Рішення одного учасника товариства щодо звільнення директора

Рішення одного учасника товариства щодо звільнення директора

Рішення одного учасника товариства щодо звільнення директора в Україні є важливим корпоративним документом, особливо в контексті товариств з обмеженою відповідальністю (ТОВ), де може бути один учасник (власник). Цей документ є офіційним вираженням волі учасника про припинення трудових відносин з директором, який є виконавчим органом товариства.

Важливість рішення полягає в тому, що воно є правовою основою для зміни особи, яка має право представляти інтереси компанії. Це може бути викликано різними обставинами, включаючи стратегічні зміни у компанії, незадовільну роботу директора, або інші внутрішні причини.

Умови для складання такого рішення залежать від статуту компанії та чинного законодавства. Зазвичай воно складається, коли учасник приймає відповідне рішення, засноване на аналізі діяльності директора та поточних потреб товариства. Це рішення, як правило, приймається у формі письмового документу, що відображає волевиявлення учасника.

Учасник товариства виступає як єдина сторона цього документу, оскільки він виражає його волю щодо звільнення директора. Документ повинен чітко вказувати причини такого рішення, а також відповідати всім юридичним нормам, що стосуються процесу звільнення керівника в Україні. Зазвичай, воно повинно включати повне найменування товариства, дату рішення, повне обґрунтування та підпис учасника або його представника.

Вимоги до оформлення рішення одного учасника товариства щодо звільнення директора включають дотримання стандартів ділового документообігу. Документ повинен бути написаний зрозумілою та чіткою мовою, містити всі необхідні реквізити, такі як дата і місце складання, і бути належним чином завірений.

Щодо процедури складання, учасник товариства або його уповноважений представник готує текст рішення. У цьому контексті рекомендується залучати юридичного консультанта або адвоката для забезпечення відповідності документа чинному законодавству та уникнення можливих юридичних помилок.

Рішення одного учасника товариства щодо звільнення директора має значні юридичні наслідки, тому потребує ретельної підготовки та обачного підходу. Такий документ забезпечує юридичну чіткість процесу звільнення, дозволяючи товариству належним чином врегулювати питання відповідальності та представництва, а також забезпечити права і інтереси як самого товариства, так і його керівника.

Окрім цього, документ повинен відповідати трудовому законодавству України, що регулює процедуру звільнення, включаючи питання попередження, виплати компенсацій, забезпечення правил припинення трудового договору. Це важливо для уникнення можливих трудових спорів або судових розглядів.

Рішення про звільнення директора є ключовим моментом в управлінні компанією, оскільки воно впливає на лідерство, стратегічне планування та загальну діяльність товариства. Тому важливо, щоб цей процес був здійснений професійно та з усіма необхідними юридичними гарантіями.

Приклади

Шаблон Рішення одного учасника товариства щодо звільнення директора


Рішення одного учасника Товариства з обмеженою відповідальністю “Назва Компанії”

Дата: [дата складання рішення] Місце складання: [адреса складання рішення]

Я, [ПІБ учасника товариства], єдиний учасник Товариства з обмеженою відповідальністю “Назва Компанії” (далі – Товариство), відповідно до статуту Товариства та чинного законодавства України, зокрема Закону України “Про господарські товариства”, приймаю таке рішення:

Рішення про звільнення директора Товариства

На підставі аналізу діяльності та у зв’язку з [вказати причини звільнення], вирішено звільнити з посади директора Товариства [ПІБ директора] з [дата звільнення].

Зобов’язую [вказати відповідальну особу або структурний підрозділ] забезпечити виконання процедури звільнення відповідно до чинного законодавства України, включаючи питання попередження, виплати компенсацій та інших необхідних дій.

Це рішення набирає чинності з моменту його підписання та є обов’язковим для виконання всіма структурними підрозділами та працівниками Товариства.

Підпис: ______________ [ПІБ учасника товариства]


Приклад заповнення:


Рішення одного учасника ТОВ “Сонячні Технології”

Дата: 16 січня 2024 року Місце складання: м. Київ, вул. Прикладна, 5

Я, Петренко Петро Петрович, єдиний учасник Товариства з обмеженою відповідальністю “Сонячні Технології” (далі – Товариство), на підставі статуту Товариства та відповідно до законодавства України, зокрема Закону України “Про господарські товариства”, приймаю таке рішення:

Рішення про звільнення директора Товариства

Враховуючи необхідність зміни стратегічного керівництва та покращення ефективності управління, вирішено звільнити з посади директора Товариства Сидоренка Сергія Івановича з 31 січня 2024 року.

Зобов’язую головного бухгалтера Товариства Іванову Ірину Петрівну забезпечити виконання всіх необхідних процедур звільнення, включаючи питання попередження, виплати компенсацій та інших відповідних дій згідно з чинним законодавством України.

Це рішення набирає чинності з моменту його підписання та є обов’язковим для виконання всіма працівниками та структурними підрозділами Товариства.

Підпис: ______________ Петренко П.П.

Підпишіться на наш Телеграм. Там ви знайдете анонси нових матеріалів та приємні бонуси

Цей шаблон та приклад є загальними та мають бути адаптовані згідно з конкретною ситуацією у вашому товаристві, враховуючи внутрішні політики та вимоги чинного законодавства.

Рішення одного учасника товариства з обмеженою відповідальністю [найменування товариства]

Про звільнення директора

Я, [прізвище, ім’я, по батькові], [дата народження] року народження, паспорт [серія, номер] виданий [органом, який видав паспорт], [адреса реєстрації], [ідентифікаційний код], учасник товариства з обмеженою відповідальністю [найменування товариства], на підставі ст. 28 Закону України “Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю”, приймаю рішення про звільнення директора товариства [прізвище, ім’я, по батькові] з посади директора з [дата].

Це рішення набирає чинності з моменту його прийняття.

**[Дата]

[Підпис учасника]**

Приклади заповнення

Вказується інформація про товариство:

  • найменування товариства;
  • код ЄДРПОУ товариства.

Вказується інформація про учасника товариства:

  • прізвище, ім’я, по батькові учасника товариства;
  • дата народження учасника товариства;
  • паспортні дані учасника товариства;
  • адреса реєстрації учасника товариства;
  • ідентифікаційний код учасника товариства.

Вказується інформація про директора товариства:

  • прізвище, ім’я, по батькові директора товариства.

Рішення підписується учасником товариства.

Відповідно до ст. 28 Закону України “Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю”, рішення про звільнення директора товариства може прийматися одним учасником товариства, якщо інше не встановлено статутом товариства.

Звільнення директора товариства може бути проведено без його згоди.

Рішення про звільнення директора товариства має бути оформлено письмово і доведено до відома директора товариства.

Звільнення директора товариства з підстав, не передбачених законом або статутом товариства, може бути оскаржено в суді.

Ось ще приклад Рішення одного учасника товариства щодо звільнення директора відповідно до законодавства України:

РІШЕННЯ одного учасника Товариства з обмеженою відповідальністю “Промінь”

м. Київ

15 січня 2023 р.

Іваненко Іван Іванович, що є єдиним учасником Товариства з обмеженою відповідальністю “Промінь”, ідентифікаційний код юридичної особи 00000000, прийняв наступне рішення:

  1. Припинити повноваження директора ТОВ “Промінь” Петренка Петра Петровича.
  2. Призначити з 16 січня 2023 року директором ТОВ “Промінь” Сидоренка Сергія Сергійовича, паспорт серії НН 000000, виданий 01.01.2000 р. Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві, реєстраційний номер облікової картки платника податків 0000000000.
  3. Доручити новопризначеному директору Сидоренку С.С. протягом 2 днів здійснити всі необхідні заходи щодо державної реєстрації змін у відомостях про юридичну особу, що містяться в ЄДР, у зв’язку зі зміною складу посадових осіб емітента.

Єдиний учасник ТОВ “Промінь”

Іваненко І.І.

Завантажити шаблон документа ворд з прикладом заповнення

Скачати на комп’ютер без реєстрації заповнений українською приклад у форматі док (.doc)

Вам потрібен інший зразок? Оберіть онлайн необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: