Витяг з протоколу педради

Витяг з протоколу педради

Витяг з протоколу педради є офіційним документом, який використовується в освітніх установах в Україні, зокрема в школах, коледжах та університетах. Цей документ є частиною протоколу засідання педагогічної ради, який фіксує обговорення, рішення та висновки, досягнуті під час засідання.

Витяг з протоколу педради використовується для документування важливих рішень або висновків, прийнятих педагогічною радою. Цей документ може бути необхідний для підтвердження педагогічних рішень, наприклад, при введенні нових освітніх програм, зміні у навчальному плані, атестації вчителів, а також у випадках конфліктних ситуацій або оскаржень.

Зазвичай витяг має стандартну форму, яка включає ключові моменти засідання: порядок денний, список присутніх, обговорювані питання, прийняті рішення та, за потреби, голосування. Формат може варіюватися в залежності від конкретної установи, але зазвичай він включає назву установи, дату та місце засідання, порядковий номер протоколу тощо.

Протокол складається під час засідання педради. Він має бути об’єктивним та точно відображати перебіг засідання. Зазвичай протоколюється секретарем педради або іншою призначеною особою.

Основними сторонами у цьому документі є члени педагогічної ради, які беруть участь у засіданні. Це можуть бути вчителі, адміністрація школи, а іноді й запрошені експерти або представники батьківського комітету.

Витяг з протоколу повинен бути чітко оформлений, зазвичай в друкованій формі. Важливо, щоб в ньому були чітко вказані дата засідання, назва установи, порядковий номер протоколу, питання, які обговорювалися, та прийняті рішення. Важливо також зазначити, хто був присутній на засіданні.

Секретар або відповідальна особа фіксує хід засідання, заносячи в протокол усі важливі моменти. Після засідання витяг з протоколу готується на основі цих записів. Після складання витяг має бути підписаний головуючим на засіданні та секретарем.

Цей документ є важливою частиною освітнього процесу в Україні, оскільки він забезпечує прозорість та відповідальність у прийнятті рішень, які стосуються освітньої діяльності.

Приклади

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ засідання педагогічної ради

Номер протоколу: _________________

Дата проведення: _________________

Голова: _________________

Секретар: _________________

Присутні: _________________

Порядок денний:
Розгляд питань порядку денного:

1. _________________

Заслухано:


Обговорено:


Ухвалено:


2. _________________

Заслухано:


Обговорено:


Ухвалено:


3. _________________

Заслухано:


Обговорено:


Ухвалено:


Інше:


Рішення педради довести до відома всіх працівників школи.

Секретар педагогічної ради__________________/_________________/

Відповідно до Закону України “Про освіту” від 23.05.1991 р. № 1060-XII педагогічна рада є колегіальним органом управління закладом освіти, що створюється з метою сприяння розвитку його освітньої діяльності, удосконалення навчально-виховного процесу, участі всіх учасників освітнього процесу в управлінні закладом освіти.

Рішення педагогічної ради є обов’язковими для виконання всіма працівниками закладу освіти.

Приклади заповнення:

1. Розгляд питання про вибір підручників

Підпишіться на наш Телеграм. Там ви знайдете анонси нових матеріалів та приємні бонуси

Заслухано:

 • Доповідь директора школи про результати вивчення стану навчальних досягнень учнів за результатами зовнішнього незалежного оцінювання.
 • Доповідь методиста школи про перелік підручників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання у закладах загальної середньої освіти у 2023/2024 навчальному році.

Обговорено:

 • Учасники педагогічної ради обговорили результати вивчення стану навчальних досягнень учнів за результатами зовнішнього незалежного оцінювання. Було відзначено, що учні школи мають низькі результати з деяких предметів.
 • Учасники педагогічної ради також обговорили перелік підручників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання у закладах загальної середньої освіти у 2023/2024 навчальному році. Було відзначено, що деякі з цих підручників відповідають сучасним вимогам, а інші потребують доповнень та удосконалень.

Ухвалено:

 • Затвердити список підручників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання у закладах загальної середньої освіти у 2023/2024 навчальному році.
 • Запропонувати Міністерству освіти і науки України внести зміни до переліку підручників, рекомендованих для використання у закладах загальної середньої освіти.

2. Розгляд питання про організацію виховної роботи

Заслухано:

 • Доповідь заступника директора школи з виховної роботи про результати вивчення стану виховної роботи у школі.
 • Доповідь педагога-організатора про план роботи школи на 2023/2024 навчальний рік.

Обговорено:

 • Учасники педагогічної ради обговорили результати вивчення стану виховної роботи у школі. Було відзначено, що у школі проводиться велика робота з вихованням учнів, але є деякі недоліки, які необхідно усунути.
 • Учасники педагогічної ради також обговорили план роботи школи на 2023/2024 навчальний рік. Було висловлено пропозиції щодо вдосконалення цього плану.

Ухвалено:

 • Схвалити план роботи школи на 2023/2024 навчальний рік.
 • Запропонувати заступнику директора школи з виховної роботи розробити заходи щодо усунення недоліків у виховній роботі у школі.

Цей шаблон може бути використаний для підготовки витягів з протоколів педрад будь-якого закладу освіти. При заповненні шаблону необхідно враховувати особливості закладу освіти та конкретні питання, які розглядалися на педраді.

Створення шаблону “Витягу з протоколу педради” передбачає включення кількох ключових елементів, які допомагають відобразити всю важливу інформацію, що стосується засідання педагогічної ради. Цей шаблон також повинен відповідати чинним законодавчим нормам України, що регулюють освітній процес. Нижче наведено приклад такого шаблону.


ШАБЛОН: ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ

Назва навчального закладу
[Назва школи/коледжу/університету]

Дата засідання: [день/місяць/рік]
Місце проведення: [адреса навчального закладу]

Протокол №: [номер протоколу]

Головуючий: [П.І.Б. головуючого]
Секретар: [П.І.Б. секретаря]

Порядок денний:

 1. [Питання №1]
 2. [Питання №2]

Список присутніх:
[П.І.Б. і посади всіх присутніх членів педради]


Витяг з протоколу

Питання №1: [Текст питання]
Обговорення: [Короткий зміст обговорення питання]
Рішення: [Прийняте рішення]
Голосування: [Результат голосування]

Питання №2: [Текст питання]

[Аналогічно для кожного питання порядку денного]

Примітки: [Додаткові відомості, якщо є]

Підписи:
______________________________ (головуючий)
______________________________ (секретар)


Відповідно до законодавства України:
[Тут можна вказати відповідні статті законів України, які регулюють діяльність педагогічних рад, наприклад, Закон України “Про освіту” чи інші нормативні акти].


Цей шаблон є універсальним і може бути адаптований для різних типів навчальних закладів та різноманітних питань, які можуть обговорюватися на засіданнях педради. Важливо, щоб витяг точно відображав зміст обговорення та прийняті рішення, а також відповідав вимогам українського законодавства.

Ось ще один приклад шаблону витягу з протоколу педагогічної ради:

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ No___
педагогічної ради
[назва закладу освіти]

м. [назва населеного пункту] “__” _______ 20__ року

ПРИСУТНІ: [перелік присутніх членів педради]

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. [Питання 1]
2. [Питання 2]
3. [Питання, з якого робиться витяг]

Щодо [питання, назва]:
СЛУХАЛИ: [ПІБ доповідача та стислий зміст доповіді]

УХВАЛИЛИ:
1. [рішення 1]
2. [рішення 2]
3. [суть рішення по даному питанню]
4. Контроль за виконанням покласти на [ПІБ відповідальної особи]

Голова педради [підпис] [ПІБ]
Секретар педради [підпис] [ПІБ]

Вірно:
Секретар педради [підпис] [ПІБ]

Сподіваюсь, цей шаблон витягу з протоколу педагогічної ради стане у нагоді. Готовий надати додаткові роз’яснення за потреби.

Завантажити шаблон ворд з прикладом заповнення

Скачати без реєстрації приклад у форматі док (.doc)

Вам потрібен інший зразок? Оберіть онлайн необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: