Витяг з протоколу засідання кафедри

Витяг з протоколу засідання кафедри

Витяг з протоколу засідання кафедри є документом, який використовується в академічних установах, таких як університети або інститути, для фіксації рішень та обговорень, що відбулися під час засідань кафедр. Цей документ має значну вагу, оскільки він служить офіційним записом обговорень та рішень, прийнятих членами кафедри.

Витяг з протоколу засідання кафедри зазвичай містить інформацію про дату та місце проведення засідання, порядок денний, обговорені питання, прийняті рішення та список присутніх членів кафедри. Щодо видів та форм витягу, вони можуть варіюватися в залежності від специфіки університету та кафедри, але зазвичай документ має стандартну структуру, яка дозволяє чітко відобразити всі ключові аспекти засідання.

Цей документ важливий для забезпечення прозорості та відповідальності в управлінні кафедрою, а також служить для інформування відсутніх членів кафедри та інших зацікавлених сторін про прийняті рішення. Він також може використовуватися як офіційне джерело інформації для адміністрації університету чи інших зовнішніх органів.

Вимоги до витягу з протоколу засідання кафедри включають точність, повноту і об’єктивність інформації. Важливо, щоб в документі були чітко відображені всі питання, які були обговорені, прийняті рішення, а також інформація про участь членів кафедри у засіданні.

Витяг зазвичай складається під час або відразу після засідання кафедри. Відповідальність за його складання зазвичай покладається на секретаря кафедри або іншу відповідальну особу. В документі як сторони фігурують усі присутні члени кафедри, які беруть участь у засіданні.

Щодо оформлення, витяг має бути оформлений відповідно до стандартів академічного документообігу, з чітким викладенням інформації та забезпеченням її точності та повноти. Після складання документ зазвичай підписується головуючим на засіданні та секретарем.

Витяг з протоколу засідання кафедри є важливим інструментом для забезпечення прозорості, ефективності та відповідальності в академічному управлінні.

Приклади

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ засідання кафедри

Номер протоколу: _________________

Дата проведення: _________________

Голова кафедри: _________________

Секретар кафедри: _________________

Присутні: _________________

Порядок денний:
Розгляд питань порядку денного:

1. _________________

Заслухано:


Обговорено:


Ухвалено:


2. _________________

Заслухано:


Обговорено:


Ухвалено:


3. _________________

Заслухано:


Обговорено:


Ухвалено:


Інше:


Рішення кафедри довести до відома всіх працівників кафедри.

Секретар кафедри _//

Відповідно до Закону України “Про вищу освіту” від 01.07.2014 р. № 1556-VII кафедра є структурним підрозділом вищого навчального закладу, що забезпечує підготовку фахівців з певної галузі знань або наукової дисципліни.

Рішення кафедри є обов’язковими для виконання всіма працівниками кафедри.

Приклади заповнення:

1. Розгляд питання про розробку нового навчального плану

Заслухано:

 • Доповідь завідувача кафедри про необхідність розробки нового навчального плану.
 • Доповідь викладача кафедри про пропозиції щодо нового навчального плану.

Обговорено:

 • Учасники засідання кафедри обговорили необхідність розробки нового навчального плану. Було відзначено, що існуючий навчальний план застарів і не відповідає сучасним вимогам.
 • Учасники засідання кафедри також обговорили пропозиції щодо нового навчального плану. Було висловлено думку, що новий навчальний план повинен бути більш гнучким і відповідати потребам ринку праці.

Ухвалено:

 • Створити робочу групу для розробки нового навчального плану.
 • Робочій групі доручити розробити новий навчальний план до 31.08.2023 р.

2. Розгляд питання про проведення наукової конференції

Підпишіться на наш Телеграм. Там ви знайдете анонси нових матеріалів та приємні бонуси

Заслухано:

 • Доповідь завідувача кафедри про плани проведення наукової конференції.

Обговорено:

 • Учасники засідання кафедри обговорили плани проведення наукової конференції. Було відзначено, що конференція є важливою подією для кафедри і сприятиме поширенню наукових знань.

Ухвалено:

 • Здійснити підготовку та проведення наукової конференції з теми “Актуальні проблеми сучасної науки” у вересні 2023 р.

3. Розгляд питання про призначення чергової атестації

Заслухано:

 • Доповідь завідувача кафедри про необхідність призначення чергової атестації.

Обговорено:

 • Учасники засідання кафедри обговорили необхідність призначення чергової атестації. Було відзначено, що атестація є важливим етапом у професійному розвитку викладачів.

Ухвалено:

 • Призначити чергову атестацію викладачів кафедри у листопаді 2023 р.

Цей шаблон може бути використаний для підготовки витягів з протоколів засідань кафедр будь-якого вищого навчального закладу. При заповненні шаблону необхідно враховувати особливості кафедри та конкретні питання, які розглядалися на засіданні кафедри.

Особливості оформлення витягів з протоколів засідань кафедр

 • Витяги з протоколів засідань кафедр оформляються на папері формату А4.
 • Текст витягів пишеться від руки чорним чорнилом або друкується.
 • Витяги підписуються секретарем кафедри.
 • Витяги доводяться до відома всіх працівників кафедри.

Створюючи шаблон “Витягу з протоколу засідання кафедри”, необхідно включити всі важливі елементи, які дадуть чітке уявлення про зміст та результати засідання. Такий шаблон допомагає забезпечити юридичну силу прийнятих рішень і здійснювати ефективне адміністративне управління в академічному середовищі. Ось приклад такого шаблону:


ШАБЛОН: ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ

Назва університету/інституту:
[Повна назва навчального закладу]

Назва кафедри:
[Назва кафедри]

Дата проведення: [день/місяць/рік]
Місце проведення: [адреса або аудиторія]

Протокол №: [номер протоколу]

Головуючий: [П.І.Б. головуючого]
Секретар: [П.І.Б. секретаря]

Порядок денний:

 1. [Питання №1: Тема питання]
 2. [Питання №2: Тема питання]

Список присутніх:
[П.І.Б. та посади всіх присутніх членів кафедри]


Витяг з протоколу

Питання №1: [Текст питання]
Обговорення: [Короткий зміст обговорення питання]
Рішення: [Прийняте рішення]
Голосування: [Результат голосування, наприклад, “за” – 15, “проти” – 2, “утримались” – 1]

Питання №2: [Текст питання]

[Аналогічно для кожного питання порядку денного]

Примітки: [Додаткові відомості, якщо є]

Підписи:
______________________________ (головуючий)
______________________________ (секретар)


Відповідно до законодавства України:
[Тут можна вказати відповідні статті законів України, які регулюють діяльність вищих навчальних закладів, наприклад, “Закон України про освіту”, “Закон України про вищу освіту” та інші нормативні акти].


Цей шаблон є універсальним і може бути адаптований для будь-якої кафедри в університеті або іншому навчальному закладі. Він допомагає в упорядкуванні та структуруванні інформації про проведення засідань, забезпечуючи точність та повноту записів.

Ось ще один приклад шаблону витягу з протоколу засідання кафедри:

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ No ___
засідання кафедри [назва кафедри]
[повна назва вищого навчального закладу]

від “___” _________ 20__ року

Присутні: [перелік присутніх на засіданні членів кафедри]

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про підсумки [зимової / літньої] екзаменаційної сесії з дисциплін кафедри.
2. Про підготовку до проведення практики студентів [курсу] на базі [назва бази практики].
3. [інші питання]

1. СЛУХАЛИ:
[ПІБ доповідача та стислий зміст його доповіді]

УХВАЛИЛИ:
[стислий зміст конкретного рішення з цього питання]

Голова кафедри [підпис] [Прізвище, ініціали]
Секретар кафедри [підпис] [Прізвище, ініціали]

З витягом ознайомлений:
[посада, підпис, ПІБ особи, якої стосується витяг]

Витяг вірний:
Секретар кафедри
[підпис] [Прізвище, ініціали]

Сподіваюсь, цей шаблон витягу з протоколу засідання кафедри стане у нагоді. Готовий надати додаткові роз’яснення за потреби.

Завантажити шаблон ворд з прикладом заповнення

Скачати без реєстрації приклад у форматі док (.doc)

Вам потрібен інший зразок? Оберіть онлайн необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: