Розписка про отримання завдатку

Розписка про отримання завдатку

Розписка про отримання завдатку в Україні є важливим документом, який використовується в різних сферах, включаючи купівлю-продаж нерухомості, автомобілів, а також у сфері послуг. Цей документ служить юридичним підтвердженням того, що одна сторона (платник) передала іншій стороні (одержувачу) певну суму грошей в якості завдатку. Завдаток, своєю чергою, є гарантією зобов’язання щодо укладення основного договору в майбутньому.

Розписка про отримання завдатку може бути складена у різних формах. Найпростіша форма – це письмова розписка, яка складається від руки або друкованим текстом без нотаріального завірення. Така розписка є дійсною, якщо вона містить всі необхідні дані та підписи сторін. У деяких випадках, зокрема при угодах з великими сумами або значущими активами, може бути застосовано нотаріальне завірення розписки для забезпечення додаткової правової ваги.

Цей документ потрібен для того, щоб забезпечити юридичну безпеку та доказову базу для обох сторін угоди. Він важливий як для платника, так і для отримувача, оскільки він фіксує факт передачі завдатку та його розмір, що може бути використано у випадку спорів або непорозумінь.

До розписки про отримання завдатку висуваються певні вимоги: вона повинна містити точні дані обох сторін угоди (імена, контактні дані, ідентифікаційні номери), суму завдатку, дату і місце складання розписки, а також мету, на яку передається завдаток. Крім того, важливо вказати умови, за яких завдаток може бути повернений або зарахований у рахунок майбутніх платежів.

У розписці сторонами виступають платник (особа, яка передає гроші) і отримувач (особа, яка отримує гроші). Обидві сторони повинні підписати розписку, тим самим підтверджуючи її умови.

Що стосується оформлення, то розписка може бути написана від руки або друкована, головне, щоб вона була чіткою і зрозумілою. Важливо, щоб обидві сторони мали копії розписки.

Розписку зазвичай складає отримувач завдатку, хоча це не обов’язкова вимога. Після того, як вона заповнена та підписана обома сторонами, вона стає дійсним юридичним документом, який може бути використаний у випадку юридичних спорів або для підтвердження умов угоди.

Приклади

Розписка про отримання завдатку

Я, [ПІБ], [дата народження], [паспортні дані], отримав(ла) від [ПІБ], [дата народження], [паспортні дані], завдаток у розмірі [сума] гривень [валюта] в якості забезпечення виконання договору [найменування договору].

[Дата] [Підпис]

Законодавчі акти України, які регулюють розписку про отримання завдатку:

 • Цивільний кодекс України (ЦКУ)
 • Закон України “Про захист прав споживачів”

Особливості розписки про отримання завдатку

Розписка про отримання завдатку – це документ, який підтверджує факт отримання грошових коштів однією особою від іншої в якості забезпечення виконання договору. Вона є доказом в судовому процесі, якщо виникне суперечка між сторонами.

Розписка повинна бути написана власноручно отримувачем завдатку. Вона повинна містити такі відомості:

 • Дані сторін: прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, паспортні дані
 • Сума завдатку
 • Найменування договору, забезпечення виконання якого здійснюється завдатком
 • Дата отримання завдатку
 • Підпис отримувача завдатку

Розписка може бути написана у довільній формі, але вона повинна відповідати вимогам ЦКУ. Відповідно до ЦКУ, розписка повинна бути написана у письмовій формі та містити такі відомості:

 • Дані сторін
 • Суму завдатку
 • Найменування договору, забезпечення виконання якого здійснюється завдатком
 • Дата отримання завдатку

Розписка повинна бути підписана отримувачем завдатку. Якщо отримувач не може написати розписку самостійно, її може написати інша особа за його дорученням. У цьому випадку отримувач повинен поставити свій підпис поруч із підписом особи, яка написала розписку.

Розписка про отримання завдатку може бути використана як доказ в судовому процесі, якщо виникне суперечка між сторонами. В цьому випадку суд буде оцінювати розписку з урахуванням усіх обставин справи.

Приклади заповнення розписки про отримання завдатку:

Приклад 1

Я, Іванов Іван Іванович, [дата народження], [паспортні дані], отримав від Петрова Петра Петровича, [дата народження], [паспортні дані], завдаток у розмірі 10000 гривень у якості забезпечення виконання договору купівлі-продажу квартири.

[Дата] [Підпис]

Підпишіться на наш Телеграм. Там ви знайдете анонси нових матеріалів та приємні бонуси

Приклад 2

Я, Марія Петрівна Сидоренко, [дата народження], [паспортні дані], отримала від директора ТОВ “Альфа” Ковальова Олександра Олександровича, [дата народження], [паспортні дані], завдаток у розмірі 5000 гривень у якості забезпечення виконання договору про надання послуг з ремонту квартири.

[Дата] [Підпис]

Шаблон “Розписка про отримання завдатку” в Україні може бути сформульований наступним чином. Зауважте, що хоча конкретних законів, які прямо регулюють цей тип документа, може не існувати, він все ж підпадає під загальні правила господарського та цивільного законодавства про договірні зобов’язання та платежі.


РОЗПИСКА ПРО ОТРИМАННЯ ЗАВДАТКУ

Місто [] Дата []

Я, [ПІБ отримувача завдатку], народжений(а) [дата народження], проживаючий(а) за адресою: [адреса проживання отримувача], паспорт: серія [] № [], виданий [назва органу, що видав паспорт] [дата видачі], ІПН [ідентифікаційний номер платника податків], підтверджую, що отримав(ла) від [ПІБ платника завдатку], народженого(ої) [дата народження], проживаючого(ої) за адресою: [адреса проживання платника], паспорт: серія [] № [______], виданий [назва органу, що видав паспорт] [дата видачі], ІПН [ідентифікаційний номер платника податків], суму завдатку в розмірі [сума грошей] гривень (₴).

Цей завдаток отриманий мною в якості гарантії угоди [вкажіть призначення завдатку, наприклад, купівля-продаж нерухомості, автомобіля тощо], договір про яку планується укласти до [дата укладення основного договору].

Підписуючи цей документ, я підтверджую, що отримав(ла) вказану суму грошей і зобов’язуюсь дотримуватися умов передбачених договором.

Підпис отримувача завдатку: _____________________

Підпис платника завдатку: _____________________


Приклад заповнення:

Місто Київ Дата 13 грудня 2023 року

Я, Коваленко Анна Михайлівна, народжена 15.03.1980 р., проживаюча за адресою: вул. Шевченка, буд. 12, кв. 5, м. Київ, паспорт: серія КХ № 098765, виданий Печерським РВ УМВС у м. Київ 20.08.2000, ІПН 8765432109, підтверджую, що отримала від Сергієнка Петра Володимировича, народженого 22.11.1975 р., проживаючого за адресою: вул. Гагаріна, буд. 10, кв. 3, м. Одеса, паспорт: серія ОП № 112233, виданий Приморським РВ УМВС у м. Одеса 15.09.1996, ІПН 1122334455, суму завдатку в розмірі 10000 гривень (₴).

Цей завдаток отриманий мною в якості гарантії угоди купівлі-продажу автомобіля, договір про яку планується укласти до 20 січня 2024 року.

Підписуючи цей документ, я підтверджую, що отримала вказану суму грошей і зобов’язуюсь дотримуватися умов передбачених договором.

Підпис отримувача завдатку: А.М. Коваленко

Підпис платника завдатку: П.В. Сергієнко


Цей шаблон є універсальним і може бути адаптований під конкретні потреби. Важливо, щоб усі дані були точно вказані, а підписи обох сторін – присутні на документі.

Ось ще один приклад шаблону розписки про отримання завдатку відповідно до законодавства України:
РОЗПИСКА No___
про отримання завдатку
20 січня 2023 р.
Я, Іванов Іван Іванович, паспорт серії НН No123456, виданий 01.01.2000 р. Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві, отримав від Петренка Петра Петровича суму в розмірі 5000 (п’ять тисяч) гривень 00 копійок готівкою як завдаток при укладенні договору купівлі-продажу автомобіля марки BMW X5, 2008 року випуску.
Грошові кошти отримав у повному обсязі.
Відповідно до ст. 570 ЦК України у разі відмови покупця (отримувача завдатку) від договору завдаток йому не повертається.
Підпис особи, що отримала завдаток ___________ Іванов І.І.
Отже, розписка має містити інформацію про договір, суму завдатку, а також посилання на норми законодавства щодо наслідків відмови від договору.

Завантажити шаблон ворд з прикладом заповнення

Скачати без реєстрації заповнений приклад у форматі док (.doc)

Вам потрібен інший зразок? Оберіть онлайн необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: