Розпорядження керівника

Розпорядження керівника

Розпорядження керівника є однією з форм внутрішньої документації, яка служить для внесення певних рішень або надання вказівок з питань, які входять до компетенції керівництва організації. Цей документ виражає волю керівника і, як правило, має обмежений термін дії.

Розпорядження може бути загального або спеціального характеру, залежно від його мети та змісту. Наприклад, може бути розпорядження про проведення внутрішнього аудиту або про зміни в графіку роботи підприємства.

Документ використовується для забезпечення ефективності управлінських рішень та координації дій працівників. Він допомагає керівництву оперативно реагувати на різні ситуації, які можуть виникнути під час діяльності організації.

Розпорядження керівника складається, коли виникає необхідність внесення конкретних рішень, які не потребують додаткового затвердження на інших рівнях керівництва або в інших органах підприємства.

Стороною в цьому документі виступає підприємство як юридична особа. Керівник або інша уповноважена особа виражає волю підприємства шляхом видачі розпорядження.

Щодо вимог до оформлення, розпорядження має бути оформлене в письмовій формі, містити дату, номер, заголовок, вступну частину, основний зміст та підпис керівника. Деякі підприємства можуть також використовувати печатку для підтвердження автентичності документа.

Зазвичай розпорядження складає сам керівник підприємства або особа, яка отримала таке право на підставі делегування повноважень. Після складання документ розсилається до відповідних підрозділів або осіб для виконання або до відома.

Приклади

Шаблон Розпорядження керівника

Розпорядження

[Найменування підприємства]

[Дата]

[Місто]

Керівник [найменування підприємства]

[ПІБ]

РОЗПОРЯДЖАЮ:

[Зміст розпорядження]

Керівник підприємства

[ПІБ]

Примітка:

У цьому шаблоні Розпорядження керівника визначено такі основні реквізити:

 • Найменування підприємства – вказується повне найменування підприємства, в якому видається розпорядження.
 • Дата – вказується дата видання розпорядження.
 • Місто – вказується місто, в якому видається розпорядження.
 • Керівник підприємства – вказується посада і ПІБ керівника підприємства, який видає розпорядження.
 • Зміст розпорядження – вказується текст розпорядження, який містить вказівки керівника підприємства.

Приклади заповнення

Ми у Telegram: Анонси нових статей та бонусні матеріали

Зміст розпорядження

 • Про проведення наради

Провести нараду з питань [тема наради] [дата] о [час] у [місце проведення наради].

 • Про затвердження плану роботи

Затвердити план роботи підприємства на [період] у відповідності з додатком до цього розпорядження.

 • Про призначення відповідальної особи

Призначити [ПІБ] відповідальною особою за [назва завдання] з [дата].

 • Про надання матеріальних цінностей

Надати [ПІБ] [назва матеріальної цінності] у кількості [кількість] штук.

 • Про проведення робіт

Здійснити ремонт [назва об’єкта] з [дата] до [дата].

 • Інші вказівки керівника підприємства
[Зміст вказівки]

При заповненні Розпорядження керівника слід враховувати вимоги трудового законодавства України.

Відповідні закони України

 • Кодекс законів про працю України
 • Закон України “Про колективні договори і угоди”
 • Закон України “Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)”

Загальні рекомендації

 • Розпорядження керівника слід видавати у разі, коли необхідно дати оперативні вказівки працівникам підприємства.
 • Розпорядження керівника повинні бути обґрунтованими і відповідати вимогам трудового законодавства України.
 • Розпорядження керівника повинні бути оформлені належним чином.

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Керівника [Назва підприємства або організації]

м. [Місто]

[номер розпорядження] від [дата]

На підставі [посилання на відповідний закон або нормативний акт, наприклад, “Статті 42 Закону України “Про підприємництво”] та з метою [коротке обгрунтування, наприклад, “оптимізації робочого процесу на підприємстві”], РОЗПОРЯДЖАЮСЬ:

[Основний зміст розпорядження, наприклад, “Затвердити новий графік роботи відділу продажів починаючи з 01.01.2024”].

[Додатковий пункт, наприклад, “Призначити відповідальним за виконання даного розпорядження завідувача відділу продажів пана Іваненка І.І.”].

[Інші пункти за потреби].

Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на [посада, наприклад, “заступника директора з економічних питань”] пана/пані [ПІБ].

[Підпис керівника] [П.І.Б. керівника]

Завантажити шаблон ворд з прикладом заповнення

Скачати без реєстрації приклад у форматі док (.doc)

Вам потрібен інший зразок? Оберіть онлайн необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: