Що таке довідка?

Що таке довідка?

Довідка є офіційним документом, що підтверджує певні факти або обставини, важливі для особи чи організації. В Україні існує безліч видів довідок, кожна з яких призначена для своєї специфічної мети. Наприклад, довідка про доходи необхідна для подання податкової звітності, а медична довідка може знадобитися для підтвердження стану здоров’я при працевлаштуванні.

Довідка може бути формальною або неформальною, в залежності від контексту та необхідності використання. Формальні довідки зазвичай видаються державними органами або організаціями, які мають офіційне повноваження на це. Вони містять відомості, які можуть бути перевірені, та печатку або підпис відповідальної особи. Неформальні довідки можуть виписуватися менш офіційними організаціями або навіть приватними особами, проте їх юридична сила значно нижча.

Вимоги до довідок в Україні чітко визначені законодавством та залежать від типу документа. Загалом, довідка повинна містити назву організації, що її видає, дату видачі, інформацію про особу, до якої вона відноситься, фактичні дані, які підтверджуються, підпис відповідальної особи та печатку організації. Умови видачі можуть варіюватися: деякі довідки видаються на підставі заяви особи, інші – автоматично, наприклад, після закінчення навчального року в університеті.

Стосовно сторін документа, зазвичай довідку видає організація-емітент, і вона стосується фізичної або юридичної особи, яка є суб’єктом довідки. Вимоги до оформлення довідки суворі: вона повинна бути надрукована на фірмовому бланку, містити всю необхідну інформацію та бути оформлена відповідно до державних стандартів. Складати довідку може особа, яка має відповідні повноваження в організації-емітенті, зазвичай це керівник або уповноважений працівник.

Користування довідками регулюється відповідними законами та нормативними актами, і їхня важливість в сучасному суспільстві не може бути недооціненою. Вони є ключовими при вирішенні багатьох адміністративних, юридичних та особистих питань.

Приклади

Ось шаблон довідки з посиланням на відповідні закони України та прикладом заповнення:

ДОВІДКА No______ про доходи за 20____ рік

Видана (прізвище, ім’я, по батькові)_ (паспорт: серія __ номер ___ виданий (ким виданий) (дата видачі)) у тому, що він (вона) працює (посада)__ в __(назва організації)____.

Згідно даних бухгалтерського обліку (прізвище, ім’я, по батькові)_ у 20____ році нарахована заробітна плата в сумі ________ гривень.

Ця довідка видана для подання до податкової інспекції.

Підстава: Закон України “Про звернення громадян” (ст. 20).

(посада особи, що підписує)

_________________ (підпис)_ (прізвище та ініціали)

М.П.

___ 20___ року

Приклад заповнення:

ДОВІДКА No123 про доходи за 2021 рік Видана Іванову Петру Сергійовичу (паспорт: серія MM номер 555555 виданий Шевченківським РВ УМВС України у м.Києві 01.01.2015) у тому, що він працює бухгалтером в ТОВ “Ромашка”.

Згідно даних бухгалтерського обліку Іванову Петру Сергійовичу у 2021 році нарахована заробітна плата в сумі 100 000 гривень.

Ця довідка видана для подання до податкової інспекції.

Підстава: Закон України “Про звернення громадян” (ст. 20).

Головний бухгалтер

_________________ Іванова О.П. (підпис)

М.П.

“10” січня 2022 року

Довідка

Інформація для потенційних замовників

Загальна інформація

Довідка – це документ, що містить відомості про певні факти або події. Довідки можуть видаватися як фізичними, так і юридичними особами.

Метою довідки є надання певної інформації, яка може бути затребувана іншими особами.

Довідки можуть бути різних видів, наприклад:

  • Довідка про місце проживання
  • Довідка про склад сім’ї
  • Довідка про заробітну плату
  • Довідка про наявність судимості
  • Довідка про стан здоров’я

Нормативно-правові акти, що регулюють довідки

Довідки не регулюються жодним спеціальним нормативно-правовим актом. Однак, вони повинні відповідати загальним вимогам до документів, встановленим Законом України «Про документообіг».

Приклади заповнення

Приклад 1

Довідка

ТОВ «Альфа»

м. Київ, вул. Оболонська, 1

20 липня 2023 року

Ми у Telegram: Анонси нових статей та бонусні матеріали

Довідка

Даною довідкою підтверджується, що Іванов Іван Іванович, паспорт громадянина України серія AA № 123456, виданий 01.01.2023 року Оболонським РВ УМВС України в м. Києві, є працівником ТОВ «Альфа» з 01.01.2023 року по теперішній час.

Посада: менеджер з продажу

Заробітна плата: 20000 гривень на місяць

Довідка видана для пред’явлення за місцем вимоги.

Директор ТОВ «Альфа» [підпис]

Примітки:

  • Довідка повинна бути підписана уповноваженою особою.
  • Довідка повинна бути скріплена печаткою підприємства.

Приклад 2

Довідка

Центральна міська лікарня м. Києва

м. Київ, вул. Хрещатик, 1

20 липня 2023 року

Довідка

Даною довідкою підтверджується, що Іванов Іван Іванович, паспорт громадянина України серія AA № 123456, виданий 01.01.2023 року Оболонським РВ УМВС України в м. Києві, перебуває на обліку в Центральній міській лікарні м. Києва з 01.01.2023 року по теперішній час.

Діагноз: хронічний гастрит

Лікування: амбулаторне

Довідка видана для пред’явлення за місцем вимоги.

Завідувач терапевтичним відділенням [підпис]

Примітки:

  • Довідка повинна бути підписана уповноваженою особою.
  • Довідка повинна бути скріплена печаткою установи.

Довідка є важливим документом, який може бути затребуваний у різних ситуаціях. Тому при її складанні важливо дотримуватися всіх вимог законодавства та встановлених правил.

Складання шаблону довідки передбачає використання стандартної структури, яка відповідає нормативним вимогам. Ось базовий шаблон довідки, який може бути адаптований для різних потреб:

[Найменування організації-емітента]
[Адреса організації]
[Контактний номер телефону]
[Електронна адреса]
[Логотип організації (за наявності)]
[Унікальний номер документа]
[Дата видачі]

ДОВІДКА № [номер документа]

Цим підтверджується, що [ПІБ особи], народжений(а) [дата народження], проживаючий(а) за адресою [адреса проживання], є [вкажіть статус або обставину, що підтверджується].

[Текст з описом фактів або обставин, які підтверджуються довідкою. Наприклад, не здійснював(ла) протягом останнього року реєстрації права власності на нерухоме майно; є студентом(кою) денної форми навчання; має середній бал успішності 4.5 тощо.]

Довідка видана для подання в [назва органу чи установи, до якої буде подаватися].

Законодавчі вимоги до довідки визначені [вкажіть відповідні статті чи пункти законів України, на які спирається видача довідки, наприклад, Закон України «Про адміністративні послуги», стаття 10].

[ПІБ уповноваженої особи, що видає довідку]
[Посада]
[Підпис]
[Печатка організації]

[Місце для приміток (за необхідності)]

Приклад заповнення довідки:

Державна податкова інспекція в Печерському районі м. Києва
01001, м. Київ, вул. Лютеранська, 15
Тел.: (044) 000-00-00
Email: [email protected]
[Логотип ДПІ]

ДОВІДКА № 1234

Цим підтверджується, що Іванов Іван Іванович, народжений 01.01.1980 р., проживаючий за адресою м. Київ, вул. Київська, буд. 10, кв. 5, зареєстрований як платник податків без заборгованості станом на 01.01.2023 р.

Довідка видана для подання в банк при оформленні іпотечного кредиту.

Законодавчі вимоги до довідки визначені Законом України «Про адміністративні послуги», стаття 10, який регламентує порядок видачі довідок державними органами.

Петров Петро Петрович
Начальник відділу
[Підпис]
[Печатка ДПІ]

При складанні довідки важливо слідувати актуальним нормативним документам і правилам оформлення офіційних паперів, які можуть змінюватися. Отже, зразок довідки та вказані закони слід перевіряти на предмет відповідності чинному законодавству України перед її використанням.

Завантажити шаблон ворд з прикладом заповнення

Скачати без реєстрації приклад у форматі док (.doc)

Вам потрібен інший зразок? Оберіть онлайн необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( Поки що оцінок немає )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: