Розписка про відсутність претензій

Розписка про відсутність претензій

Розписка про відсутність претензій є документом, який має важливе значення у юридичній практиці України. Цей документ використовується для підтвердження факту, що одна сторона (одержувач розписки) не має жодних претензій до іншої сторони (підписувача розписки) у зв’язку з певними подіями, угодами чи діями.

Розписка про відсутність претензій може бути складена у різних формах. Найпоширеніша форма – це простий письмовий документ, складений від руки або друкованим способом. У деяких випадках, особливо коли мова йде про значні суми грошей або важливі юридичні питання, розписка може бути нотаріально завірена для надання їй додаткової юридичної сили.

Цей документ є необхідним у багатьох ситуаціях, особливо після завершення угод, виконання договірних зобов’язань, або після врегулювання конфліктів або спорів. Розписка про відсутність претензій служить як доказ того, що всі зобов’язання були виконані, і що одна сторона не має подальших фінансових або юридичних вимог до іншої сторони.

До розписки про відсутність претензій пред’являються певні вимоги. Вона повинна містити точні дані обох сторін (імена, адреси, ідентифікаційні дані), деталі, що стосуються ситуації або угоди, щодо якої складається розписка, а також чітке висловлювання про відсутність будь-яких претензій.

У розписці про відсутність претензій сторонами є особа, яка підтверджує відсутність претензій (одержувач розписки), та особа, до якої ці претензії могли бути пред’явлені (підписувач розписки). Цей документ стає дійсним після того, як він підписаний обома сторонами.

Оформлення розписки може бути відносно вільним, проте важливо, щоб усі необхідні дані були чітко вказані, а текст був зрозумілим та однозначним. Розписку зазвичай складає особа, яка висловлює відсутність претензій, і вона може бути складена без допомоги юристів, хоча в складних випадках консультація з фахівцем може бути корисною.

Цей документ є важливим елементом у забезпеченні юридичної ясності та уникненні майбутніх юридичних спорів, і його використання є поширеною практикою в Україні.

Приклади

Розписка про відсутність претензій

Я, [ПІБ], [дата народження], [паспортні дані], заявляю, що не маю претензій до [ПІБ], [дата народження], [паспортні дані], у зв’язку з [обставини, за яких складається розписка].

[Дата] [Підпис]

Законодавчі акти України, які регулюють розписку про відсутність претензій:

  • Цивільний кодекс України (ЦКУ)
  • Закон України “Про захист прав споживачів”

Особливості розписки про відсутність претензій

Розписка про відсутність претензій – це документ, який підтверджує факт відсутності претензій однієї особи до іншої. Вона може бути використана як доказ в судовому процесі, якщо виникне суперечка між сторонами.

Розписка повинна бути написана власноручно особою, яка не має претензій. Вона повинна містити такі відомості:

  • Дані сторін: прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, паспортні дані
  • Обставини, за яких складається розписка
  • Дата складення розписки
  • Підпис особи, яка не має претензій

Розписка може бути написана у довільній формі, але вона повинна відповідати вимогам ЦКУ. Відповідно до ЦКУ, розписка повинна бути написана у письмовій формі та містити такі відомості:

  • Дані сторін
  • Обставини, за яких складається розписка
  • Дата складення розписки

Розписка повинна бути підписана особою, яка не має претензій. Якщо особа не може написати розписку самостійно, її може написати інша особа за її дорученням. У цьому випадку особа, яка не має претензій, повинна поставити свій підпис поруч із підписом особи, яка написала розписку.

Розписка про відсутність претензій може бути використана як доказ в судовому процесі, якщо виникне суперечка між сторонами. В цьому випадку суд буде оцінювати розписку з урахуванням усіх обставин справи.

Приклади заповнення розписки про відсутність претензій:

Приклад 1

Я, Іванов Іван Іванович, [дата народження], [паспортні дані], заявляю, що не маю претензій до Петрова Петра Петровича, [дата народження], [паспортні дані], у зв’язку з повним виконанням ним договору купівлі-продажу автомобіля.

[Дата] [Підпис]

Приклад 2

Я, Марія Петрівна Сидоренко, [дата народження], [паспортні дані], заявляю, що не маю претензій до директора ТОВ “Альфа” Ковальова Олександра Олександровича, [дата народження], [паспортні дані], у зв’язку з якісним наданням послуг з ремонту квартири.

[Дата] [Підпис]

Шаблон “Розписка про відсутність претензій” не має конкретного відсилання до певних законів України, оскільки цей документ є стандартним юридичним інструментом, який може бути використаний у різних ситуаціях. Він зазвичай використовується для підтвердження, що між сторонами не існує жодних взаємних вимог після виконання певних договірних умов або здійснення певних операцій. Ось загальний шаблон такої розписки:

Підпишіться на наш Телеграм. Там ви знайдете анонси нових матеріалів та приємні бонуси

РОЗПИСКА ПРО ВІДСУТНІСТЬ ПРЕТЕНЗІЙ

Місто [] Дата []

Я, [ПІБ особи, що підтверджує відсутність претензій], народжений(а) [дата народження], проживаючий(а) за адресою: [адреса проживання], паспорт: серія [] № [], виданий [назва органу, що видав паспорт] [дата видачі], ІПН [ідентифікаційний номер платника податків], підтверджую, що не маю жодних претензій до [ПІБ особи, до якої могли бути претензії], народженого(ої) [дата народження], проживаючого(ої) за адресою: [адреса проживання], паспорт: серія [] № [______], виданий [назва органу, що видав паспорт] [дата видачі], ІПН [ідентифікаційний номер платника податків], у зв’язку з [вк

ажіть причину або ситуацію, за якої складається розписка, наприклад, виконання умов договору, завершення робіт, отримання певної суми грошей тощо].

Я підтверджую, що всі мої права та інтереси у зв’язку з цією ситуацією повністю задоволені, і я не матиму будь-яких подальших вимог або претензій до зазначеної особи в майбутньому.

Ця розписка складена без будь-якого примусу та під тиском, з моєї власної волі, і вона може бути використана як доказ у випадку виникнення будь-яких юридичних питань.

Підпис особи, що підтверджує відсутність претензій: _____________________

Підпис особи, до якої могли бути претензії: _____________________


Приклад заповнення:

Місто Київ Дата 13 грудня 2023 року

Я, Іванова Олена Петрівна, народжена 02.05.1980 р., проживаюча за адресою: вул. Гагаріна, буд. 15, кв. 7, м. Київ, паспорт: серія КП № 445566, виданий Солом’янським РВ УМВС у м. Київ 10.11.2005, ІПН 123456789, підтверджую, що не маю жодних претензій до Козлова Сергія Миколайовича, народженого 14.07.1977 р., проживаючого за адресою: вул. Червоноармійська, буд. 22, кв. 3, м. Одеса, паспорт: серія ОД № 112233, виданий Приморським РВ УМВС у м. Одеса 15.09.1996, ІПН 987654321, у зв’язку з виконанням умов договору купівлі-продажу автомобіля.

Я підтверджую, що всі мої права та інтереси у зв’язку з цією ситуацією повністю задоволені, і я не матиму будь-яких подальших вимог або претензій до Козлова Сергія Миколайовича в майбутньому.

Ця розписка складена без будь-якого примусу та під тиском, з моєї власної волі, і вона може бути використана як доказ у випадку виникнення будь-яких юридичних питань.

Підпис особи, що підтверджує відсутність претензій: О.П. Іванова

Підпис особи, до якої могли бути претензії: С.М. Козлов


Цей шаблон є універсальним і може бути адаптований під конкретні ситуації. Важливо, щоб усі дані були точно вказані, а підписи обох сторін – присутні на документі.

Ось ще один приклад шаблону розписки про відсутність претензій відповідно до законодавства України:

РОЗПИСКА No___
про відсутність претензій

20 січня 2023 р.

Я, Петренко Петро Петрович, паспорт серії КК No123456, виданий 01.01.2000 р. Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві, цією розпискою підтверджую, що грошові кошти згідно договору підряду No123 від 10.01.2023 р. на виконання ремонтних робіт квартири за адресою: м. Київ, вул. Шевченка, буд. 5, кв. 1, були мною отримані від замовника Іванова Івана Івановича в повному обсязі.

Претензій до Іванова І.І. щодо обсягу, якості та оплати виконаних мною робіт не маю.

Підпис особи, що склала розписку ___________ Петренко П.П.

Отже, розписка підтверджує факт отримання коштів та відсутність взаємних претензій сторін за договором.

Завантажити шаблон ворд з прикладом заповнення

Скачати без реєстрації заповнений приклад у форматі док (.doc)

Вам потрібен інший зразок? Оберіть онлайн необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: