Що таке рекламація

Що таке рекламація

Рекламація — це офіційний документ, який складається з метою висунення претензії або вимоги до продавця чи виробника про виправлення недоліків товару, виконання робіт або надання послуг. Цей документ є засобом захисту прав споживачів та інструментом врегулювання спірних питань між покупцем та продавцем.

Існують різні форми рекламацій:

 1. Гарантійна рекламація, яка використовується, коли товар не відповідає умовам гарантії.
 2. Якісна рекламація, що подається в разі виявлення недоліків якості.
 3. Кількісна рекламація, яка стосується випадків, коли кількість товару не відповідає зазначеній в документації.
 4. Транспортна рекламація, яка подається у випадку пошкоджень товару під час транспортування.

Рекламація має визначені вимоги до свого складання:

 • Ім’я та контактна інформація особи, що подає рекламацію.
 • Чітке формулювання суті претензії.
 • Перелік вимог покупця до продавця або виробника.
 • Докази, що підтверджують обґрунтованість претензії (чеки, гарантійні талони, акти тощо).
 • Термін, протягом якого очікується виконання вимог.
 • Підпис особи, що подає рекламацію.

Рекламація складається у випадках, коли споживач виявляє недоліки товару чи послуги, які були приховані під час покупки, або коли товар чи послуга не відповідають заявленим характеристикам. Сторонами в рекламації є споживач (покупець) та продавець (виробник або надавач послуг). Вимоги до оформлення рекламації включають зазначення відомостей про обидві сторони, чітке викладення суті претензії, перелік необхідних дій та обґрунтування вимог з посиланнями на відповідні норми законодавства чи договірні умови.

Рекламація може бути складена самим споживачем або за допомогою юридичного представника. У випадках, коли справа має складний юридичний характер або значні матеріальні вимоги, доцільно залучати професійного юриста для грамотного складання документу.

Приклади

Рекламація

[Найменування підприємства, якому адресується рекламація]

[Місцезнаходження підприємства, якому адресується рекламація]

[Дата]

[Ім’я, прізвище, по батькові споживача]

[Адреса споживача]

Рекламація

Я, [ім’я, прізвище, по батькові споживача], [дата] придбав/ла у Вашому підприємстві [найменування товару або послуги] за [вартість].

Протягом [термін] з моменту придбання товару/отримання послуги було виявлено такі недоліки:

 • [опис недоліків]

Вважаю, що ці недоліки є істотними, оскільки [обґрунтування].

Відповідно до вимог Закону України «Про захист прав споживачів» прошу Вас:

 • усунути недоліки протягом [термін] з дня отримання цієї рекламації;
 • замінити товар/надати послугу на якісний;
 • повернути мені кошти за товар/послугу.

Додатково до рекламації я долучаю:

 • [перелік документів, які підтверджують придбання товару/отримання послуги та виявлення недоліків].

У разі незгоди з моєю рекламацією прошу надати мені письмову відповідь у строк [термін].

[Підпис споживача]

Приклади заповнення

Приклад 1

Покупець придбав у магазині холодильник. Через кілька днів після придбання холодильника перестало працювати морозильне відділення.

У цьому випадку рекламація може бути викладена наступним чином:

Рекламація

ТОВ «Альфа»

м. Київ, вул. Оболонська, 1

20 липня 2023 року

Іванов Іван Іванович

м. Київ, вул. Вокзальна, 10

Рекламація

Я, Іванов Іван Іванович, 20 липня 2023 року придбав у Вашому магазині холодильник «Атлант» за 10000 гривень.

Протягом трьох днів з моменту придбання холодильника перестало працювати морозильне відділення.

Вважаю, що цей недолік є істотним, оскільки холодильник не відповідає вимогам до якості, встановленим законодавством.

Відповідно до вимог Закону України «Про захист прав споживачів» прошу Вас:

 • усунути недоліки протягом 14 днів з дня отримання цієї рекламації;
 • замінити холодильник на якісний;
 • повернути мені кошти за холодильник.

Додатково до рекламації я долучаю:

 • розрахунковий чек на придбання холодильника;
 • акт про виявлення недоліків.

У разі незгоди з моєю рекламацією прошу надати мені письмову відповідь у строк 10 днів.

[Підпис покупця]

Примітки:

 • Рекламація повинна бути складена в письмовій формі і містити такі відомості:
  • найменування підприємства, якому адресується рекламація;
  • місцезнаходження підприємства, якому адресується рекламація;
  • дату рекламації;
  • ім’я, прізвище, по батькові споживача;
  • адресу споживача;
  • опис товару або послуги, на якій заявлено рекламацію;
  • опис недоліків товару або послуги;
  • вимоги споживача;
  • перелік документів, які підтверджують придбання товару/отримання послуги та виявлення недоліків.
 • Рекламація повинна бути підписана споживачем.
 • Рекламація повинна бути передана або надіслана підприємству, якому вона адресується, рекомендованим листом з повідомленням про вручення або особисто вручена під розписку.

Нормативно-правові акти, що регулюють порядок пред’явлення рекламації:

 • Закон України «Про захист прав споживачів»
 • Цивільний кодекс України
 • Господарський кодекс України

Інші нормативно-правові акти, які можуть застосовуватися залежно від характеру товару або послуги, на якій заявлено рекламацію.

Ось шаблон рекламації з посиланням на відповідні закони України та прикладом заповнення:

РЕКЛАМАЦІЯ No

м.___________ “___” ___________ 20__ р.

Отримувач:
Назва організації
Адреса

Відправник:
Назва організації
Адреса

Шановні панове!

Відповідно до ст. 670 Цивільного кодексу України та ст. 14 Закону України “Про захист прав споживачів”, споживач має право пред’явити вимоги щодо недоліків продукції.

Згідно Замовлення No___ від ___ Ви “_____” __________ 20__ р. поставили нам продукцію, а саме:

No п/п Найменування Одиниця виміру Кількість

Під час приймання та в процесі зберігання були виявлені наступні недоліки:

1. ___________________________ (опис недоліку)
2. ___________________________ (опис недоліку)

Ми у Telegram: Анонси нових статей та бонусні матеріали

Враховуючи вищезазначене, просимо:

1. Розглянути дану рекламацію та повідомити про результати її розгляду.
2. Здійснити заміну неякісного товару у строк до “___” __________ 20__ р.

Додаток: копія Замовлення No___ від ______________

Керівник

_________________

Головний бухгалтер

__________________

Приклад заповнення:

РЕКЛАМАЦІЯ No112

м. Київ

15 лютого 2023 р.

Отримувач:
ТОВ “Фрукти та Овочі”
м. Київ, вул. Перемоги, 10

Відправник:
ПрАТ “Роздрібний магазин”
м. Київ, просп. Свободи, 8

Шановні панове!

Відповідно до ст. 670 Цивільного кодексу України та ст. 14 Закону України “Про захист прав споживачів”, споживач має право пред’явити вимоги щодо недоліків продукції.

Згідно Замовлення No245 від 12 лютого 2023 р. Ви 13 лютого 2023 р. поставили нам продукцію, а саме:

No п/п Найменування Одиниця виміру Кількість
1 Картопля кг 300
2 Морква кг 200
3 Цибуля кг 100

Під час приймання та в процесі зберігання були виявлені наступні недоліки:

1. Гнилість картоплі в кількості 5% від загальної партії.
2. Нестандартні розміри моркви.

Враховуючи вищезазначене, просимо:

1. Розглянути дану рекламацію та повідомити про результати її розгляду.
2. Здійснити заміну неякісного товару у строк до 20 лютого 2023 р.

Додаток: копія Замовлення No245 від 12.02.2023

Директор Петренко П.П.

Головний бухгалтер Сидоренко М.М.

Для складання шаблону рекламації можна використати наступну структуру, звертаючи увагу на законодавство України:


Шаблон Рекламації

До: [Назва організації-продавця або виробника] [Адреса організації] [Телефон організації] [Електронна адреса організації]

Від: [Ім’я споживача] [Адреса споживача] [Контактний номер телефону споживача] [Електронна адреса споживача]

Дата: [дата складання рекламації]

Рекламаційна претензія

Я, [ім’я споживача], звертаюся до [назва організації-продавця або виробника] у зв’язку з придбанням [назва товару/послуги], який був куплений [дата покупки], на який було виявлено недоліки: [опис недоліків].

Згідно зі ст. 8 Закону України “Про захист прав споживачів”, я маю право вимагати безоплатного усунення недоліків товару протягом гарантійного терміну або пропорційного зниження ціни.

На підставі вищезазначеного, прошу:

 1. [Замінити товар на аналогічний без недоліків / Відремонтувати товар за рахунок продавця / Повернути сплачені кошти].
 2. Виконати вимоги протягом [конкретний термін, наприклад, 14 днів з моменту отримання цієї рекламації].

У разі не виконання вимог протягом встановленого терміну, буду змушений(на) звернутися до компетентних органів для захисту моїх прав.

Додаю копії документів, що підтверджують факт покупки та існування недоліків.

З повагою, [Підпис споживача] [П.І.Б. споживача] [Дата]

Додатки:

 1. Копія чеку/договору купівлі-продажу.
 2. Фото/відео матеріали, що демонструють недоліки.

Приклад заповнення рекламації:

До: ТОВ “ЕлектроМакс” вул. Сонячна, 10, м. Київ, 01001 Тел.: +380 44 123 4567 Email: info@electromax.ua

Від: Сергій Петрович Іванов просп. Перемоги, 5, кв. 77, м. Київ, 01001 Тел.: +380 67 890 1234 Email: s.ivanov@example.com

Дата: 17 листопада 2023 р.

Рекламаційна претензія

Я, Сергій Петрович Іванов, звертаюся до ТОВ “ЕлектроМакс” у зв’язку з придбанням холодильника “Атлант XM 4012-100” 01 жовтня 2023 року, на який виявлено недоліки: система No Frost не працює належним чином, утворюється іній на задній стінці холодильної камери.

На підставі ст. 8 Закону України “Про захист прав споживачів”, я вимагаю безоплатного усунення недоліків у встановлений законодавством термін.

Прошу замінити холодильник на новий або відремонтувати його за ваш рахунок. Чекаю на виконання моєї вимоги протягом 14 днів з моменту отримання цієї рекламації.

У разі ігнорування даної претензії, я буду змушений звернутися за захистом своїх прав до компетентних органів.

Додаю копії необхідних документів.

З повагою, [Сергій Іванов] [17.11.2023]

Додатки:

 1. Копія чеку № 98765.
 2. Фотографії недоліків холодильника.

Завантажити шаблон ворд з прикладом заповнення

Скачати без реєстрації приклад у форматі док (.doc)

Вам потрібен інший зразок? Оберіть онлайн необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: