Витяг з протоколу батьківських зборів

Витяг з протоколу батьківських зборів

Витяг з протоколу батьківських зборів є важливим документом в освітньому процесі України, який відіграє ключову роль у документуванні рішень та обговорень, що відбуваються під час зборів батьків студентів або учнів навчальних закладів.

Цей документ є офіційним свідченням того, що відбулося на батьківських зборах. Він містить інформацію про порядок денний, обговорювані питання, прийняті рішення та інші важливі аспекти зборів. Витяг з протоколу може використовуватися для підтвердження конкретних домовленостей або рішень, прийнятих батьками, що можуть впливати на управління школою, організацію освітнього процесу, проведення заходів та інших аспектів шкільного життя.

Що стосується видів або форм витягу, він зазвичай має стандартний формат, але може варіюватися в залежності від конкретної школи або вимог до документації. Зазвичай він включає назву навчального закладу, дату проведення зборів, порядок денний, список присутніх, а також ключові пункти та рішення, які були прийняті.

Документ потрібен для офіційної фіксації рішень батьківської громади, що є важливим для забезпечення прозорості та підзвітності у вирішенні питань, пов’язаних зі шкільним життям. Він також може слугувати як доказ у випадках, коли рішення батьківських зборів оскаржуються або потребують перевірки.

Щодо вимог до документа, він має бути точним, об’єктивним і відображати реальний хід зборів. Всі важливі пункти обговорення та прийняті рішення мають бути чітко відзначені.

Складають витяг зазвичай секретар зборів або інша призначена особа, яка відповідає за ведення протоколу. Сторонами в документі виступають учасники зборів, зазвичай батьки учнів, представники адміністрації школи та, можливо, вчителі.

Оформлення витягу має відбуватися відповідно до загальноприйнятих стандартів діловодства. Він повинен бути написаний чітко та структуровано, зазначаючи всі необхідні деталі зборів. Після складання, документ зазвичай підписується головуючим на зборах та секретарем, щоб засвідчити його достовірність.

Приклади

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ батьківських зборів

Номер протоколу: _________________

Дата проведення: _________________

Клас: _________________

Класний керівник: _________________

Присутні: _________________

Порядок денний:

 1. _________________**
 2. _________________**
 3. _________________**

Розгляд питань порядку денного:

1. _________________

Заслухано:


Обговорено:


Ухвалено:


2. _________________

Заслухано:


Обговорено:


Ухвалено:


3. _________________

Заслухано:


Обговорено:


Ухвалено:


Інше:


Рішення батьківських зборів довести до відома всіх батьків та учнів класу.

Класний керівник _//

Відповідно до Закону України “Про освіту” від 23.05.1991 р. № 1060-XII батьківські збори є органом громадського самоврядування в закладі освіти, що створюється з метою сприяння розвитку його освітньої діяльності, участі батьків у вихованні та навчанні дітей.

Рішення батьківських зборів є рекомендаціями для педагогічного колективу закладу освіти.

Приклади заповнення:

1. Розгляд питання про участь батьків у виховній роботі

Підпишіться на наш Телеграм. Там ви знайдете анонси нових матеріалів та приємні бонуси

Заслухано:

 • Доповідь класного керівника про результати вивчення стану виховної роботи у класі.
 • Доповідь батьківського комітету класу про план роботи на 2023/2024 навчальний рік.

Обговорено:

 • Учасники батьківських зборів обговорили результати вивчення стану виховної роботи у класі. Було відзначено, що у класі проводиться велика робота з вихованням учнів, але є деякі недоліки, які необхідно усунути.
 • Учасники батьківських зборів також обговорили план роботи батьківського комітету на 2023/2024 навчальний рік. Було висловлено пропозиції щодо вдосконалення цього плану.

Ухвалено:

 • Запропонувати батькам активніше брати участь у виховній роботі у класі.
 • Схвалити план роботи батьківського комітету на 2023/2024 навчальний рік.

2. Розгляд питання про організацію харчування учнів

Заслухано:

 • Доповідь директора школи про організацію харчування учнів у школі.
 • Доповідь батьківського комітету класу про пропозиції щодо вдосконалення організації харчування учнів.

Обговорено:

 • Учасники батьківських зборів обговорили організацію харчування учнів у школі. Було відзначено, що харчування у школі організовано на належному рівні, але є деякі недоліки, які необхідно усунути.
 • Учасники батьківських зборів також обговорили пропозиції батьківського комітету щодо вдосконалення організації харчування учнів.

Ухвалено:

 • Запропонувати школі розробити план заходів щодо усунення недоліків у організації харчування учнів.
 • Врахувати пропозиції батьківського комітету щодо вдосконалення організації харчування учнів.

Цей шаблон може бути використаний для підготовки витягів з протоколів батьківських зборів будь-якого класу. При заповненні шаблону необхідно враховувати особливості класу та конкретні питання, які розглядалися на батьківських зборах.

Особливості оформлення витягів з протоколів батьківських зборів

 • Витяги з протоколів батьківських зборів оформляються на папері формату А4.
 • Текст витягів пишеться від руки чорним чорнилом або друкується.
 • Витяги підписуються класним керівником та секретарем батьківських зборів.
 • Витяги доводяться до відома всіх батьків та учнів класу.

Створюючи шаблон “Витягу з протоколу батьківських зборів”, важливо забезпечити, щоб він відповідав як формальним вимогам, так і забезпечував чітке відображення обговорень та рішень, які були прийняті під час зборів. Нижче наведено приклад такого шаблону з включенням зразкового заповнення.


ШАБЛОН: ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ БАТЬКІВСЬКИХ ЗБОРІВ

Назва навчального закладу:
[Назва школи/коледжу/університету]

Дата проведення: [день/місяць/рік]
Місце проведення: [адреса навчального закладу]

Протокол №: [номер протоколу]

Головуючий: [П.І.Б. головуючого]
Секретар: [П.І.Б. секретаря]

Порядок денний:

 1. [Питання №1]
 2. [Питання №2]

Список присутніх:
[П.І.Б. та статус (батько/мати) усіх присутніх членів батьківського комітету]


Витяг з протоколу

Питання №1: [Текст питання]
Обговорення: [Короткий зміст обговорення питання]
Рішення: [Прийняте рішення]
Голосування: [Результат голосування]

Питання №2: [Текст питання]

[Аналогічно для кожного питання порядку денного]

Примітки: [Додаткові відомості, якщо є]

Підписи:
______________________________ (головуючий)
______________________________ (секретар)


Відповідно до законодавства України:
[Тут можна вказати відповідні статті законів України, які регулюють участь батьків у навчальному процесі, наприклад, “Закон України про освіту” та інші нормативні документи].


Цей шаблон може бути адаптований до конкретних умов і потреб будь-якої освітньої установи. Важливо, щоб він чітко відображав зміст засідання батьківських зборів і відповідав вимогам законодавства України.

Ось ще один приклад шаблону витягу з протоколу батьківських зборів:

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ
батьківських зборів батьків учнів [класу]
[назва закладу освіти]

м. [назва населеного пункту] “__” _______ 20__ року

ПРИСУТНІ: [перелік присутніх батьків учнів]
Відсутні: [ПІБ відсутніх]

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про підсумки [1 семестру / навчального року] та успішність учнів [класу].
2. Про стан [виховної роботи / поведінки / дисципліни / відвідування] учнями класу.
3. Інші питання діяльності класу.

УХВАЛИЛИ:
1. Взяти до відома інформацію класного керівника [ПІБ] про успішність та відвідування учнів за [період].
2. Рекомендувати учням [прізвища дітей] вжити заходів для покращення навчальних результатів.
3. З метою покращення дисципліни учнів рекомендувати [ПІБ класного керівника] посилити виховну роботу з батьками та учнями.

Голова батьківського комітету [підпис] [ПІБ]
Секретар [підпис] [ПІБ]

Вірно: Секретар [підпис] [ПІБ]

Сподіваюсь, цей шаблон витягу з протоколу батьківських зборів стане у нагоді. Готовий надати додаткові роз’яснення за потреби.

Завантажити шаблон ворд з прикладом заповнення

Скачати без реєстрації приклад у форматі док (.doc)

Вам потрібен інший зразок? Оберіть онлайн необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: