Витяг із протоколу

Витяг із протоколу

Витяг із протоколу – це документ, який містить важливі інформаційні відомості і факти, виділені з тексту протоколу, що складений під час проведення певного події, інциденту або засідання. Витяг із протоколу зазвичай створюється для зручності швидкого ознайомлення з ключовими подіями і результатами, які були зафіксовані в протоколі. Розгляньмо деталі стосовно витягу із протоколу:

 1. Суть документа: Витяг із протоколу є коротким відображенням головних подій, рішень, висновків та фактів, що містяться у протоколі. Це дозволяє особам, які не мають часу на повний огляд протоколу, швидко ознайомитися з його ключовим змістом.
 2. Види витягів із протоколу: Витяги можуть бути різними за характером подій і їх метою. Наприклад, це може бути витяг із судового протоколу, поліцейського протоколу, засідання органу управління тощо.
 3. Потреба в документі: Витяг із протоколу може бути потрібним для подальшого аналізу подій, звіряння даних або надання інформації стороннім особам. Він також може використовуватися як доказ у судовому розгляді або в інших юридичних процедурах.
 4. Вимоги до оформлення: Оформлення витягу із протоколу повинно відповідати загальним стандартам оформлення документів. В ньому слід чітко вказати дату проведення події, місце, ідентифікаційні дані осіб, що брали участь, а також конкретний вміст подій і висновки.
 5. Сторони в документі: Сторонами в витягу із протоколу є особи, які складали протокол, і особи, до яких він адресований або які мають право ознайомитися з його змістом. У випадку судового витягу із протоколу це може бути сторона обвинувачення, сторона захисту, суддя і т.д.
 6. Процес складання: Витяг із протоколу складається зазвичай тими особами, які були присутні під час події і склали оригінальний протокол. Документ підписується цими особами для підтвердження його вірності.

Важливо зазначити, що витяг із протоколу повинен бути достовірним і точним відображенням інформації, яка міститься у вихідному протоколі. Він використовується для спрощеного доступу до основних даних та фактів і є важливою складовою для подальшого правового аналізу та прийняття рішень.

Приклади

[Місце і дата складання витягу]

ВИТЯГ ІЗ ПРОТОКОЛУ

Згідно з [назва протоколу] від [дата протоколу] № [номер протоколу]

За [закон України, стаття або норма, на підставі якої складено протокол], витяг складено про наступне:

[Вміст витягу, який містить ключові факти, рішення або висновки протоколу]

Наприклад, якщо це судовий протокол щодо розгляду кримінальної справи, то витяг може виглядати так:

За Кримінальним кодексом України, статтею [номер статті] від [дата судового засідання] проведено розгляд кримінальної справи № [номер справи] стосовно [ім’я обвинуваченого].

У висновках суду вказано, що обвинувачений [зміст висновку суду].

Суддя: [ПІБ судді]
Секретар: [ПІБ секретаря суду]

Цей витяг складено для зручності ознайомлення та використання основної інформації, яка міститься у вихідному протоколі.

[Підпис і печатка особи, яка склала витяг]

ВИТЯГ ІЗ ПРОТОКОЛУ

[Найменування організації]

[Дата]

[Номер протоколу]

Присутні:

 • [Прізвище, ім’я, по батькові голови засідання] – голова засідання;
 • [Прізвище, ім’я, по батькові члена засідання] – член засідання;
 • [Прізвище, ім’я, по батькові члена засідання] – член засідання.

Відсутні:

 • [Прізвище, ім’я, по батькові відсутнього члена засідання].

Слухали:

[Прізвище, ім’я, по батькові доповідача] – доповідач.

Обговорювали:

[Вміст обговорення].

Ухвалили:

[Вміст ухвалення].

Голова засідання:

[Підпис голови засідання]

Члени засідання:

[Підпис члена засідання]

Підпишіться на наш Телеграм. Там ви знайдете анонси нових матеріалів та приємні бонуси

[Підпис члена засідання]

Приклади заповнення

В пункті 1. вказується найменування організації, у якій було проведено засідання.

В пункті 2. вказується дата проведення засідання.

В пункті 3. вказується номер протоколу засідання.

В пункті 4. перераховуються особи, які були присутні на засіданні, вказуються їхні посади та прізвища, імена та по батькові.

В пункті 5. вказуються особи, які були відсутні на засіданні, вказуються їхні посади та прізвища, імена та по батькові.

В пункті 6. вказується прізвище, ім’я та по батькові доповідача, який виступав на засіданні.

В пункті 7. викладається зміст обговорення, яке відбувалося на засіданні.

В пункті 8. викладається зміст ухвалення, яке було прийнято на засіданні.

В пункті 9. вказується підпис голови засідання.

В пункті 10. вказуються підписи членів засідання.

Цей шаблон Витягу із протоколу може бути використаний як основа для розробки Витягу із протоколу конкретного засідання. При цьому, необхідно враховувати всі вимоги законодавства України, а також конкретні обставини засідання, з якого витягується інформація.

Законами України, які регулюють порядок складання протоколів, є:

 • Закон України “Про державну службу”;
 • Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні”;
 • Закон України “Про господарську діяльність”;
 • Закон України “Про акціонерні товариства”;
 • інші закони та нормативно-правові акти.

Згідно з цими законами, протоколи можуть складатися у різних організаціях та установах, у тому числі в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях.

Протоколи складаються для фіксації ходу засідання, прийняття рішень та інших важливих подій.

Протокол повинен містити наступні відомості:

 • дата та місце проведення засідання;
 • список присутніх осіб;
 • перелік питань, які розглядалися на засіданні;
 • зміст обговорення кожного питання;
 • прийняття рішень по кожному питанню.**

Протокол підписується головою засідання та секретарем засідання.

Ось ще приклад Витягу із протоколу засідання загальних зборів засновників відповідно до законодавства України:

ВИТЯГ з протоколу No1 засідання загальних зборів засновників ТОВ “Промінь”

м. Київ 10 січня 2023 р.

Присутні засновники:

 1. Іваненко Іван Іванович – 60% голосів
 2. Петренко Петро Петрович – 40% голосів

Порядок денний:

 1. Обрання голови та секретаря загальних зборів.
 2. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2022 р.
 3. Розподіл прибутку Товариства за 2022 р.

УХВАЛИЛИ:

 1. Обрати головою загальних зборів – Іваненка І.І., секретарем – Петренка П.П.
 2. Затвердити річний звіт та баланс ТОВ “Промінь” за 2022 рік.
 3. Чистий прибуток, отриманий за результатами діяльності ТОВ “Промінь” у 2022 році у сумі 1 500 000 грн розподілити наступним чином:
  • 30% спрямувати на виплату дивідендів засновникам;
  • 50% спрямувати на розвиток виробництва;
  • 20% спрямувати до резервного фонду.

Голова зборів Іваненко І.І.

Секретар зборів Петренко П.П.

Цей витяг є правильним та відповідає оригіналу протоколу.

Директор ТОВ “Промінь” Іваненко І.І.

Завантажити шаблон документа ворд з прикладом заповнення

Скачати на комп’ютер без реєстрації заповнений українською приклад у форматі док (.doc)

Вам потрібен інший зразок? Оберіть онлайн необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: