Цивільно-правовий договір ЦПХ, ЦПД

Цивільно-правовий договір ЦПХ, ЦПД

Цивільно-правовий договір – це договір, що визначає взаємовідносини між двома або більше сторонами з питань майнових і особистих не майнових прав та обов’язків. Він є однією з основних форм реалізації та врегулювання цивільних правовідносин.

Цивільно-правові договори можуть бути різноманітними за своєю суттю. Прикладами таких договорів можуть бути договори купівлі-продажу, договори оренди, договори підряду, договори дарування та багато інших. Ці договори можуть бути як простими, так і складними, залежно від предмета договору та взаємних прав та обов’язків сторін.

Документ потрібен для фіксації прав та обов’язків сторін, а також для того, щоб мати підставу для вимоги виконання цих обов’язків. Він також допомагає уникнути непорозумінь та конфліктів, встановлюючи чіткі правила взаємодії між сторонами.

Договір складають, коли сторони мають намір регулювати свої взаємовідносини у певній сфері, наприклад, при передачі прав власності на товар, виконанні робіт або наданні послуг.

У договорі виступають сторони, що беруть на себе певні права та обов’язки: покупець і продавець у договорі купівлі-продажу, орендодавець і орендар у договорі оренди, і так далі.

Щодо вимог до оформлення, більшість цивільно-правових договорів мають бути у письмовій формі, особливо коли мова йде про значущі суми грошей або велику вартість предмета договору. Деякі договори, такі як договори про передачу нерухомості, повинні бути також нотаріально засвідчені.

Зазвичай договір складають сторони самостійно, але в залежності від складності договору та його юридичних наслідків, може бути залучений юрист або нотаріус. Це допомагає забезпечити правильність оформлення документа та його відповідність законодавству.

Приклади

Шаблон Цивільно-правового договору

Цей договір укладений [дата] в м. [місто] між [ПІБ сторони 1], [дата народження], [місце проживання], (далі – “Сторона 1”), і [ПІБ сторони 2], [дата народження], [місце проживання], (далі – “Сторона 2”), про наступне:

1. Предмет договору

1.1. За цим договором Сторона 1 зобов’язується [виконати певні дії] на користь Сторони 2, а Сторона 2 зобов’язується [виконати певні дії] на користь Сторони 1.

2. Права і обов’язки сторін

2.1. Сторона 1 зобов’язана:

 • [перелік обов’язків Сторони 1].

2.2. Сторона 2 зобов’язана:

 • [перелік обов’язків Сторони 2].

3. Строк дії договору

3.1. Цей договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до [дата].

4. Відповідальність сторін

4.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим договором сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

5. Порядок вирішення спорів

5.1. Усі спори, що виникають з цього договору, вирішуються шляхом переговорів.

5.2. У разі недосягнення згоди шляхом переговорів спори вирішуються в судовому порядку.

6. Заключні положення

6.1. Цей договір складений у двох примірниках, по одному для кожної сторони.

Підписи сторін

Сторона 1

[Підпис сторони 1]

Сторона 2

[Підпис сторони 2]

Приклади заповнення

Предмет договору

Ми у Telegram: Анонси нових статей та бонусні матеріали

[Вказати предмет договору, наприклад, надання послуг, виконання робіт, передача майна тощо.]

Права і обов’язки сторін

[Вказати права і обов’язки сторін відповідно до предмету договору.]

Строк дії договору

[Вказати строк дії договору, наприклад, на строк 1 рік; до [дата].]

Відповідальність сторін

[Вказати умови відповідальності сторін за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за договором.]

Порядок вирішення спорів

[Вказати порядок вирішення спорів, що виникають з договору.]

Заключні положення

[Вказати інші умови, які вважаються сторонами за доцільними.]

Важливо:

 • Цивільно-правовий договір є договором, який укладається між фізичними або юридичними особами, які мають цивільну правоздатність і дієздатність.
 • Цивільноправовий договір може бути укладений у письмовій або усній формі.
 • У разі укладення цивільно-правового договору у письмовій формі договір повинен бути підписаний сторонами.

Закони, що регулюють порядок оформлення цивільно-правового договору:

 • Цивільний кодекс України;
 • Закон України “Про захист прав споживачів”.

Додаткові положення, які можна включити в цивільно-правовий договір:

 • умови оплати послуг або робіт;
 • умови постачання товарів;
 • умови гарантійного обслуговування;
 • інші умови, які вважаються сторонами за доцільними.

Ось деякі додаткові положення, які можна включити в цивільно-правовий договір:

 • Умови оплати послуг або робіт:

  • спосіб оплати послуг або робіт;
  • строк оплати послуг або робіт;
  • порядок оплати послуг або робіт.
 • Умови поставки товарів:

  • кількість товарів;
  • якість товарів;
  • строк поставки товарів;
  • порядок поставки товарів.
 • Умови гарантійного обслуговування:

  • строк гарантійного обслуговування;
  • умови гарантійного обслуговування.
 • Інші умови:

  • умова про право сторін розірвати договір достроково;
  • умова про право сторін внести зміни до договору;
  • інші умови, які вважаються сторонами за доцільним.

Цивільно-правовий договір

Місто ________ Дата _________

 1. Сторони договору:

Сторона А: Прізвище, ім’я, по батькові: ________ Паспорт: серія _____, номер , виданий “” _____ 20 р. Адреса реєстрації: ________ Ідентифікаційний номер: ________

Сторона Б: Прізвище, ім’я, по батькові: ________ Паспорт: серія _____, номер , виданий “” _____ 20 р. Адреса реєстрації: ________ Ідентифікаційний номер: ________

 1. Предмет договору:

(Опис предмета договору, наприклад: “Сторона А передає, а Сторона Б приймає в користування автомобіль марки _____…”)

 1. Умови договору:

(Детальний опис умов договору, таких як терміни виконання, ціна, порядок розрахунків тощо)

 1. Закінчення та розірвання договору:

(Умови дії, продовження, дострокового розірвання договору)

 1. Відповідальність сторін:

(Опис відповідальності сторін у разі невиконання або неналежного виконання своїх обов’язків за договором)

 1. Підписи сторін:

Сторона А ____________ // Сторона Б ______________ //

Завантажити шаблон ворд з прикладом заповнення

Скачати приклади у форматі word

Вам потрібен інший зразок? Оберіть необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: