Запровадження дистанційної роботи на підприємстві

Запровадження дистанційної роботи на підприємстві

Дистанційна робота – це форма роботи, при якій працівники виконують свої обов’язки не в офісі, а вдома або в іншому місці, яке не є офісом. Дистанційна робота може бути повною або частковою.

Є багато переваг дистанційної роботи для працівників і роботодавців. Для працівників дистанційна робота може означати більшу свободу, більший баланс між роботою та особистим життям, а також зниження витрат на транспорт. Для роботодавців дистанційна робота може означати зниження витрат на оренду офісу, а також можливість наймати працівників з інших регіонів або навіть країн.

Однак є також деякі виклики, пов’язані з дистанційною роботою. Один із викликів полягає в тому, що працівникам може бути важко залишатися сфокусованими і продуктивними, коли вони працюють удома. Інший виклик полягає в тому, що працівникам може бути важко відчувати зв’язок з колегами, коли вони не працюють разом у офісі.

Попри виклики, дистанційна робота може бути чудовим способом для працівників і роботодавців. Якщо ви розглядаєте можливість запровадження дистанційної роботи на своєму підприємстві, є кілька речей, які слід врахувати.

По-перше, вам потрібно переконатися, що ваші співробітники мають необхідне обладнання і програмне забезпечення для дистанційної роботи. Вам також потрібно розробити політику дистанційної роботи, яка визначає правила та процедури дистанційної роботи.

По-друге, вам потрібно створити культуру довіри і підтримки для дистанційних співробітників. Ви повинні чітко донести до співробітників, що ви довіряєте їм, і що ви будете підтримувати їх у їхній роботі.

По-третє, вам потрібно регулярно спілкуватися з дистанційними співробітниками. Ви можете робити це за допомогою електронної пошти, телефонних дзвінків, відеоконференцій або інших засобів.

Запровадження дистанційної роботи може бути корисним для вашого підприємства. Однак важливо переконатися, що ви належним чином підготуєтеся до цього переходу.

Запровадження дистанційної роботи на підприємстві вимагає чіткого планування та підготовки. Ось кілька основних кроків, які необхідно зробити для успішної інтеграції цього режиму роботи:

 1. Аналіз потреб та можливостей: Оцініть, які підрозділи та ролі можуть працювати на віддаленому доступі і як це вплине на загальну продуктивність.
 2. Технічна підготовка:
  • Забезпечте співробітників надійними комп’ютерами та швидкісним інтернет-з’єднанням.
  • Встановіть та протестуйте віддалені системи доступу до корпоративних ресурсів (VPN, хмарні рішення тощо).
  • Забезпечте цифрову безпеку: антивіруси, файрволи, двофакторна автентифікація тощо.
 3. Процеси та процедури:
  • Розробіть стандарти для дистанційної роботи: очікувані години роботи, стандарти комунікації, паузи тощо.
  • Встановіть KPI та метрики продуктивності для віддалених співробітників.
 4. Комунікаційні інструменти: Виберіть ефективні засоби комунікації для команди: відеозустрічі, чати, системи управління проектами тощо.
 5. Культура та підтримка співробітників:
  • Організуйте навчання для співробітників, щоб вони могли ефективно працювати на віддаленому доступі.
  • Пропонуйте ресурси для психологічної підтримки, так як дистанційна робота може вносити виклики для деяких людей.
 6. Моніторинг та зворотний зв’язок:
  • Регулярно збирайте відгуки від співробітників, щоб дізнатися, які аспекти дистанційної роботи потребують корекції.
  • Відстежуйте продуктивність та якість виконаної роботи.
 7. Постійне вдосконалення: На основі отриманих даних коригуйте підходи, інструменти та процедури.

Перехід на дистанційну роботу може принести виклики, але з правильним підходом та гнучкістю підприємство може отримати значні вигоди, такі як зниження витрат, підвищення задоволення співробітників та збільшення продуктивності.

Приклади

Трудовий договір про дистанційну роботу відображає специфічні умови роботи на відстані. Ось прикладний шаблон такого договору. Зверніть увагу: це загальний шаблон, і деталі можуть варіюватися відповідно до національного законодавства країни, в якій ви здійснюєте діяльність, а також від специфіки вашого підприємства.


ТРУДОВИЙ ДОГОВІР №____

м. ________ [назва міста]
дата: __________ [напр., 15 серпня 2023 р.]

Підприємство ____________ [назва підприємства], в особі директора __________ [П.І.Б. директора], далі — “Роботодавець”, з одного боку, та громадянин(ка) _________ [П.І.Б. співробітника], далі — “Робітник”, з іншого боку, уклали цей договір про наведене нижче:

 1. Предмет договору: Робітник зобов’язується виконувати роботу на дому/віддалено на посаді __________ [напр., менеджера з продажів], а Роботодавець зобов’язується надавати роботу, забезпечувати оплату праці та забезпечувати інші умови, передбачені цим договором.
 2. Термін договору: Цей договір укладено на строк __________ [напр., 12 місяців].
 3. Обов’язки та права сторін: Робітник:
 • виконує завдання та обов’язки, визначені договором;
 • дотримується правил корпоративної етики.

Роботодавець:

 • забезпечує оплату праці;
 • надає необхідні ресурси для виконання робітничих обов’язків.
 1. Місце роботи: Робітник виконує свої обов’язки за адресою _________ [напр., вул. Шевченка, 123, кв. 45, м. Київ].
 2. Оплата праці: Оплата праці складає _________ [напр., 20 000 грн.] на місяць.
 3. Звітність: Робітник надає звіт про виконану роботу кожного ________ [напр., п’ятниці].
 4. Законодавчі акти: Цей договір укладено відповідно до законів ________ [назва країни, напр., “України”], в тому числі Закону про працю тощо.
 5. Інші умови: [Тут можуть бути додаткові умови, як-от умови розірвання договору, графік роботи, відпустки тощо.]
 6. Підписи сторін:

Роботодавець: _________________
Робітник: ___________________

Трудовий договір про дистанційну роботу

Цей трудовий договір (далі – Договір) укладено між:

Роботодавець

[Найменування роботодавця]

[Юридична адреса роботодавця]

[Ідентифікаційний код юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків роботодавця]

Працівник

[ПІБ працівника]

[Адреса працівника]

[Ідентифікаційний код фізичної особи – платника податків працівника]

1. Предмет договору

(◕‿◕) Ми у Telegram: Анонси нових статей та бонусні матеріали

1.1. Роботодавець зобов’язується надавати Працівникові роботу на умовах дистанційної роботи, а Працівник зобов’язується виконувати роботу відповідно до цього Договору та посадової інструкції.

1.2. Дистанційна робота – це робота, яка виконується працівником поза робочим місцем, визначеним роботодавцем, за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій.

2. Права та обов’язки працівника

2.1. Працівник має право на:

 • оплату праці відповідно до договору;
 • оплачувану відпустку;
 • компенсацію витрат на використання обладнання та програмного забезпечення для дистанційної роботи;
 • інші права, передбачені законодавством України.

2.2. Працівник зобов’язаний:

 • виконувати роботу відповідно до посадової інструкції;
 • дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку роботодавця;
 • зберігати конфіденційну інформацію;
 • виконувати інші обов’язки, передбачені законодавством України.

3. Права та обов’язки роботодавця

3.1. Роботодавець має право на:

 • вимагати від працівника виконання роботи відповідно до цього Договору та посадової інструкції;
 • контролювати виконання роботи працівником;
 • застосовувати до працівника дисциплінарні заходи у разі порушення ним трудової дисципліни;
 • інші права, передбачені законодавством України.

3.2. Роботодавець зобов’язаний:

 • надавати працівнику роботу відповідно до цього Договору та посадової інструкції;
 • оплачувати працю працівника відповідно до договору;
 • компенсувати працівнику витрати на використання обладнання та програмного забезпечення для дистанційної роботи;
 • створювати безпечні умови праці для працівника;
 • виконувати інші обов’язки, передбачені законодавством України.

4. Тривалість договору

4.1. Цей Договір укладено на строк [тривалість договору].

5. Порядок зміни та розірвання договору

5.1. Цей Договір може бути змінений або розірваний за взаємною згодою сторін або за рішенням суду.

5.2. Договір може бути змінений за ініціативою будь-якої зі сторін шляхом укладення додаткової угоди до цього Договору.

5.3. Договір може бути розірваний за ініціативою роботодавця у випадках, передбачених законодавством України.

5.4. Договір може бути розірваний за ініціативою працівника у випадках, передбачених законодавством України.

6. Прикінцеві положення

6.1. Усі спори, що виникають між сторонами у зв’язку з виконанням цього Договору, вирішуються шляхом переговорів.

6.2. Якщо спори не можуть бути вирішені шляхом переговорів, вони вирішуються в судовому порядку за встановленою законом процедурою.

6.3. Цей Договір складений у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, один з яких зберігається у роботодавця, а інший – у працівника.

Роботодавець

[Підпис]

[Прізвище, ім’я та по батькові]

Працівник

[Підпис]

[Прізвище, ім’я та по батькові]

Завантажити шаблон з прикладом

Скачати приклади

Вам потрібен інший зразок? Оберіть необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: