Розписка про отримання трудової книжки

Розписка про отримання трудової книжки

Розписка про отримання трудової книжки є важливим документом в Україні, який фіксує факт передачі трудової книжки працівникові. Трудова книжка є офіційним документом, що підтверджує трудовий стаж та місця роботи особи, тому її передача відбувається з особливою ретельністю.

Розписка про отримання трудової книжки зазвичай складається у простій письмовій формі. Вона може бути оформлена як на звичайному паперовому носії, так і в електронному вигляді, в залежності від внутрішніх правил організації. Цей документ не вимагає нотаріального завірення.

Основна мета розписки – забезпечити доказ того, що працівник отримав свою трудову книжку. Це важливо при зміні місця роботи, при звільненні, а також у випадках, коли трудова книжка потрібна працівникові для інших цілей, наприклад, при оформленні пенсії.

До розписки пред’являються певні вимоги: вона повинна містити точні дані працівника (ім’я, прізвище, по батькові), відомості про місце роботи, дату передачі трудової книжки, а також підписи відповідальних осіб.

У розписці про отримання трудової книжки сторонами виступають працівник, який отримує книжку, та представник роботодавця, який її передає. Зазвичай, це робить кадрова служба або безпосередній керівник.

Оформлення розписки не має строго регламентованої форми, але важливо, щоб документ був чітко та зрозуміло написаний і містив усі необхідні дані. Розписку зазвичай складає представник роботодавця, але працівник також може внести свої дані, якщо це передбачено внутрішніми правилами організації.

Цей документ є важливим для забезпечення прав працівника, оскільки підтверджує факт отримання ним документу, що має велике значення для його трудових прав і гарантій.

Приклади

Розписка про отримання трудової книжки

Я, [ПІБ], [дата народження], [паспортні дані], отримав(ла) від [ПІБ], [дата народження], [паспортні дані], оформлену належним чином, трудову книжку, в якій відображена моя трудова діяльність у ТОВ “Альфа” з [дата] по [дата]. Претензій до оформлення трудової книжки не маю.

[Дата] [Підпис]

Законодавчі акти України, які регулюють розписку про отримання трудової книжки:

  • Кодекс законів про працю України (КЗпП)
  • Закон України “Про охорону праці”

Особливості розписки про отримання трудової книжки

Розписка про отримання трудової книжки – це документ, який підтверджує факт отримання трудової книжки працівником від роботодавця. Вона є доказом в судовому процесі, якщо виникне суперечка між сторонами.

Розписка повинна бути написана власноручно працівником. Вона повинна містити такі відомості:

  • Дані сторін: прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, паспортні дані
  • Підтвердження того, що трудова книжка оформлена належним чином
  • Інформація про те, що трудова книжка відображає трудову діяльність працівника у роботодавця з певних дат
  • Відсутність претензій до оформлення трудової книжки
  • Дата складення розписки
  • Підпис працівника

Розписка може бути написана у довільній формі, але вона повинна відповідати вимогам КЗпП. Відповідно до КЗпП, трудова книжка є основним документом про трудову діяльність працівника. Працівник зобов’язаний зберігати трудову книжку вдома в безпечному місці. Роботодавець зобов’язаний вести трудові книжки працівників в порядку, встановленому законодавством.

Розписка про отримання трудової книжки повинна бути підписана працівником. Якщо працівник не може підписати розписку самостійно, її може підписати інша особа за його дорученням. У цьому випадку працівник повинен поставити свій підпис поруч із підписом особи, яка підписала розписку.

Розписка про отримання трудової книжки може бути використана як доказ в судовому процесі, якщо виникне суперечка між сторонами. В цьому випадку суд буде оцінювати розписку з урахуванням усіх обставин справи.

Приклади заповнення розписки про отримання трудової книжки:

Приклад 1

Підпишіться на наш Телеграм. Там ви знайдете анонси нових матеріалів та приємні бонуси

Я, Іванов Іван Іванович, [дата народження], [паспортні дані], отримав від директора ТОВ “Альфа” Ковальова Олександра Олександровича, [дата народження], [паспортні дані], оформлену належним чином, трудову книжку, в якій відображена моя трудова діяльність у ТОВ “Альфа” з 10.01.2023 року по 31.12.2023 року. Претензій до оформлення трудової книжки не маю.

[Дата] [Підпис]

Приклад 2

Я, Марія Петрівна Сидоренко, [дата народження], [паспортні дані], отримала від директора комунального підприємства “Житлосервіс” Петрова Петра Петровича, [дата народження], [паспортні дані], оформлену належним чином, трудову книжку, в якій відображена моя трудова діяльність у комунальному підприємстві “Житлосервіс” з 01.01.2022 року по теперішній час. Претензій до оформлення трудової книжки не маю.

Шаблон “Розписка про отримання трудової книжки” в Україні може бути оформлений наступним чином. Зверніть увагу, що в Україні існують загальні законодавчі норми, які регулюють питання трудових відносин, в тому числі і питання видачі та обігу трудових книжок, але конкретні відсилання до закону в розписці можуть бути необов’язковими.


РОЗПИСКА ПРО ОТРИМАННЯ ТРУДОВОЇ КНИЖКИ

Місто [] Дата []

Я, [ПІБ працівника], народжений(а) [дата народження], проживаючий(а) за адресою: [адреса проживання], паспорт: серія [] № [_____], виданий [назва органу, що видав паспорт] [дата видачі], ІПН [ідентифікаційний номер платника податків], підтверджую, що отримав(ла) трудову книжку від [назва організації/підприємства], розташованого за адресою [адреса організації/підприємства].

Підписуючи цей документ, я підтверджую, що трудова книжка передана мені в належному стані, всі записи зроблені коректно, і на момент отримання трудової книжки у мене немає жодних зауважень або претензій до [назва організації/підприємства].

Підпис працівника: _____________________

Підпис представника організації/підприємства: _____________________


Приклад заповнення:

Місто Київ Дата 13 грудня 2023 року

Я, Сергієнко Олександр Володимирович, народжений 19.06.1980 р., проживаючий за адресою: вул. Перемоги, буд. 10, кв. 5, м. Київ, паспорт: серія КН № 123456, виданий Печерським РВ УМВС у м. Київ 12.06.2003, ІПН 123456789, підтверджую, що отримав трудову книжку від ТОВ “Росток”, розташованого за адресою: вул. Садова, буд. 12, м. Київ.

Підписуючи цей документ, я підтверджую, що трудова книжка передана мені в належному стані, всі записи зроблені коректно, і на момент отримання трудової книжки у мене немає жодних зауважень або претензій до ТОВ “Росток”.

Підпис працівника: О.В. Сергієнко

Підпис представника організації/підприємства: ________________


Цей шаблон є універсальним і може бути адаптований під конкретні умови видачі трудової книжки. Важливо, щоб усі дані були точно вказані, а підписи обох сторін – присутні на документі.

Ось ще один приклад шаблону розписки про отримання трудової книжки відповідно до законодавства України:
РОЗПИСКА No___
про отримання трудової книжки
20 січня 2023 р.
Я, Петренко Петро Петрович, паспорт серії КК No123456, виданий 01.01.2000 р. Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві, отримав свою трудову книжку реєстраційний номер 11223 з відміткою про звільнення з ТОВ “Компанія” 14 січня 2023 року згідно наказу No 5 від 13.01.2023 р.
Особисту картку форми П-2 No 35890 від 14.01.2016 р. з обліку кадрів також отримав.
Документи отримав особисто та ознайомився з ними. Претензій до ТОВ “Компанія” не маю.
Підпис особи, що отримала документи ____________ Петренко П.П.
Отже, розписка підтверджує факт отримання працівником трудової книжки з відповідним записом після звільнення та інших документів.

Завантажити шаблон ворд з прикладом заповнення

Скачати без реєстрації заповнений приклад у форматі док (.doc)

Вам потрібен інший зразок? Оберіть онлайн необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: