Розписка про отримання документів

Розписка про отримання документів

Розписка про отримання документів є важливим юридичним інструментом, який використовується в Україні для підтвердження факту передачі документів від однієї сторони до іншої. Цей документ має велике значення, оскільки він служить офіційним доказом того, що певні документи були фактично передані та отримані.

Розписка про отримання документів може мати різні форми, в залежності від контексту та призначення. Вона може бути простим письмовим документом, який складається у довільній формі, або більш офіційним, наприклад, нотаріально завіреним документом, якщо це вимагається за певних обставин.

Розписка про отримання документів використовується для того, щоб забезпечити правову ясність та безпеку при передачі документів. Вона є особливо важливою в юридичних, комерційних та адміністративних справах, де важливо мати підтвердження про отримання важливих паперів, таких як контракти, юридичні заяви, адміністративні документи тощо.

До розписки про отримання документів є певні вимоги. Вона повинна містити достатньо інформації для ідентифікації переданих документів, включаючи їх назву, дату, а також інші важливі характеристики. Також слід вказати імена та контактні дані осіб, які передають та отримують документи, і дату передачі.

У документі сторонами виступають особа, яка передає документи (надавач), та особа, яка їх отримує (одержувач). Обидві сторони повинні підписати розписку, щоб підтвердити факт передачі та отримання документів.

Що стосується оформлення, розписка про отримання документів може бути написана від руки або друкована. Важливо, щоб всі відомості були вказані чітко та зрозуміло. У деяких випадках може знадобитися нотаріальне завірення розписки для забезпечення додаткової юридичної сили.

Розписку зазвичай складає особа, яка отримує документи. Після заповнення та підписання обома сторонами, розписка стає дійсним юридичним документом, який може використовуватися у випадку юридичних спорів або для підтвердження передачі документів.

Приклади

Розписка про отримання документів

Я, [ПІБ], [дата народження], [паспортні дані], отримав(ла) від [ПІБ], [дата народження], [паспортні дані], наступні документи:

 • [Перелік документів]

[Дата] [Підпис]

Законодавчі акти України, які регулюють розписку про отримання документів:

 • Цивільний кодекс України (ЦКУ)
 • Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”

Особливості розписки про отримання документів

Розписка про отримання документів – це документ, який підтверджує факт отримання документів однією особою від іншої. Вона є доказом в судовому процесі, якщо виникне суперечка між сторонами.

Розписка повинна бути написана власноручно отримувачем документів. Вона повинна містити такі відомості:

 • Дані сторін: прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, паспортні дані
 • Перелік документів, отриманих отримувачем
 • Дата отримання документів
 • Підпис отримувача

Розписка може бути написана у довільній формі, але вона повинна відповідати вимогам ЦКУ. Відповідно до ЦКУ, розписка повинна бути написана у письмовій формі та містити такі відомості:

 • Дані сторін
 • Перелік документів, отриманих отримувачем
 • Дата отримання документів

Розписка повинна бути підписана отримувачем документів. Якщо отримувач не може написати розписку самостійно, її може написати інша особа за його дорученням. У цьому випадку отримувач повинен поставити свій підпис поруч із підписом особи, яка написала розписку.

Розписка про отримання документів може бути використана як доказ в судовому процесі, якщо виникне суперечка між сторонами. В цьому випадку суд буде оцінювати розписку з урахуванням усіх обставин справи.

Приклади заповнення розписки про отримання документів:

Приклад 1

Я, Іванов Іван Іванович, [дата народження], [паспортні дані], отримав від Петрова Петра Петровича, [дата народження], [паспортні дані], наступні документи:

 • Довідка про доходи за 2023 рік
 • Трудова книжка

[Дата] [Підпис]

Підпишіться на наш Телеграм. Там ви знайдете анонси нових матеріалів та приємні бонуси

Приклад 2

Я, Марія Петрівна Сидоренко, [дата народження], [паспортні дані], отримала від директора ТОВ “Альфа” Ковальова Олександра Олександровича, [дата народження], [паспортні дані], наступні документи:

 • Примірник договору про наймання на роботу
 • Посадова інструкція

[Дата] [Підпис]

В Україні, як і в багатьох інших країнах, використання розписки про отримання документів є стандартною практикою, хоча конкретні відсилання до законів, що регламентують ці документи, можуть бути різними залежно від конкретного випадку і призначення документів. Ось загальний шаблон такої розписки:


РОЗПИСКА ПРО ОТРИМАННЯ ДОКУМЕНТІВ

Місто [] Дата []

Я, [ПІБ отримувача документів], народжений(а) [дата народження], проживаючий(а) за адресою: [адреса проживання отримувача], паспорт: серія [] № [], виданий [назва органу, що видав паспорт] [дата видачі], ІПН [ідентифікаційний номер платника податків], підтверджую, що отримав(ла) від [ПІБ надавача документів], народженого(ої) [дата народження], проживаючого(ої) за адресою: [адреса проживання надавача], паспорт: серія [] № [______], виданий [назва органу, що видав паспорт] [дата видачі], ІПН [ідентифікаційний номер платника податків], наступні документи:

 1. [Назва документу 1]
 2. [Назва документу 2]
 3. [Назва документу 3] … [інші документи, якщо є]

Ці документи отримані мною для [вкажіть мету, наприклад, для подальшої обробки, використання у судовій справі, реєстрації права власності тощо].

Підписуючи цей документ, я підтверджую, що отримав(ла) вищезазначені документи в повному обсязі і не матиму жодних претензій або вимог до [ПІБ надавача документів] у зв’язку з їх передачею.

Підпис отримувача документів: _____________________

Підпис надавача документів: _____________________


Приклад заповнення:

Місто Київ Дата 13 грудня 2023 року

Я, Сидоренко Василь Іванович, народжений 12.04.1976 р., проживаючий за адресою: вул. Лісова, буд. 23, кв. 7, м. Київ, паспорт: серія КТ № 987654, виданий Печерським РВ УМВС у м. Київ 15.07.1999, ІПН 9876543210, підтверджую, що отримав від Петренко Андрія Васильовича, народженого 22.07.1983 р., проживаючого за адресою: вул. Садова, буд. 10, кв. 5, м. Чернівці, паспорт: серія НР № 123456, виданий Чернівецьким МВ УМВС 15.08.2004, ІПН 1234567890, наступні документи:

 1. Договір купівлі-продажу автомобіля
 2. Акт приймання-передачі автомобіля
 3. Довідка про несудимість

Ці документи отримані мною для реєстрації права власності на автомобіль.

Підписуючи цей документ, я підтверджую, що отримав вищезазначені документи в повному обсязі і не матиму жодних претензій або вимог до Петренка Андрія Васильовича у зв’язку з їх передачею.

Підпис отримувача документів: В.І. Сидоренко

Підпис надавача документів: А.В. Петренко


Цей шаблон є універсальним і може бути адаптований під різні потреби. Важливо забезпечити, щоб усі дані були точно вказані, а підписи обох сторін – присутні на документі.

Ось ще один приклад шаблону розписки про отримання документів відповідно до законодавства України:
РОЗПИСКА No___
про отримання документів
20 січня 2023 р.
Я, Петренко Петро Петрович, паспорт серії КК No123456, виданий 01.01.2000 р. Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві, отримав від Іванова Івана Івановича такі документи:
1. Договір купівлі-продажу автомобіля No123 від 10.01.2023 р. – на 5 арк.
2. Технічний паспорт на автомобіль Mazda 3, 2007 р. випуску на 1 арк.
Документи отримав у повному обсязі. Претензій не маю.
Підпис особи, що отримала документи ____________ Петренко П.П
Отже, розписка має містити відомості про отримувача документів, їх перелік та кількість сторінок, а також підпис особи, яка їх одержала.

Завантажити шаблон ворд з прикладом заповнення

Скачати без реєстрації заповнений приклад у форматі док (.doc)

Вам потрібен інший зразок? Оберіть онлайн необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: