи, за необхідності).

Запитувана інформація необхідна для виконання функцій, покладених на військові комісаріати у сфері військового обліку, згідно з чинним законодавством України.

Прошу надати відповідь у строк до: [вказати кінцеву дату надання інформації].

З повагою,
[посада особи, яка підписує запит]
[ПІБ]
[підпис]
[печатка органу, якщо необхідно]


Приклад заповнення:

Найменування уповноваженого органу: Київський міський військовий комісаріат
Адреса: вул. Соборності, 5, Київ, 02000
Телефон: 044 123-45-67
E-mail: kyiv.vk@gmail.com

Дата: 15 вересня 2023 р.
№ документа: 321/АБ

До:
Управління Державної міграційної служби у м. Києві
Адреса: вул. Велика Васильківська, 12, Київ, 01001
Телефон: 044 765-43-21
E-mail: migration.kyiv@ukr.net

Запит про повідомлення адреси зареєстрованого місця проживання

Відповідно до статей 17 та 19 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”, з метою забезпечення ведення військового обліку, Київський міський військовий комісаріат звертається з запитом…

Прошу надати інформацію про місце проживання наступних військовозобов’язаних осіб:

 • Іванов Іван Іванович, ідентифікаційний код: 1234567890;
 • Петров Петро Петрович, ідентифікаційний код: 0987654321.

Прошу надати відповідь у строк до: 30 вересня 2023 р.

З повагою,
Військовий комісар
Максименко Олександр Михайлович
[підпис]
[печатка органу]

Цей шаблон та приклад заповнення слугують орієнтиром для створення офіційних запитів про повідомлення адрес військовозобов’язаних і можуть бути адаптовані відповідно до конкретних потреб та вимог законодавства.

Шаблон Запиту про повідомлення адреси зареєстрованого (задекларованого) місця проживання військовозобов’язаних

[Назва органу, до якого подається запит]

[Дата]

[Вхідний номер]

Підпишіться на наш Телеграм. Там ви знайдете анонси нових матеріалів та приємні бонуси

Запит

про повідомлення адреси зареєстрованого (задекларованого) місця проживання військовозобов’язаних

На виконання [назва документа, на підставі якого подається запит] прошу Вас повідомити адресу зареєстрованого (задекларованого) місця проживання наступних військовозобов’язаних:

1. [ПІБ, дата народження]

2. [ПІБ, дата народження]

3. [ПІБ, дата народження]

[Інші військовозобов’язані (за потребою)]

Інформацію прошу надати протягом [кількість днів] календарних днів на адресу [адреса] або на електронну адресу [e-mail].

[Підпис]

[ПІБ, посада]

[Дата]

Згідно зі статтею 32 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”, підприємства, установи та організації зобов’язані сприяти органам військового обліку у веденні військового обліку військовозобов’язаних та призовників, які працюють на них.

Цей шаблон Запиту про повідомлення адреси зареєстрованого (задекларованого) місця проживання військовозобов’язаних може бути використаний як основа для складання запиту на конкретному підприємстві.

При цьому, необхідно враховувати всі вимоги законодавства України, а також конкретні обставини справи.

Приклади заповнення:

В запиті вказується:

 • Назва органу, до якого подається запит
 • Дата
 • Вхідний номер
 • Підстава для подання запиту
 • ПІБ та дата народження військовозобов’язаних
 • Адреса, на яку необхідно надати інформацію
 • Електронна адреса (за наявності)
 • Підпис
 • ПІБ та посада уповноваженої особи
 • Дата

Важливо:

 • Запит про повідомлення адреси зареєстрованого (задекларованого) місця проживання військовозобов’язаних має бути оформлений у письмовій формі та підписаний уповноваженою особою.
 • Запит може бути поданий особисто, поштою або в електронній формі.

Зверніть увагу:

 • Цей шаблон є загальним і може потребувати доповнення/змін залежно від конкретної ситуації.
 • Рекомендується проконсультуватися з юристом або з фахівцем з військового обліку для отримання кваліфікованої допомоги.

Посилання на законодавство:

 • Закон України “Про військовий обов’язок і військову службу”
 • Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів”

Ось ще шаблон запиту про повідомлення адреси зареєстрованого місця проживання військовозобов’язаних:

Начальнику відділу військового обліку районного військового комісаріату міста Києва

ЗАПИТ

Відповідно до статей 8 та 39 Закону України „Про військовий облік військовозобов’язаних і призовників” прошу надати інформацію щодо зареєстрованого (задекларованого) місця проживання таких військовозобов’язаних, які перебувають на військовому обліку в ТОВ “Приклад”:

 1. Іванов Іван Іванович, значиться за адресою: м.Київ, вул.Прикладна, буд.1, кв.1.
 2. Петренко Петро Петрович, значиться за адресою: м.Київ, вул.Тестова, буд.2, кв.2.

Директор ТОВ «Приклад» _______________ Підпис

“10” лютого 2024 р.

Ось приклад заповненого запиту з реальними даними:

Начальнику відділу військового обліку Шевченківського районного військового комісаріату міста Києва

ЗАПИТ

Відповідно до статей 8 та 39 Закону України „Про військовий облік військовозобов’язаних і призовників” прошу надати інформацію щодо зареєстрованого (задекларованого) місця проживання таких військовозобов’язаних, які перебувають на військовому обліку в ТОВ “Приклад компанія”:

 1. Сидоренко Павло Петрович, значиться за адресою: м.Київ, вул.Лютеранська, буд.10, кв.15.
 2. Коваленко Андрій Олексійович, значиться за адресою: м.Київ, просп. Маяковського, буд.25, кв.78.

Директор ТОВ «Приклад компанія» Сидоренко А.А.

“20” лютого 2024 р.

Завантажити шаблон ворд з прикладом заповнення

Скачати на комп’ютер без реєстрації заповнений українською приклад у форматі док (.doc)

Вам потрібен інший зразок? Оберіть онлайн необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: