Розписка про отримання коштів

Розписка про отримання коштів

Розписка про отримання коштів є одним з ключових документів у фінансових та юридичних відносинах в Україні. Цей документ виконує дуже важливу функцію, оскільки він є підтвердженням факту передачі грошових коштів від однієї сторони іншій.

Розписка про отримання коштів, як правило, містить інформацію про суму переданих коштів, дату та час передачі, а також повні імена та підписи обох сторін, які беруть участь у цій операції. Це може бути простий документ, написаний від руки, або більш офіційний, наприклад, нотаріально завірений.

В Україні існує кілька видів розписок:

 1. Проста розписка, яка складається в довільній формі.
 2. Нотаріально завірена розписка, що забезпечує вищий рівень юридичної захищеності.

Розписка про отримання коштів необхідна для підтвердження факту передачі грошей. Вона може бути використана як доказ у судових справах, у разі виникнення спорів між сторонами. Також цей документ часто використовується для фіксації позики або дарування коштів.

Основними вимогами до розписки є:

 • Чітке вказівка суми, яка передається.
 • Повні дані обох сторін (ім’я, прізвище, іноді ІПН та адреса).
 • Підписи сторін, які підтверджують факт отримання та передачі коштів.

У розписці сторонами виступають особа, яка передає кошти (платник), та особа, яка їх отримує (одержувач).

Що стосується оформлення, то розписка може бути написана від руки або друкована, але головне – всі дані повинні бути чіткими і зрозумілими, а підписи – оригінальними. У деяких випадках, для забезпечення додаткової юридичної ваги, може знадобитися нотаріальне завірення.

Розписку складає особа, яка отримує кошти. Після того, як вона заповнена та підписана обома сторонами, вона стає дійсною і може використовуватися як юридичний документ.

Приклади

Розписка про отримання коштів

Я, [ПІБ], [дата народження], [паспортні дані], отримав(ла) від [ПІБ], [дата народження], [паспортні дані], [сума] гривень [валюта] в якості [причина отримання коштів].

[Дата] [Підпис]

Законодавчі акти України, які регулюють розписку про отримання коштів:

 • Цивільний кодекс України (ЦКУ)
 • Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”

Особливості розписки про отримання коштів

Розписка про отримання коштів – це документ, який підтверджує факт отримання грошових коштів однією особою від іншої. Вона є доказом в судовому процесі, якщо виникне суперечка між сторонами.

Розписка повинна бути написана власноручно отримувачем коштів. Вона повинна містити такі відомості:

 • Дані сторін: прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, паспортні дані
 • Сума коштів, отриманих отримувачем
 • Причина отримання коштів
 • Дата отримання коштів
 • Підпис отримувача

Розписка може бути написана у довільній формі, але вона повинна відповідати вимогам ЦКУ. Відповідно до ЦКУ, розписка повинна бути написана у письмовій формі та містити такі відомості:

 • Дані сторін
 • Суму коштів
 • Причину отримання коштів
 • Дата отримання коштів

Розписка повинна бути підписана отримувачем коштів. Якщо отримувач не може написати розписку самостійно, її може написати інша особа за його дорученням. У цьому випадку отримувач повинен поставити свій підпис поруч із підписом особи, яка написала розписку.

Розписка про отримання коштів може бути використана як доказ в судовому процесі, якщо виникне суперечка між сторонами. В цьому випадку суд буде оцінювати розписку з урахуванням усіх обставин справи.

Шаблон “Розписка про отримання коштів” може виглядати наступним чином:


РОЗПИСКА ПРО ОТРИМАННЯ КОШТІВ

Дата: [день, місяць, рік]

Підпишіться на наш Телеграм. Там ви знайдете анонси нових матеріалів та приємні бонуси

Я, [ПІБ отримувача коштів], народжений(а) [дата народження], проживаючий(а) за адресою: [адреса проживання отримувача], паспорт: серія [] № [], виданий [назва органу, що видав паспорт] [дата видачі], ІПН [ідентифікаційний номер платника податків], підтверджую, що отримав(ла) від [ПІБ платника коштів], народженого(ої) [дата народження], проживаючого(ої) за адресою: [адреса проживання платника], паспорт: серія [] № [______], виданий [назва органу, що видав паспорт] [дата видачі], ІПН [ідентифікаційний номер платника податків], грошову суму в розмірі [сума грошей] гривень (₴).

Ці кошти отримані мною як [причина отримання коштів, наприклад: позика, оплата за послуги, дарунок тощо].

Підписуючи цей документ, я підтверджую, що в повному обсязі отримав(ла) вказану суму грошей і не матиму жодних фінансових вимог до [ПІБ платника коштів] у зв’язку з цією операцією у майбутньому.

Підпис отримувача коштів: _____________________

Підпис платника коштів: _____________________


Приклад заповнення:

Дата: 13 грудня 2023 року

Я, Іваненко Марія Петрівна, народжена 15.05.1985 р., проживаюча за адресою: вул. Садова, буд. 10, кв. 5, м. Київ, паспорт: серія КВ № 123456, виданий Шевченківським РВ УМВС у м. Києві 12.06.2003, ІПН 1234567890, підтверджую, що отримала від Петренка Андрія Васильовича, народженого 22.07.1983 р., проживаючого за адресою: вул. Лісова, буд. 23, м. Чернівці, паспорт: серія НР № 654321, виданий Чернівецьким МВ УМВС 15.08.2004, ІПН 9876543210, грошову суму в розмірі 5000 гривень (₴).

Ці кошти отримані мною як позика.

Підписуючи цей документ, я підтверджую, що в повному обсязі отримала вказану суму грошей і не матиму жодних фінансових вимог до Петренка Андрія Васильовича у зв’язку з цією операцією у майбутньому.

Підпис отримувача коштів: М.П. Іваненко

Підпис платника коштів: А.В. Петренко


Цей шаблон і приклад заповнення є універсальними та можуть бути адаптовані під різні ситуації. Важливо, щоб всі дані були точними і повними, а підписи обох сторін – присутніми на документі.

Ось ще один приклад шаблону розписки про отримання коштів відповідно до законодавства України:

РОЗПИСКА No___
про отримання коштів

20 січня 2023 р.

Я, Іванов Іван Іванович, паспорт серії НН No123456, виданий 01.01.2000 р. Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві, отримав від Петренка Петра Петровича суму в розмірі 10000 (десять тисяч) гривень на придбання будівельних матеріалів.

Грошові кошти отримав у повному обсязі. Претензій не маю.

Підпис особи, що отримала кошти ___________ Іванов І.І.

Отже, розписка повинна містити дані про особу, яка отримала кошти, суму та мету отримання, а також бути підписаною цією особою. Це слугуватиме підтвердженням факту отримання коштів.

Завантажити шаблон ворд з прикладом заповнення

Скачати без реєстрації заповнений приклад у форматі док (.doc)

Вам потрібен інший зразок? Оберіть онлайн необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: