Відзив на позовну заяву із застосуванням строку позовної давності

Відзив на позовну заяву із застосуванням строку позовної давності

Відзив на позовну заяву з застосуванням строку позовної давності є важливим юридичним документом в системі цивільного судочинства України. Цей документ є формою процесуальної відповіді на позов, який було подано до суду. Відклик на позовну заяву дозволяє відповідачу викласти свою позицію щодо заявлених позивачем вимог, а також навести аргументи та докази, які спростовують або послаблюють позицію позивача.

Застосування строку позовної давності у відзиві на позовну заяву є одним зі способів захисту. Строк позовної давності – це період часу, протягом якого особа може звернутися до суду для захисту своїх порушених прав. Якщо цей період пропущено, відповідач може вказати на це у відзиві, аргументуючи, що позов позивача підлягає відмові через пропуск позовної давності.

Відкликання на позовну заяву має декілька ключових елементів:

 1. Форма та зміст: Відзив має бути написаний у письмовій формі та містити обґрунтування стосовно кожного з пунктів позову. Важливо чітко та аргументовано викласти свою позицію, вказуючи на всі відповідні обставини справи та надаючи докази.
 2. Строки подання: Відзив подається в суд у встановлені законом строки. Зазвичай цей строк становить 15 днів з моменту отримання копії позовної заяви, але може варіюватися в залежності від конкретних обставин справи.
 1. Учасники процесу: Сторонами у відзиві виступають відповідач (особа, проти якої подано позов) та позивач (особа, яка подала позов). Відповідач у відзиві викладає свої аргументи та заперечення проти позовних вимог позивача.
 2. Вимоги до оформлення: Документ має бути оформлений відповідно до процесуальних вимог: вказуватися повні назви сторін, їхні адреси, реквізити суду, номер справи тощо. Також важливо дотримуватися вимог щодо мови документа.
 3. Складання відзиву: Відзив зазвичай складається самим відповідачем або його представником (адвокатом чи юридичним радником). Важливо, щоб документ був чітко структурованим, логічним, зрозумілим та обґрунтованим.
 4. Важливість відзиву: Відзив на позовну заяву є ключовим елементом судового процесу, оскільки він дає можливість відповідачу викласти свою точку зору та надати суду всю необхідну інформацію для прийняття об’єктивного рішення.

Відповідь на позовну заяву зі зверненням до строку позовної давності надає додатковий захист відповідачу, оскільки вказує на процесуальні перешкоди для задоволення позову. Це стає особливо важливим, коли сутність справи вже не може бути розглянута через значний час, що минув з моменту виникнення правовідносин або порушення прав.

Загалом, відзив на позовну заяву є не тільки відображенням позиції відповідача, але й засобом правового захисту, який допомагає суду зрозуміти всі обставини справи та прийняти справедливе рішення. Важливо не тільки грамотно скласти відзив, але й вчасно подати його до суду, дотримуючись всіх встановлених процедурних норм.

Приклади

Відзив на позовну заяву із застосуванням строку позовної давності є специфічним документом, який вимагає дотримання правових норм та точного відображення відповідних обставин справи. Ось приклад шаблону такого відзиву:


[Найменування суду, до якого подається відзив]

Відзив на позовну заяву

Справа № [номер справи]

Позивач: [Повне ім’я та контактні дані позивача]

Відповідач: [Повне ім’я та контактні дані відповідача]

Зміст відзиву:

 1. Вступ
  • Опис обставин отримання позовної заяви.
  • Короткий зміст позовних вимог.
 2. Заперечення проти позовних вимог
  • Детальний опис заперечень відповідача проти кожного з пунктів позовної заяви.
  • Наведення фактів, що підтверджують заперечення.
 3. Застосування строку позовної давності
  • Посилання на статтю 256 Цивільного кодексу України, яка визначає строки позовної давності.
  • Аргументація щодо того, що позовні вимоги були пред’явлені після закінчення відповідного строку позовної давності.
  • Приклад: “З моменту виникнення спірних правовідносин у [рік] пройшло більше ніж [вказати конкретний строк], що є порушенням строків позовної давності, передбачених ст. 256 ЦК України”.
 4. Висновок та прохання до суду
  • Заключні міркування та прохання відхилити позовні вимоги як такі, що були пред’явлені з порушенням строку позовної давності.

Додатки:

 • Копії документів, що підтверджують аргументи відповідача.

Дата та підпис


Цей шаблон є базовим та може вимагати адаптації залежно від конкретних обставин справи. Важливо звернути увагу на точне формулювання юридичних аргументів та належне дотримання процесуальних норм.

Відзив на позовну заяву

До [найменування суду]

від [прізвище, ім’я, по батькові відповідача]

[адреса відповідача]

[ідентифікаційний код відповідача]

Відповідач у справі за позовом [прізвище, ім’я, по батькові позивача]

до [найменування відповідача]

про [назва вимоги]

[прізвище, ім’я, по батькові відповідача], в інтересах якого діє [прізвище, ім’я, по батькові представника відповідача], у відзиві на позовну заяву зазначає наступне:**

Позовні вимоги є необґрунтованими та не підлягають задоволенню з наступних підстав:

Підпишіться на наш Телеграм. Там ви знайдете анонси нових матеріалів та приємні бонуси

[Вказується, у чому полягає необґрунтованість позовних вимог. Наприклад, позивач не має права на заявлені вимоги, оскільки вони порушують його право чи інтерес.]

Крім того, позовні вимоги є давніми, оскільки строк позовної давності для заявлених вимог сплив [дата].

Відповідно до ст. 257 Цивільного кодексу України, позовна давність – це строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу.

Сплив позовної давності є підставою для відмови в позові.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 175, 177, 256-258, 263 Цивільного кодексу України,

ПРОШУ:

Відмовити у задоволенні позову [прізвище, ім’я, по батькові позивача] до [найменування відповідача] про [назва вимоги].

Додатки:

 1. Копія позовної заяви.
 2. [Інші докази, які підтверджують позицію відповідача].

Дата

[Підпис відповідача]

[Підпис представника відповідача]

Приклади заповнення

Позовні вимоги є необґрунтованими та не підлягають задоволенню з наступних підстав:

 • Приклад 1: позивач звернувся до суду з позовом про стягнення заборгованості за поставлений товар. Відповідач не сплатив заборгованість у строк, встановлений договором поставки. Однак, позивач не надав доказів того, що він направив відповідачу вимогу про сплату заборгованості. Таким чином, позивач не виконав умов договору поставки, що є підставою для відмови в позові.
 • Приклад 2: позивач звернувся до суду з позовом про визнання недійсним договору купівлі-продажу. Відповідач заперечує проти позову, посилаючись на те, що договір був укладений добровільно та відповідає вимогам законодавства. Відповідач надав докази того, що він не був обмежений у дієздатності на момент укладення договору. Таким чином, позивач не довів, що договір купівлі-продажу є недійсним.

Позовні вимоги є давніми, оскільки строк позовної давності для заявлених вимог сплив:

 • Приклад 1: позивач звернувся до суду з позовом про стягнення заборгованості за поставлений товар. Заборгованість виникла 20 лютого 2023 року. Позивач звернувся до суду 20 січня 2024 року. Таким чином, строк позовної давності для заявлених вимог сплив 20 лютого 2024 року.
 • Приклад 2: позивач звернувся до суду з позовом про визнання недійсним договору купівлі-продажу. Договір купівлі-продажу був укладений 20 лютого 2023 року. Позивач звернувся до суду 20 січня 2025 року. Таким чином, строк позовної давності для заявлених вимог сплив 20 лютого 2025 року.

Ось ще приклад Відзиву на позовну заяву із застосуванням строку позовної давності відповідно до законодавства України:

До Господарського суду міста Києва Відповідач: ТОВ «Промінь» ЄДРПОУ 56781234
Адреса: м. Київ, вул. Шевченка, буд. 5

Позивач: ПП «Будівельні матеріали» ЄДРПОУ 23456781 Адреса: м. Київ, вул. Маяковського, буд. 22

ВІДЗИВ на позовну заяву про стягнення заборгованості

ТОВ «Промінь» заперечує проти позовних вимог ПП «Будівельні матеріали» у повному обсязі з наступних підстав:

 1. Відповідно до позовної заяви ПП «Будівельні матеріали» просить стягнути із ТОВ «Промінь» заборгованість за договором поставки No15-19 від 05.06.2019р. у розмірі 300 000 грн.
 2. Згідно ст. 259 ЦК України, строк позовної давності за вказаним договором становить 3 роки.
 3. Оскільки позов подано 12.01.2024р., а договір укладено 05.06.2019р., строк позовної давності закінчився 05.06.2022р.
 4. Враховуючи закінчення строку позовної давності, позовні вимоги ПП «Будівельні матеріали» не підлягають задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 43, 44, 45 ГПК України,

ПРОШУ:

 1. Відмовити у задоволенні позовних вимог ПП «Будівельні матеріали» до ТОВ «Промінь» у повному обсязі.
 2. Стягнути з ПП «Будівельні матеріали» на користь ТОВ «Промінь» витрати на правову допомогу в розмірі 5000 грн.

Додатки:

 1. Копія договору поставки No15-19 від 05.06.2019р.
 2. Копія накладної No58 від 10.06.2019р.
 3. Копія відзиву для позивача.

Дата

Підпис

Завантажити шаблон документа ворд з прикладом заповнення

Скачати на комп’ютер без реєстрації заповнений українською приклад у форматі док (.doc)

Вам потрібен інший зразок? Оберіть онлайн необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: