Рішення засновника

Рішення засновника

Рішення засновника (учасника) є юридичним документом, який приймається однією засновником (учасником) або кількома засновниками (учасниками) підприємства з метою прийняття важливих рішень, що стосуються діяльності підприємства. Зазвичай це документ, який використовується в контексті юридичних осіб, таких як товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) або акціонерне товариство (АТ), де засновники (учасники) є власниками частки або акцій в компанії.

Існують різні види рішень засновника, і вони можуть включати такі аспекти:

 1. Рішення про створення компанії: Це перше рішення, яке приймається засновниками для заснування юридичної особи (наприклад, ТОВ або АТ). Воно містить основні відомості про компанію, такі як назва, юридична адреса, вид діяльності тощо.
 2. Рішення про вибір органів управління: Засновники визначають, які особи будуть управляти компанією, наприклад, директор, правління, наглядова рада тощо.
 3. Рішення про зміни в уставі: Якщо змінюються статутні параметри компанії, такі як назва, адреса, види діяльності, то ці зміни вносяться через рішення засновників.
 4. Рішення про розподіл прибутку або внесення додаткового капіталу: Засновники можуть вирішувати питання щодо розподілу прибутку компанії або збільшення її капіталу.
 5. Рішення про ліквідацію компанії: В разі потреби засновники можуть приймати рішення про припинення діяльності компанії та її ліквідацію.

Рішення засновника потрібне для того, щоб формалізувати важливі рішення та встановити юридичну силу цих рішень у контексті підприємства. Цей документ також може вимагатися в банках, податкових органах, аудиторських фірмах та інших організаціях, які співпрацюють з підприємством.

Вимоги до оформлення рішення засновника включають в себе зазначення дати прийняття рішення, підпису засновників або їхніх уповноважених представників, та зазначення конкретних пунктів рішення. Документ може бути складений в письмовій формі і підписаний всіма зацікавленими сторонами.

Засновниками в рішенні засновника виступають власники часток або акцій в компанії, і вони приймають рішення щодо питань, які стосуються компанії. Рішення засновника може бути прийняте більшістю голосів часток (акцій), якщо не встановлено інше в уставі компанії.

Зазвичай рішення засновника оформлюється у письмовій формі і підписується всіма засновниками або їхніми уповноваженими представниками. Також, в деяких випадках, рішення засновника може вимагати нотаріального завірення для підтвердження його юридичної сили.

Приклади

РІШЕННЯ ЗАСНОВНИКА

Про _______________ компанії “[Назва компанії]”

Ми, засновники (учасники) компанії “[Назва компанії]”, юридична адреса: [юридична адреса компанії], код за ЄДРПОУ: [код ЄДРПОУ компанії], відповідно до статуту компанії та чинного законодавства України, приймаємо наступне рішення:

 1. Пункт рішення 1: [Тут вказуємо суть першого рішення, наприклад, “Затвердити річний фінансовий звіт компанії за 2023 рік.”]
 2. Пункт рішення 2: [Тут вказуємо суть другого рішення, якщо воно є.]
 3. Пункт рішення 3: [Тут вказуємо суть третього рішення, якщо воно є.]

Це рішення прийнято більшістю голосів засновників (учасників) компанії на засіданні, що відбулося “” __________ 20 року.

Підписи засновників (учасників):


[ПІБ засновника 1] [ПІБ засновника 2]


[Підпис засновника 1] [Підпис засновника 2]

Примітка: Це є лише загальним прикладом рішення засновника. Документ повинен бути індивідуально адаптованим до потреб та особливостей конкретної компанії. Для набуття юридичної сили, рішення засновника може вимагати нотаріального завірення або інших формальностей згідно з чинним законодавством України.

РІШЕННЯ ЗАСНОВНИКА

[Найменування організації]

[Дата]

Ми, [Прізвище, ім’я, по батькові], [національність], [місце народження], [дата народження], [місце проживання], [ідентифікаційний код], (далі – “Засновник”),

ухвалюємо рішення про наступне:

Підпишіться на наш Телеграм. Там ви знайдете анонси нових матеріалів та приємні бонуси
 • [вказати рішення].

Це рішення набирає чинності з моменту його прийняття.

[Підпис Засновника]

[Приклади заповнення]

Вказується найменування організації, щодо якої приймається рішення.

Вказується дата прийняття рішення.

Вказується прізвище, ім’я, по батькові Засновника, який приймає рішення.

Вказується рішення, яке приймається.

Рішення засновника приймається в письмовій формі.

Рішення засновника набирає чинності з моменту його прийняття, якщо інше не передбачено самим рішенням.

Наприклад, рішення про створення товариства з обмеженою відповідальністю набирає чинності з моменту його державної реєстрації.

Засновник має право приймати рішення з будь-яких питань діяльності організації, у тому числі і з питань, які належать до компетенції загальних зборів учасників.

Рішення засновника, прийняте з порушенням вимог законодавства, може бути визнано недійсним судом.

Приклади рішень засновника:

 • Рішення про створення організації;
 • Рішення про внесення змін до установчих документів організації;
 • Рішення про призначення керівника організації;
 • Рішення про припинення діяльності організації.

Ось ще приклад Рішення засновника товариства з обмеженою відповідальністю відповідно до законодавства України:

РІШЕННЯ єдиного засновника товариства з обмеженою відповідальністю “Промінь”

м. Київ 10 січня 2023 р.

Іваненко Іван Іванович, паспорт серія КВ No123456, який є єдиним засновником ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ПРОМІНЬ” (код ЄДРПОУ 34567899), прийняв наступне рішення:

 1. Збільшити статутний капітал ТОВ “ПРОМІНЬ” на 200 000 (двісті тисяч) гривень за рахунок додаткових внесків.
 2. Провести державну реєстрацію змін до установчих документів у зв’язку зі збільшенням статутного капіталу ТОВ “ПРОМІНЬ”.
 3. Доручити директору ТОВ “ПРОМІНЬ” Петренку Петру Петровичу вчинити всі необхідні дії щодо державної реєстрації змін до установчих документів товариства.

Засновник ТОВ “ПРОМІНЬ” Іваненко І.І.

Завантажити шаблон документа ворд з прикладом заповнення

Скачати на комп’ютер без реєстрації заповнений українською приклад у форматі док (.doc)

Вам потрібен інший зразок? Оберіть онлайн необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: