Відповідь на претензію

Відповідь на претензію

Відповідь на претензію в юридичній практиці України є формальним документом, який складається у відповідь на претензію, надіслану іншою стороною. Цей документ є ключовим елементом попереднього врегулювання спору, і його мета – викласти позицію одержувача претензії, висловити згоду або заперечення щодо вимог, зазначених у претензії.

Існують різні форми відповіді на претензію, залежно від контексту і предмету спору. Це може бути письмова відповідь, яка часто вимагається у випадках комерційних або цивільних спорів, або урегулювання через переговори, де відповідь може бути надана усно. Однак найчастіше вона має бути надана письмово для забезпечення доказової бази у разі подальшого судового розгляду.

Цей документ потрібен для того, щоб врегулювати спір між сторонами без звернення до суду, спробувавши знайти взаємоприйнятне рішення. Відповідь на претензію дозволяє також захистити свої права та інтереси, чітко виклавши свою позицію щодо висунутих претензій.

До оформлення відповіді на претензію існують певні вимоги: вона має бути написана у відповідній юридичній формі, зазвичай вона містить ідентифікаційні дані сторін (назву, адресу, реєстраційні дані юридичної особи чи ПІБ фізичної особи), номер та дату претензії, на яку дається відповідь, а також докладний виклад позиції стосовно кожного з пунктів претензії. Важливо, щоб відповідь на претензію була аргументована, з посиланням на норми законодавства, договірні умови або інші відповідні документи.

Умови складання відповіді на претензію залежать від конкретної ситуації. Зазвичай вона складається у разі отримання письмової претензії, яка містить вимоги або заяви, що потребують офіційного роз’яснення або відхилення. Також відповідь на претензію може бути обов’язковою у випадках, передбачених законом або договором між сторонами.

Сторонами у документі виступають особа (фізична чи юридична), яка надіслала претензію, та особа, яка її отримала і складає відповідь. Важливо, щоб обидві сторони були чітко ідентифіковані в документі.

Щодо оформлення, відповідь на претензію має бути чіткою, структурованою, і включати всі необхідні реквізити. Вона повинна бути складена в офіційному та діловому стилі, із зазначенням всіх необхідних даних про обидві сторони: їхні назви, адреси, контактні дані, а також реквізити документа, на який дається відповідь.

Щодо вимог до складання відповіді на претензію, то її зазвичай готує юрист або відповідальна особа в організації, яка має необхідні знання та досвід для адекватного та компетентного реагування на заявлені претензії. Важливо, щоб у відповіді було чітко викладено позицію щодо кожного аспекту претензії, наведено відповідні аргументи та докази, які підтверджують цю позицію, і, за необхідності, вказано на порушення або помилки в претензії.

Оформлення відповіді на претензію має включати дату та місце складання, підпис відповідальної особи, а також, за потреби, печатку організації. Такий документ зазвичай надсилається у тому ж порядку, що й претензія, тобто зазвичай поштою або електронною поштою, із забезпеченням підтвердження отримання.

Відповідь на претензію є важливим кроком у вирішенні спорів і конфліктів, і правильне її складання може значно сприяти позитивному вирішенню ситуації, уникненню судових розглядів і збереженню ділових відносин між сторонами.

Приклади

Ось приклад такого шаблону:


Шаблон Відповіді на Претензію

[Назва вашої компанії/організації] [Адреса] [Місто, Індекс] [Телефон] [Електронна пошта]

[Дата]

[ПІБ Одержувача претензії] [Адреса одержувача] [Місто, Індекс одержувача]

Шановний(а) [ПІБ одержувача],

Відповідь на Вашу претензію від [дата отримання претензії]

Ми уважно ознайомилися з Вашою претензією від [дата претензії] стосовно [короткий опис змісту претензії], і хочемо надати наступну відповідь.

 1. Аналіз ситуації: [Тут детально описати ситуацію, на яку посилається претензія, із зазначенням всіх релевантних деталей.]
 2. Правова основа: [Тут вказати закони України, які регулюють цю ситуацію. Наприклад, “Згідно зі ст. 8 Закону України “Про захист прав споживачів”…”]
 3. Висновки та дії: [Тут вказати ваші висновки та дії, які ви плануєте вжити у відповідь на претензію. Це може включати виправлення помилки, компенсацію, надання додаткових послуг тощо.]

Ми цінуємо Ваше звернення і [додаткові коментарі залежно від ситуації].

Будь ласка, зв’яжіться з нами за телефоном [телефон] або електронною поштою [електронна адреса], якщо у Вас є додаткові питання або Ви хочете обговорити цю справу детальніше.

З повагою,

[Ваше ім’я] [Ваша посада] [Назва вашої компанії/організації]


Цей шаблон є універсальним і може бути адаптований під конкретну ситуацію, виходячи зі специфіки вашого бізнесу чи випадку. Важливо забезпечити, що відповідь є точною, чіткою та відповідає всім вимогам законодавства України.

Відповідь на претензію

До [найменування підприємства, організації, установи]

[адреса]

[Ідентифікаційний код]

від [найменування підприємства, організації, установи]

[адреса]

[Ідентифікаційний код]

Відповідь на претензію від [дата] № [номер претензії]

Повідомляємо, що претензія від [дата] № [номер претензії] на адресу [найменування підприємства, організації, установи] розглянута.

[Вказується, чи визнаються вимоги претензії, чи відхиляються.]

Якщо вимоги претензії визнаються, то зазначається, які дії будуть вжиті для їх виконання.

Підпишіться на наш Телеграм. Там ви знайдете анонси нових матеріалів та приємні бонуси

Якщо вимоги претензії відхиляються, то зазначається, з яких підстав вони відхиляються.

У разі відхилення вимог претензії повідомляється, що в разі нерозв’язання спору в досудовому порядку, позивач має право звернутися до суду.

З повагою,

[Підпис керівника підприємства, організації, установи]

[Підпис відповідальної особи]

[Дата]

Приклади заповнення

Відповіді на претензію, в якій вимоги визнаються:

 • Приклад 1:

Відповідь на претензію від 20 січня 2023 року № 12345

Повідомляємо, що претензія від 20 січня 2023 року № 12345 на адресу ТОВ “Альфа” розглянута.

Вимоги претензії визнаються та будуть виконані у повному обсязі у строк до [дата].

 • Приклад 2:

Відповідь на претензію від 20 січня 2023 року № 45678

Повідомляємо, що претензія від 20 січня 2023 року № 45678 на адресу ПАТ “Бета” розглянута.

Вимоги претензії визнаються частково. Зокрема, буде здійснено відшкодування вартості пошкодженого товару у розмірі [сума].

Відповіді на претензію, в якій вимоги відхиляються:

 • Приклад 1:

Відповідь на претензію від 20 січня 2023 року № 98765

Повідомляємо, що претензія від 20 січня 2023 року № 98765 на адресу ФОП “Гамма” розглянута.

Вимоги претензії відхиляються.

Пошкодження товару, зазначене у претензії, сталося з вини позивача, оскільки він не дотримався умов експлуатації товару.

 • Приклад 2:

Відповідь на претензію від 20 січня 2023 року № 32109

Повідомляємо, що претензія від 20 січня 2023 року № 32109 на адресу ПП “Дельта” розглянута.

Вимоги претензії відхиляються.

На момент отримання товару позивачем не було виявлено жодних дефектів. Таким чином, позивач не може пред’явити претензію з приводу якості товару.

Ось ще приклад Відповіді на претензію відповідно до законодавства України:

ТОВ “Промінь” 79000, м. Київ, вул. Шевченка, 5 код ЄДРПОУ 34567891

ПП “Будівельні матеріали” 79002, м. Київ, вул. Іванова, 22 код ЄДРПОУ 56789123


Відповідь на претензію

ТОВ “Промінь” розглянуло Вашу претензію від 10.01.2024 щодо відшкодування збитків у розмірі 150 000 грн, які нібито виникли у зв’язку з поставкою неякісної продукції за договором поставки No 15-20 від 10.12.2020 р., і повідомляє наступне.

Претензії ПП “Будівельні матеріали” вважаємо необґрунтованими та такими, що не підлягають задоволенню, оскільки:

 1. Поставка товару за договором No 15-20 від 10.12.2020 р. здійснена ТОВ “Промінь” належної якості, що підтверджується сертифікатом якості No 123 від 05.12.2020 р.
 2. Фактів поставки неякісного товару ТОВ “Промінь” не встановлено. ПП “Будівельні матеріали” не надало жодних доказів поставки неякісної продукції.
 3. Відповідно до п. 5.1 договору No 15-20 претензії приймаються протягом 10 днів з моменту поставки. Отже, строк розгляду претензій за поставкою від 10.12.2020 р. закінчився 20.12.2020 р.
 4. Претензія ПП “Будівельні матеріали” надійшла 10.01.2024, тобто із істотним порушенням встановленого договором строку.

З огляду на викладене, претензії ПП “Будівельні матеріали” щодо відшкодування збитків у розмірі 150 000 грн ТОВ “Промінь” задоволенню не підлягають.

Додатки:

 1. Копія договору No 15-20 від 10.12.2020 р.
 2. Копія сертифікату якості No 123 від 05.12.2020 р.

З повагою, Директор ТОВ “Промінь” Петренко П.П.

12.01.2024

Завантажити шаблон документа ворд з прикладом заповнення

Скачати на комп’ютер без реєстрації заповнений українською приклад у форматі док (.doc)

Вам потрібен інший зразок? Оберіть онлайн необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: