Витяг з протоколу загальних зборів

Витяг з протоколу загальних зборів

Витяг з протоколу загальних зборів є ключовим документом, який використовується для фіксації рішень та обговорень, що відбулися під час загальних зборів будь-якої організації, асоціації або громадського формування в Україні. Цей документ має велике значення, оскільки він служить офіційним свідченням прийнятих рішень та проведених дискусій.

Витяг з протоколу загальних зборів зазвичай містить інформацію про дату та місце проведення зборів, перелік обговорюваних питань, рішення, які були прийняті, а також список присутніх учасників. Документ може бути складений у різних формах, але він завжди має містити достатню інформацію, щоб чітко відображати хід зборів та прийняті рішення.

Цей документ важливий з кількох причин. По-перше, він служить доказом прийнятих рішень, що може бути необхідним у разі юридичних спорів або для внутрішнього документообігу. По-друге, витяг є важливим для забезпечення прозорості діяльності організації, дозволяючи учасникам та зацікавленим сторонам бачити, які рішення були прийняті. Також, цей документ може бути використаний для інформування тих, хто не міг бути присутнім на зборах.

Вимоги до витягу з протоколу загальних зборів включають точність, об’єктивність та повноту інформації. Важливо, щоб документ чітко відображав всі обговорені питання, прийняті рішення, а також містив список присутніх осіб з підписами.

Витяг зазвичай складається під час або відразу після закінчення зборів. Цим займається секретар зборів або інша особа, відповідальна за ведення протоколу. В документі як сторони фігурують усі учасники зборів, які можуть включати членів організації, акціонерів, представників різних зацікавлених сторін та інших учасників.

Щодо оформлення, витяг повинен бути чітко структурованим, викладеним у письмовій формі, і в ньому має бути відображено всю ключову інформацію про збори. Після завершення витяг зазвичай підписується головуючим на зборах та секретарем або відповідальною особою.

У цілому, витяг з протоколу загальних зборів є важливим документом, який забезпечує юридичну силу прийнятим на зборах рішенням та сприяє прозорості та відкритості в управлінні організацією.

Приклади

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ загальних зборів

Номер протоколу: _________________

Дата проведення: _________________

Дата скликання: _________________

Порядок денний:




Розгляд питань порядку денного:

1. _________________

Заслухано:


Обговорено:


Ухвалено:


2. _________________

Заслухано:


Обговорено:


Ухвалено:


3. _________________

Заслухано:


Обговорено:


Ухвалено:


Інше:


Рішення загальних зборів довести до відома всіх учасників зборів.

Голова загальних зборів _//

Секретар загальних зборів _//

Відповідно до Закону України “Про господарські товариства” від 17.09.2008 р. № 514-VI загальні збори є вищим органом управління господарського товариства, який вирішує всі питання, що стосуються діяльності товариства, крім тих, що належать до компетенції інших органів товариства.

Рішення загальних зборів є обов’язковими для виконання всіма учасниками товариства.

Приклади заповнення:

1. Розгляд питання про обрання директора підприємства

Заслухано:

 • Доповідь голови правління підприємства про результати конкурсу на посаду директора підприємства.

Обговорено:

 • Учасники загальних зборів обговорили результати конкурсу на посаду директора підприємства. Було відзначено, що конкурс пройшов успішно, і всі кандидати відповідають вимогам, встановленим для посади директора підприємства.

Ухвалено:

 • Обрати директором підприємства кандидата, який набрав найбільшу кількість голосів.

2. Розгляд питання про затвердження річного фінансового звіту підприємства

Підпишіться на наш Телеграм. Там ви знайдете анонси нових матеріалів та приємні бонуси

Заслухано:

 • Доповідь головного бухгалтера підприємства про річний фінансовий звіт підприємства.

Обговорено:

 • Учасники загальних зборів обговорили річний фінансовий звіт підприємства. Було відзначено, що фінансовий стан підприємства є задовільним, і підприємство досягло поставлених цілей у фінансовому році.

Ухвалено:

 • Затвердити річний фінансовий звіт підприємства.

3. Розгляд питання про виділення коштів на соціальні потреби

Заслухано:

 • Доповідь голови профспілкового комітету підприємства про необхідність виділення коштів на соціальні потреби.

Обговорено:

 • Учасники загальних зборів обговорили необхідність виділення коштів на соціальні потреби. Було відзначено, що це є важливим фактором для підвищення задоволеності працівників підприємства.

Ухвалено:

 • Виділити кошти на соціальні потреби в розмірі __________.

Цей шаблон може бути використаний для підготовки витягів з протоколів загальних зборів будь-якого господарського товариства. При заповненні шаблону необхідно враховувати особливості товариства та конкретні питання, які розглядалися на загальних зборах.

Особливості оформлення витягів з протоколів загальних зборів

 • Витяги з протоколів загальних зборів оформляються на папері формату А4.
 • Текст витягів пишеться від руки чорним чорнилом або друкується.
 • Витяги підписуються головою та секретарем загальних зборів.
 • Витяги доводяться до відома всіх учасників зборів.

Створення шаблону “Витягу з протоколу загальних зборів” вимагає включення всіх важливих елементів, які чітко відображають зміст зборів та прийняті рішення. Нижче наведено приклад такого шаблону, який можна адаптувати відповідно до конкретних потреб та обставин.


ШАБЛОН: ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

Назва організації/компанії/асоціації:
[Повна назва організації]

Дата проведення: [день/місяць/рік]
Місце проведення: [адреса проведення зборів]

Протокол №: [номер протоколу]

Головуючий: [П.І.Б. головуючого]
Секретар: [П.І.Б. секретаря]

Порядок денний:

 1. [Питання №1: Тема питання]
 2. [Питання №2: Тема питання]

Список присутніх:
[П.І.Б. і статус (член, акціонер, представник тощо) усіх присутніх учасників]


Витяг з протоколу

Питання №1: [Текст питання]
Обговорення: [Короткий зміст обговорення питання]
Рішення: [Прийняте рішення]
Голосування: [Результат голосування, наприклад, “за” – 20, “проти” – 3, “утримались” – 2]

Питання №2: [Текст питання]

[Аналогічно для кожного питання порядку денного]

Примітки: [Додаткові відомості, якщо є]

Підписи:
______________________________ (головуючий)
______________________________ (секретар)


Відповідно до законодавства України:
[Тут можна вказати відповідні статті законів України, наприклад, “Закон України про господарські товариства” або “Закон України про громадські об’єднання”, які регулюють порядок проведення та документування загальних зборів].


Цей шаблон є універсальним і може бути адаптований до різних типів організацій та потреб. Важливо, щоб витяг точно відображав зміст зборів і був відформатований та оформлений відповідно до вимог законодавства України.

Ось ще один приклад шаблону витягу з протоколу загальних зборів:

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ No___
загальних зборів
[повне найменування юридичної особи]

м. [назва населеного пункту] “__” ______ 20__ року.

ПРИСУТНІ: [перелік прізвищ та ініціалів учасників зборів, які мають право голосу]

Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Звіт Директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за [рік].
3. [інші питання порядку денного]
4. [питання, за яким робиться витяг]

УХВАЛИЛИ:
[стислий зміст рішення з цього питання порядку денного]

Результати голосування:
За – [число] голосів
Проти – [число] голосів
Утримались – [число] голосів
[інша інформація за результатами голосування]

Витяг вірний:
Директор ТОВ [назва]
[Підпис] [ПІБ]

М.П.

[дата видачі витягу]

Сподіваюсь, цей шаблон стане у нагоді. Готовий надати додаткові роз’яснення за потреби.

Завантажити шаблон ворд з прикладом заповнення

Скачати без реєстрації приклад у форматі док (.doc)

Вам потрібен інший зразок? Оберіть онлайн необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: